Місія та стратегія Харківського національного медичного університету Друк


Стратегічною метою Університету є підготовка кадрів з вищою освітою, які відповідають сучасним та майбутнім ринковим умовам, їх підготовка та підвищення кваліфікації, виховання студентів згідно з сучасними стандартами та світовою університетською освітою, формування на базі університету науково-виробничого кластеру, що передбачає єдність навчання, науки та практики.Досягнення стратегічної мети ХНМУ спирається на основні принципи:


 • 2011 bmw 5 series
 • Hetai 3d porn
 • Meds online
 • Loan brokers
 • Essay writing service
 • Geek dating
 • Betting guide
 • Uk casino no deposit bonus
 • Hotels in orlando florida
 • Low carb weight loss
 • Cat food brands
 • Webcam free
 • підтримка і розвиток рівня стандартів і якості освіти, безперервне оновлення змісту освіти, що відповідає сучасним вимогам;
 • випереджаючий розвиток та інтеграція наукових досліджень та освітнього процесу;
 • інноваційність;
 • орієнтованість на забезпечення широкої доступності сучасної освіти;
 • формування у студентів широкої гуманітарної культури, високих моральних і патріотичних ідеалів, розвиток академічних та університетських свобод.


У цілому діяльність і розвиток Університету спрямовані на досягнення позицій інтелектуального, наукового та освітнього лідера стосовно сфери медичних послуг.


Університет будує своє майбутнє з урахуванням високої динаміки соціально-економічних новацій, активного входження України у світовий економічний простір, появи нових технологій у виробництві, освіті та інших сферах суспільного життя, формування інформаційного суспільства.


Таким чином, діяльність Університету на період з 2015 і до 2025 року повинна будуватися як принципово багатопланова, орієнтована на досягнення довгострокових стратегічних цілей в умовах необхідності придбання економічної самостійності та жорсткої конкуренції на ринку освітніх та наукових послуг.Стратегічними завданнями є:


 • забезпечення економічної самостійності та самоокупності Університету, заснованих на наукових дослідженнях, диверсифікації економічної діяльності та наданні платних освітніх послуг;
 • розвиток системи управління всього університетського комплексу, що відповідає можливостям і завданням лідируючого у сфері медичних послуг ЗВО;
 • забезпечення впевненої рівноправної присутності ХНМУ в європейському і світовому, науковому та освітньому середовищі;
 • удосконалення стратегічних партнерств і структурування професійної спільноти;
 • безперервне вдосконалення організаційної структури, кадрового складу, лікувальної, матеріальної, інформаційно-технологічної та технічної бази.