Відділ з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи Друк

Відділ з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи Харківського національного медичного університету є структурним підрозділом, що підпорядкований ректору та першому проректору з науково-педагогічної роботи.


У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом університету, наказами ректора, рішеннями вченої ради, Положенням відділу та іншими чинними нормативно-правовими актами.


Організацію роботи відділу забезпечує Начальник відділу Циганок Віталій Юрійович (каб. 75, тел.: 707-72-58).


Штат відділу: 2 провідних фахівця (каб. 70, 75), два старших диспетчера (каб. 75), 6 паспортистів.


Відділ створено з метою організаційного, технічного й інформаційно-методичного забезпечення міжнародної діяльності університету з питань залучення іноземних громадян до навчання в ХНМУ, підвищення якості організації та підготовки фахівців для зарубіжних країн, вдосконалення освітнього процесу, а також паспортно-візової роботи в сфері контролю за дотриманням іноземними громадянами порядку перебування на території України.


Основні функції відділу:

 • 2011 bmw 5 series
 • Hetai 3d porn
 • Meds online
 • Loan brokers
 • Essay writing service
 • Geek dating
 • Betting guide
 • Uk casino no deposit bonus
 • Hotels in orlando florida
 • Low carb weight loss
 • Cat food brands
 • Webcam free
 • Пошук іноземних партнерів, форм та основ для міжнародного співробітництва з питань набору на навчання іноземних громадян.
 • Здійснення взаємодії з державними органами, громадськими організаціями і приватними особами з питань, що стосуються прибуття, перебування і навчання іноземних громадян.
 • Вивчення закордонного ринку освітніх послуг з метою розвитку системи підготовки фахівців для зарубіжних країн на компенсаційних засадах.
 • Робота з набору іноземних громадян на навчання згідно з договорами між університетом, іноземними та вітчизняними суб’єктами підприємницької діяльності, а також окремими іноземними громадянами.
 • Контроль за виконанням умов договорів між ХНМУ та іноземними й вітчизняними суб’єктами підприємницької діяльності, окремими іноземними громадянами щодо набору та навчання іноземних громадян (спільно з бухгалтерією та планово-фінансовим відділом).
 • Оформлення, реєстрація, видача запрошень на навчання іноземним громадянам. Співробітництво з Українським центром міжнародної освіти України щодо надання іноземним громадянам візової підтримки для в’їзду в Україну з метою навчання у ХНМУ, а також їх перебування в Україні протягом терміну навчання. Співробітництво з Центром міжнародних програм МОЗ України.
 • Створення та ведення інформаційної бази даних іноземних студентів, суб’єктів підприємницької діяльності, постійне її поповнення та оновлення.
 • Підготовка документів випускників-іноземців для легалізації в МОЗ України та Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, а також у посольствах і консульствах іноземних держав в Україні.
 • Підтримання зв’язку з випускниками-іноземцями університету різних років в межах Міжнародної громадської організації “Міжнародна Асоціація випускників вищих навчальних закладів України”.
 • Участь у розробці рекламної продукції для іноземних громадян з метою залучення їх до навчання у ХНМУ.


Наша адреса: пр. Науки, 4, каб. 75

Телефон:  707-72-58, 705-07-54 (факс).