Навчальний план Друк

Перелік нормативних компонент навчального плану спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «магістр»


1 курс

Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням

Вікова фізіологія

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Фізична терапія та ерготерапія в клініці внутрішніх хвороб

Неврологія

Фізична терапія та ерготерапія в неврології

Хірургічні захворювання (за професійним спрямуванням)

Фізична терапія та ерготерапія в хірургії

Основи психоконсультування та психокорекцції

Травматологія та ортопедія

Фізична терапія та ерготерапія в травматології та ортопедії

Лікувальний масаж та мануальна терапія при окремих захворюваннях

Клінічна практика


2 курс


Медичне право України

Охорона праці в галузі медицини

Акушерство та гінекологія

Фізична терапія та ерготерапія в акушерстві та гінекології

Педіатрія

Фізична терапія та ерготерапія в педіатрії

Основи біоетики та біобезпеки

Фіто- та аромо терапія

Основи рефлексотерапії

Загальна та вікова психологія

Невідкладні стани за професійним напрямком

Природні та преформовані фізичні чинники у фізичній терапії

Клінічна практика

Підготовка та захист магістерської роботиПерелік вибіркових компонент навчального плану спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «магістр»


1 курс

Лабораторна та функціональна діагностика

Функціональна анатомія людини

Нутріціологія

Народні та нетрадиційні методи реабілітації

Основи соціальної реабілітації

Професійна етика та деонтологія

Корекційна педагогіка


2 курс

Домашня опіка хворих та неповносправних

Кінезіологічне тейпування

Гігієна праці

Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі міжнародних моделей)

Економіка охорони здоров’я

Сучасні педагогічні та інноваційні технології

Сучасні фітнес технології

Основи менеджменту

Психологія особистості
Теми кваліфікаційних магістерських робіт за фахом «Фізична терапія, ерготерапія» другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я


№ з/п

ПІБ магістранта

Тема

ПІБ керівника

1

Черняк А.Л.

Фізична терапія при нестабільних ушкодженнях тазу

Професор Істомін А.Г.

2

Іванов О.А.

Фізична терапія при поліструктурних ушкодженнях тазу

Професор Істомін А.Г.

3

Осипенко Т.В.

Особливості фізичної терапії жінок з синдромом тазового болю

Доцент Калюжка А.А.

4

Лабендік Р.Е.

Основні принципи лікувального харчування в комплексі фізичної терапії хворих з хронічною патологією

Доцент Калюжка А.А.

5

Леонтьєва Л.О.

Особливості фізичної терапії у хворих з ішемічною хворобою серця та порушеннями ритму серця і цукровим діабетом ІІ типу

Доцент Латогуз С.І.

6

Аразгелдієва М. Б.

Фізична терапія та ерготерапія при затримці психічного розвитку у молодших школярів

Доцент Луценко О.В.

7

Балмашнова М.М.

Ерготерапія як засіб корекції синдрому дефіциту уваги у дошкільнят

Доцент Луценко О.В.

8

Циганко М.О.

Метод Фельденкрайза в комплексі  фізичної терапії дітей з ДЦП

Доцент Луценко О.В.

9

Чуянов Ф.К.

Клінічна діагностика ентензопатій таза при поперековому больовому синдромі на стадії первинного огляду.

Доцент Резуненко О.В.

10

Шемчук Д.О.

Вплив стрейчингу на функціональний стан м'язів, що беруть участь у формуванні постави

Доцент Резуненко О.В.