Кафедра внутрішньої медицини №1 Друк

АДРЕСА: 61039, м. Харків, пр. Постишева, 2а.

Тел./факс (057)373-90-65

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Бабак Олег Якович — доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: за навчальну роботу з вітчизняними студентами: на 6-му курсі — к.мед.н., доц. Панченко Г.Ю., на 5-му курсі – к.мед.н., доц. Супрун С.А.; за навчальну роботу з іноземними студентами, що навчаються англійською мовою – д.мед.н., доц. Железнякова Н.М.; за наукову роботу та інтернатуру — к.мед.н., доц. Молодан В.І.; за лікувальну роботу та післядипломну освіту — к.мед.н., доц. Просоленко К.О., за виховну роботу — асс. Фролова-Романюк Е.Ю.

Викладачі: к.мед.н., доценти: Овчаренко Л.І, Кліменко М.І., Зайченко О.Є., Просоленко К.О.; к.мед.н., асистенти: Гопцій О.В., Зелена І.І., Андрєєва А.О., Ситник К.О.; асистенти: Фролова-Романюк Е.Ю., Лапшина К.А.; лаборанти: Лукіна А.В., Кольчак Д.М.


Бабак Олег Якович


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Педагогічна робота кафедри полягає у викладанні для студентів 5-го та 6-го курсів  медичних факультетів основи «Внутрішньої медицини» (4 модуля з 2015 по 2016 навчальний рік, складається з: 1) кардіології; 2) ревматології; 3) загальні питання внутрішньої медицини; 4) військової терапія), для 6-го курсу VI медичного факультету з підготовки іноземних студентів, які навчаються англійською мовою, дисципліни «Внутрішні хвороби». Кафедра має достатню кількість англомовних фахівців та є єдиною базою навчання з терапії для англомовних студентів 6-го курсу.

Клінічною базою кафедри є ДУ «Національний інститут терапії ім. акад. Л.Т. Малої НАМН України» та КЗОЗ «Харківська клінічна міська лікарня № 28». Для кращого засвоєння знань на практичних заняттях і подальшого успішного розв’язання ситуаційних задач на кафедрі обладнано спеціальну кімнату, в якій знаходяться фантоми для відпрацювання надання допомоги під час невідкладних станів. Видано низку підручників, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій.


ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

На базі кафедри здійснюється навчання лікарів-інтернів, які мають змогу отримуватизнання на базі ДУ «Національний інститут терапії ім. акад. Л.Т. Малої НАМН України», окрім того, заняття проходять у відділеннях пульмонології, ревматології, гематології та ендокринології інших клінічних лікарень. Для закріплення практичних навичок лікарі-інтерни самостійно ведуть хворих та працюють помічниками лікарів не тільки в терапевтичних відділеннях, але і реанімації.


Кафедра є базою післядипломної медичної школи для практичних лікарів за трьома фахами: 1) «Терапії»; 2)«Гастроентерології»; 3) «Кардіології» з спеціалізації, тематичних курсів підвищення кваліфікації та передатестаційні цикли.


НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Науково-дослідна робота кафедри внутрішньої медицини №1 вивчає ранні маркери несприятливого перебігу поєднаної патології внутрішніх органів і створення персоніфікованих стратегій лікування. Досліджуються поєднаннятакихзахворювань, як ожиріння, цукровий діабет, неалкогольна жирова хвороба печінки, хронічний панкреатит, хронічні захворювання нирок та гіпертонічна хвороба.


З 2015 року працівники кафедри виконують науково-дослідну роботу "Оптимізація лікування неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі гіпертонічної хвороби з урахуванням метаболічних, судинних спектів та поліморфізму гена AGTR1". Метою дослідження на першому році є вивчення особливостей клініко-антропометричних особливостей, вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на НАЖХП у поєднанні з гіпертонічною хворобою. Дослідженно 107 хворих. Дослідження виконується по теперішній час.


ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

В 2012-2016 роки 10 патентів, понад 200 статей і більше 300 тез за матеріалами конференції були опубліковані співробітниками кафедри. Результати роботи були впроваджені українськими клініками в Харкові, районах Харківської області та інших областях, таких як Київська, Черкаська, Миколаївська, Сумська, Полтавська, Івано-Франківська, Львівська, Хмельницька, Дніпропетровська, Вінницька, Закарпатська, Чернігівська, Чернівецька, Херсонська. Кафедра приймає участь в організації кількох українських загальнонаціональних науково-практичних конференцій, одна з них присвячена пам'яті попереднього керівника кафедри, засновнику "Національного інституту терапії ім. акад. Л.Т. Малої НАМН України". За цей час опубліковано 4 підручника, 3 навчальних посібника, 1 метончні рекомендації, 4 монографії російською та українською мовами. Крім того, для англомовних студентів є сучасний підручник "Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб", написаний співробітниками кафедри.


ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Щороку співробітники кафедри консультують і лікують близько 11000 хворих з різними захворюваннями внутрішніх органів, надаючи спеціалізовану терапевтичну допомогу в кардіології та гастроентерології клінічних відділеннях ДУ "Національного інституту терапії ім. акад. Л.Т. Малої НАМН України" та відділенні ревматології КЗОЗ "Міської клінічної лікарні № 28", міському гастроентерологічному та нефрологічному центрах, а також Регіональному центрі профілактики і лікування артеріальної гіпертензії.


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра госпітальної терапії та клінічної фармакології була заснована у 1877 році, після розділення університетської клініки, що входила до складу кафедри патології, терапії та терапевтичної клініки на дві: факультетську і госпітальну.


Наступний етап формування кафедри пов’язаний з ім’ям проф. Оболенського Івана Миколайовича, який був першим завідуючим кафедри терапії (1877-1884 рр.), що була організована на основі терапевтичної та хірургічної госпітальних клінік у госпіталі Червоного Хреста. Серед співробітників та завідувачів кафедри були видатні вчені, педагоги, клініцисти, громадські діячі, які зробили вагомий внесок в розбудову Української терапевтичної школи та підготовку лікарів-терапевтів.


Серед них: Оболенський Іван Миколайович був першим завідуючим кафедрою терапії (1877-1884 рр.), ініціатор та організатор швидкої медичної допомоги в м. Харкові; Кузнєцов Олександр Харитонович завідував кафедрою у 1884-1891 та 1903-1905 рр., розробляв питання протиепідемічної роботи серед населення, довів цілющі властивості Слов'янської мінеральної води; Опенховський Федір Мечиславович очолював кафедру з 1891 по 1903 рр. - організатор поліклінічної справи у м. Харкові та на Україні, провів першу у м. Харкові прижиттєву діагностику тромбозу коронарних артерій; Георгіївський Костянтин Миколайович завідував кафедрою з 1906 по 1921 роки, вклав великий внесок до розвитку клінічної ендокринології, вказав на велику діагностичну цінність френікус-синдрому у діагностиці гострих холециститів; Якушевич Сергій Гаврилович завідував кафедрою з 1922 по 1930 р., вивчав вплив професійних умов на організм людини, був одним з перших організаторів Інституту професійної патології та ініціатором створення студентської лікарні; Коган-Ясний Віктор Мойсейович (1889-1958 рр.) очолював кафедру з 1947 по 1953 рр., спільно з В.Я. Данилевським заснував органотерапевтичний інститут (нині інститут проблем ендокринної патології), вперше в СРСР у лабораторії В.Я. Данилевського отримав інсулін і застосував його у клінічній практиці, був одним з організаторів курорту Березовські мінеральні води.


Мала Любов Трохимівна - видатний терапевт СРСР і України, всесвітньо відомий вчений в області кардіології, завідувала кафедрою з 1961 по 2003 р., заснувала одну з могутніших терапевтичних шкіл в Україні та Харківському регіоні. Вперше в Україні організувала кардіологічні відділення для хворих на гострий інфаркт міокарда. Заснувала в Харкові (1981 р.) філіал Київського НДІ кардіології імені академіка М.Д. Стражеска, з 1986 р. перейменований у Науково-дослідний інститут терапії, який з 2005 р. носить її ім’я.


Сучасна кафедра госпітальної терапії та клінічної фармакології була створена 1 грудня 2003 року за наказом № 288/к “Про реорганізацію кафедри госпітальної терапії та клінічної фармакології університету“, очолив кафедру учень Л.Т. Малої доктор медичних наук, професор Бабак Олег Якович.


З 2013 року має назву «Кафедра внутрішньої медицини №1».


О.Я. Бабак – завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, д.мед.н., професор, видатний вчений з внутрішніх хвороб в області фундаментальної та прикладної гастроентерології і гепатології. Значні здобутки: президент Української асоціації Всесвітнього товариства гастроентерологів, президент Української асоціації гастроентерологів, Член правління президії Українського товариства терапевтів, член правління Міжрегіональної асоціації гастроентерологів країн СНД, Європейського товариства гастроентерологів та хірургів. Він очолює Харківське наукове медичне товариство терапевтів, та входить до складу правління Харківського наукового медичного товариства гастроентерологів. Нагороджен дипломом стипендіата в галузі науки імені Іллі Ілліча Мечникова (з медицини і біології). Є науковим редактором журналів „Сучасна гастроентерологія” та „Українського терапевтичного журналу”, членом редколегії понад 10 медичних журналів. О.Я. Бабак - експерт РПК „Терапія”.