Кафедра хірургії №1 Друк

АДРЕСА: 61018, м. Харків, в’їзд Балакірєва 1

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева НАМН України»;

Тел. (057) 349-41-51
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Бойко Валерій Володимирович — член-кореспондент НАМН України, академік АНВО України (відділення медицини), професор, доктор медичних наук, Лауреат Державної премії України, Лауреат Премії міжнародної  асоціації відкриттів, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри хірургії  № 1 ХНМУ,  основна посада – Директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева Національної  Академії медичних наук України»


ШТАТ КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад кафедри на початок 2017-2018 н. р. налічує 46 викладачів, з яких  35 штатних викладачів та 11 сумісників. Це: 1 зав. кафедри з погодинною оплатою, 10 професорів (з яких 7 сумісників), 9 доцентів (з яких 2 сумісника), 26 асистентів (з яких 2 сумісника та 7 асистентів з погодинною оплатою – 1 докторант та 6 аспірантів);  12 докторів мед. наук, 24 – кандидата мед. наук, 10 (21,7%) – без вченого ступеню

Бойко Валерій Володимирович


Професори: Ю.Б. Григоров (навчання англомовних студентів),  І.А. Тарабан (навчання англомовних студентів),   В.В. Макаров, сумісник П.М. Замятін (основна посада – завідуючий відділенням комплексного програмування, розвитку невідкладної хірургії і захисту інтелектуальної власності), сумісник А.Г. Краснояружський (основна посада - завідуючий відділенням торако-абдомільної хірургії ДУ «ІЗНХ НАМНУ»),  сумісник  В.О. Прасол  (основна посада - завідуючий відділенням гострих захворювань судин ДУ «ІЗНХ НАМНУ»), С.О. Савві (основна посада - завідуючий відділенням хірургії стравоходу та органів шлунково-кишкового тракту ДУ «ІЗНХ НАМНУ»), сумісник В.Г. Грома (основна посада – завідуючий відділенням оперативної ендоскопії ДУ «ІЗНХ НАМНУ»), останні 4 сумісника - по післядипломному навчанню  лікарів-курсантів, сумісник  С.В. Сушков (основна посада – зам. директора ДУ «ІЗНХ НАМНУ» з наукової роботи),  сумісник Іванова Ю.В. (основна посада – головний науковий співробітник відділення хірургічних інфекцій ДУ «ІЗНХ НАМНУ».


Доценти: Л.Й. Гончаренко (завуч кафедри),  В.І. Щербаков (навчання англомовних студентів), О.В. Кузнєцов (навчання англомовних студентів),  Р.М. Смачило (навчання англомовних студентів), Д.С. Єфімов (навчання англомовних студентів),  Д.В. Мінухін, Д.О. Євтушенко (навчання англомовних студентів),  сумісник О.М. Пісоцький (навчання інтернів-хірургів, основна посада - завідуючий відділенням мініінвазивної хірургії Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги Харкова), сумісник О.В. Бучнєва  (післядипломне навчання  лікарів-курсантів, основна посада – завідуюча кардіохірургічним відділенням ДУ «ІЗНХ НАМНУ»).


Асистенти: М.М.Голобородько, К.М.Смоляник, А.В.Токарєв, К.В.Горбенко, Д.О.Мирошниченко, М.С.Черняєв, А.Ю.Бодрова, Е.А.Абідов, М.Є.Тимченко, В.В.Цодіков   (навчання англомовних студентів), Д.Г.Доценко, П.Б.Лебідь, О.М. Шевченко, С.І.Лях, І.А.Кулик, Л.Г.Тарасенко, К.В.Мішеніна, О.С.Рябінська, сумісник  А.В.Лелиця (основна посада – лікар-хірург відділення політравми Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги Харкова), асистенти з погодинною оплатою  В.О. Лазирський (докторант), А.С.Лавриненко, С.В.В’юн, Д.П.Замятін, К.В.М’ясоєдов, Д.О.Кірієнко, К.В.Пономарьова (аспіранти, останні 4 - навчання англомовних студентів).


Стаpші лабоpанти: Солонець Т.В. та Безсонова М.І.

Лаборанти: Трубіна Ю.С. та Байдік О.С.

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри – доцент Л.Й. Гончаренко.

Відповідальний за навчання інтернів-хірургів - доцент Д.В. Мінухін.

Відповідальний за навчання лікарів-курсантів на циклах підвищення кваліфікації (спеціалізація, стажування, ПАЦ, ТУ) – професор В.В. Макаров.

Відповідальний за науково-дослідну роботу – доцент Д.О. Євтушенко.

Відповідальний за навчання учнівської молоді кафедри (аспіранти, магістранти, клінординатори) – професор Ю.Б. Григоров.

Відповідальний за роботу студентського наукового гуртка кафедри – ас. О.М. Шевченко.

Відповідальний за лікувально-профілактичну роботу – доцент В.І. Щербаков.

Відповідальний за виховну роботу – асистент К.М. Смоляник.


Клiнiчними базами кафедpи за спецiальністю "Хipуpгiя" є 2 потужних медичних заклади: ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІЗНХ НАМНУ») та 4 хірургічних відділення Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги Харкова (МКЛШНМД) ім. професора О.І.Мещанінова.


ДУ «ІЗНХ НАМНУ» має 250 хірургічних спеціалізованих ліжок (торакальні, кардіохірургічні, судинні та ін.), є міським центром по лікуванню гострих шлунково-кишкових кровотеч (ГШКК), тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА), міжобласним судинним та кардіохірургічним центром, маючи спеціалізовані хірургічні відділення: невідкладної хірургії (в т.ч. хірургічної інфекції), шоку і політравми, торакальне, судинне, гострої та планової патології печінки, жовчовивідних шляхів, підшлункової залози і селезінки, планової хірургії органів травневого тракту, порушень серцевого ритму та кардіохірургічне; являється головним на Україні з організації та надання невідкладної допомоги хірургічним хворим.


В 2016 році  в ДУ «ІЗНХ НАМНУ» були введені в дію 2 нових  рентген-хірургічних відділення з палатами інтенсивної терапії для лікування хворих з порушеннями серцевого ритму та з ішемічною хворобою серця з використанням сучасних мініінвазивних оперативних технологій.


МКЛШМД має 4 хірургічних відділень на 205 ліжок, у т.ч. спеціалізовані відділення політравми, мініінвазивних технологій, лікування перитоніту та гострої кишкової непрохідності, надає цілодобову щоденну невідкладну хірургічну допомогу населенню м. Харкова, в т.ч. із суміжної хірургічної патології, так як має у своєму складі спеціалізовані хірургічні відділення - нейрохірургічні, травматологічні, гінекологічне, щелепно-лицевої хірургії , які також являються клінічними базами відповідних кафедр Харківського національного медичного університету (ХНМУ) та Харківської медичної академії післядипломної освіти.


Таким чином, на обох клінічних базах кафедри усього 455 хірургічних ліжок, у тому числі спеціалізованих, які використовуються для навчання студентів, інтернів-хірургів, курсантів, учнівської молоді.


Бази являються крупними лікувальними установами, оснащені сучасною діагностичною та лікувальною медичною технікою, у тому числі ангіографами, комп’ютерними томографами, апаратом штучного кровообігу (АШК) та ін.


На клінічних базах кафедри виконується широкий діапазон хірургічних втручань – від ургентних апендектомій та грижосічінь до аортокоронарного шунтування із використанням АКШа, мікросудинних операцій.  В останні роки все ширше застосовуються сучасні малоінвазівні оперативні втручання: ангіографічні (балонна дилатація стенозованих коронарних, сонних, ниркових артерій,  магістральних артерій кінцівок, ургентна оклюзія органних артерій при гострій кровотечі і ін.). ендовідеоскопічні (ургентне клепування кровоточивих виразок шлунку, папілосфінктеротомії при жовтяницях, видалення полипів травневого тракту); лапаровідеоскопічні (холецистектомія, мікрохолецистостомія, дренування черевної порожнини), торакоскопічні втручання (ушивання розриву або резекція легені при  травмі, декортикація плеври при хронічній емпіємі, ін.


Обидві бази несуть цілодобову щоденну ургентну допомогу хірургічним хворим міста та області, укомплектовані висококваліфікованими медичними кадрами. Маються численні діагностичні відділення, в тому числі ангіографічне, ендоскопічне, різні лабораторії (клінічні, радіологічна, імунологічна та інші), кабінети рентгенологічні, ультразвукової діагностики, комп’ютерної томографії та інші).


На клінічних базах кафедри успішно працюють 2 Науково-учбово-виробничих об’єднання  (НУВО) «Хірургія»та  «Політравма», складовими частинами яких є  кафедра хірургії № 1 Харківського національного медичного університету і її клінічні бази – ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії Академії медичних наук України»    та 4 хірургічних відділень  міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги м.Харкова ім. професора О.І. Мещанінова,  а також кафедра травматології Харківської медичної академії післядипломної освіти, які  підвищують ефективність і якість підготовки  майбутніх лікарів.


На базі Інституту хірургії є наукова бібліотека з багатим фондом медичної літератури і, насамперед, з хірургічної патології, якою мають можливість користатися студенти V та VI курсів при підготовці до практичних занять і семінарів, при написанні наукових рефератів.


Загальна площа пpимiщень кафедpи (на обох базах, разом з аудіторією) складає біля 224 кв.м.


Кафедpа на обох клінічних базах має 8 учбових кімнат (в т.ч. 1 кабінет професора та 1 доцента та учбово-методичний кабінет), всi вони обладнані технічними засобами навчання (ТЗН - таблицi, слайди, негатоскопи та iн.). В учбово-методичному кабiнеті є pентгенстенди з усiх тем пpактичних занять, таблицi, слайдотека, учбовi кiнофiльми, дiапpоектоpи, комп’ютери типа IBM; маються  методичнi вказiвки до пpактичних занять з всiх тем практичних занять для  студентiв V та VI куpсiв. В одній з кімнат встановлені стенди з ангіограмами з різнобічної серцево-судинної патології.


Все вказане ствоpює спpиятливi умови для  самопiдготовки студентiв в учбовий час та поза сiтки pозкладу занять.


Кафедра має 3 діючих комп’ютера  типа ІВМ, котрі використовуються для учбових цілей у процесі проведення практичних занять на У та УІ курсах, з інтернами-хірургіми,  а також для проведення на VI курсі якісної оцінки  Диференційованого заліку за тематикою дисципліни «Невідкладна хірурггія» з використанням комп’ютерного тестового контролю з ургентної хірургічної тематики, мультімедійний проектор з ноутбуком.


На базі кафедри в ІЗНХ є аудіторія на 200 посадочних місць, яка оснащена мікрофоном, стереоапаратурою, великим негатоскопом, великим екраном та кіноустановкою, а також бібліотека з періодичною та монографічною хірургічною літературою.НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Згідно з навчальними програмами та навчальними планами на кафедрі проводиться викладання дисципліни «Хірургія» студентам V та VI курсів медичних факультетів - як вітчизняним, так і іноземним, причому з 2001 року – іноземним англомовним студентам.


Проводиться первинна трьохрічна спеціалізація лікарів-інтернів з хірургії.


З 2012 р. на кафедрі проводиться навчання лікарів-курсантів на циклах підвищення кваліфікації (спеціалізація, стажування, ПАЦ, ТУ) за шістьма хірургічними спеціальностями: хірургія, торакальна хірургія, судинна хірургія, хірургія серця та магістральних судин, ендоскопія, ультразвукова діагностика.


З 2015–2016 н.р. на кафедрі викладання дисципліни «Хірургія» проводиться на принципах кредитно-трансферної системи навчання (ECTS) згідно з оновлено «Типовою навчальною наскрізною програмою з дисципліни «Хірургія»» (Київ, 2015 р.): на V курсах – за тематикою «Торакальна, серцево-судинна, ендокринна хірургія», на VI курсах - за тематикою «Невідкладна хірургія».


Лікарі-інтерни навчаються на очних циклах на клінічних базах кафедри згідно з «Типовим навчальним планом та програмою спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності «Хірургія» (Київ, 2005 р.), серед них навчаються магістранти, які займаються науковою роботою. На кафедрі також навчаються інтерни суміжних хірургічних профілів з циклу «Опікова хвороба».


В поточному році згідно навчальному плану вперше на кафедрі  в весняному семестрі будуть навчатися на циклі з хірургії 2 групи лікарів-інтернів основної спеціальності «Сімейна медицина».


Лікарі-курсанти підвищують кваліфікацію на циклах спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення та на передатестаційних циклах згідно програмам, затвердженим МОЗ України з кожної з вказаних хірургічних спеціальностей.


Щорічно на кафедрі навчаються 17–20 молодих спеціалістів – докторанти, аспіранти, магістранти, клінічні ординатори (в т.ч. іноземні), які працюють над дисертаціями та науковими роботами, удосконалюють свою фахову майстерність з хірургії, поповнюють теоретичні знання, а аспіранти набувають педагогічного досвіду.


Колектив кафедри постійно виконує роботу з поліпшення навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни «Хірургія» студентам V та VI курсів, інтернам-хірургам та лікарям-курсантам.


У плані навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни «Хірургія» студентам,  інтернам-хірургам та лікарям-курсантам на кафедрі видано більше 350 навчально-методичних матеріалів, серед 5 підручників, 10 навчальних посібників, 117 монографій, більш 250 методичних вказівок для студентів (в т.ч. для самостійної позааудиторної роботи) та рекомендацій для викладачів.


Створені блоки тестових завдань (ТЗ) у форматі «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» для контролю поточної навчальної діяльності студентів V та VI курсів на практичних заняттях, для проведення І етапу заключної атестації у формі Курсового іспиту на V курсі та Диференційного заліку – на VI курсі.


Створені блоки екзаменаційних питань та екзаменаційних білетів для проведення Курсового іспиту на V курсі на уркаїнській, російській та англійській мовах.


В поточному році оновлені блоки ТЗ для контролю ПНД студенів VI курсів на циклах з хірургії за тематикою «Синдрому гострого живота» на 3-х мовах (225 ТЗ).


Виходить підручник з хірургії для англомовних студентів V курсів на англійській мові.


Всі методичні матеріали для студентів на кафедрі видаються трьома мовами – українською, російською та англійською.


Щорічно проводиться робота з поліпшення підготовки випускників до складання Ліцензійного інтергованого іспиту «Крок 2» хірургічного профілю – створені блоки ТЗ з хірургії з сайту Центру тестування МОЗ України на 3-х мовах, які вирішуються з проведенням аналізу помилок на кожному практичному занятті на циклі з хірургії.


На кафедрі впроваджена комп’ютеризація навчання. Методика складання Диференційного заліку на VI курсі передбачає комп’ютерний тест-контроль з ургентної хірургічної тематики для його якісного оцінювання.НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Основним напрямком наукової роботи кафедри є вивчення різнобічних питань ургентної патології органів травлення (ускладнення виразкової хвороби, гострий апендицит, гострий панкреатит, гостра кишкова непрохідність, перитоніт, ін.), а також серцево-судинна, торакальна тематика. За останні роки все більше уваги приділяється розробці та впровадженню в практику мініінвазивних оперативних втручань при абдомінальнй, торакальній, серцево-судинній  хірургічних патологіях.


Актуальним питанням хірургії, в т.ч. сучасним мініінвазивним оперативним технологіям, присвячені дисертаційні роботи докторантів та аспірантів кафедри.ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ


Професорсько-викладацький колектив кафедри зробив значний внесок у підготовку наукових, педагогічних та медичних кадрів.


Під керівництвом завідувача кафедри, член-кореспондента НАМН України, академіка АНВО України, профкесора В.В. Бойко на кафедрі підготовлено на даний час 29 докторів та 92 кандидата медичних наук, 160 клінічних ординаторів (серед них – значна кількість іноземних громадян).


Значну роботу колектив кафедри проводить по розробці нових методів діагностики та лікування хірургічних хворих. Завідувачем кафедри і викладачами отримано більш 450 Патентів України на винаходи та Авторських свідоцтв на винаходи, впроваджено в практичну медицину більш 150 галузевих нововведень.


Наукова продукція викладачів кафедри, видана у співавторстві з науковцями Інституту загальної та невідкладної хірургії, нараховує 117 монографій, більше 3500 наукових статей, багаточисленні доповіді на конгресах, з’їздах, симпозіумах, конференціях (у тому числі міжнародних та за кордоном).


З 2000 року колектив кафедри та ІЗНХ видає науково-практичний журнал «Харківська хірургічна школа», головним редактором якого є професор В.В. Бойко, а заступником – професор І.А. Тарабан.


На кафедрі постійно діє студентський науковий гурток, у роботі якого беруть участь студенти ІІ–VІ курсів ХНМУ, про її плідність  свідчать численні нагороди за доповіді на наукових форумах різного рівня (в т.ч. з міжнародною участю), сумісні з викладачами наукові публікації, перемоги на олімпіадах з хірургії.НАУКОВА СПІВПРАЦЯ


Професор В.В. Бойко обраний до складу Європейської асоціації хірургів та Асоціації хірургів травми та інтенсивної терапії, Європейської асоціації онкологів та Європейської асоціації судинних хірур­гів.


Викладачі кафедри сумісно з науковцями Інституту хірургії плідно співпрацюють із зарубіжними освітніми та науковими закладами у виконанні міжнародних наукових та освітніх програм, сумісних досліджень.


Діє проект наукового співробітництва в галузі дитячої кардіохірургії (оперативне лікування хворих дітей на вроджені вади серця) – «International Children’s Heart Foundation» (Канада, Сполучені Штати Америки).


У 2013 р. заключені та продовжують діяти договори про співпрацю в науково-дослідницькій діяльності та в  сфері пропагування та розвитку вищої медичної освіти з вищою медичною школою м. Сосновець (Польща) та з Університетом Яна Каменського у Братиславі (Словакія).


З 2015 року налагоджена співпраця з кафедрою хірургії органів грудної клітини Вроцлавської медичної академії (Польща)  – стажування, сумісне видання монографій.ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Спiвробiтники кафедри беруть активну участь у всіх видах роботи базових лiкувальних установ кафедри – в консультаціях та лікуванні хірургічних хворих, у виконанні діагностично-лікувальних маніпуляцій та досліджень, у виконанні оперативних втручань, проведенні науково-практичнизх конференцій.


Професори та доценти кафедри є кураторами ургентних відділень клінічних баз та консультантами ургентних хірургічних бригад у нічний час.


Протягом багатьох років практична робота та наукові розробки кафедри пов’язані з невідкладною хірургією, з вдосконаленням оперативних втручань при виразковій хворобі (органозберігаючі операції), захворюваннях підшлункової залози (панкреатодуоденальні резекції), при травмах селезінки, легень (органозберігаючі операції).


На клінічних базах кафедри впроваджені розширені операції при раку товстої кишки, комбіновані резекції раку шлунка, операції на нирках та сечовому міхурі, при пухлинних захворюваннях матки та її придатків.


«Поставлені на потік» складні операції з корекції вроджених вад серця у дітей, в т.ч. раннього віку, набутих вад серця, з реваскулярізації міокарда у хворих з ІХС (аортокоронарне шунтування) – операції, які виконуються на «відкритому» серці із застосуванням апарату штучного кровообігу (АШК). За останній час ряд таких операцій став можливий без зупинки серця і АШК («на працюючому серці»).


Розроблені й впроваджені нові сучасні технології – резекція печінки при її травмах, ураженні пухлинними процесами та ін. (двофазна газово-струминна дисекція паренхіми печінки), реконструктивні операції на трахеї.


Все ширше впроваджуються на обох клінічних базах кафедри мініінвазивні хірургічні діагностичні та лікувальні технології: лапароскопічні (в т.ч. при тяжких панкреатитах, механічних жовтяницях, при грижах); ендовідеоскопічні (ургентне кліпування кровоточивих виразок шлунка, папілосфінктеротомії при жовтяницях, видалення поліпів травного тракту); агіографічні рентгенендоваскулярні (балонна дилатація стенозованих коронарних судин, сонних, ниркових артерій, магістральних артерій кінцівок з подальшим їх стентуванням, ургентна оклюзія органних артерій при гострій кровотечі та ін.); відеоторакоскопічні (ушивання та резекції легень при їх травмі, дренування гнійників плеври та легень).