Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Друк

АДРЕСА: 61157, м. Харків, вул. Текстильна, 4
Тел./факс (057) 733-81-49
е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Основна клінічна база: Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету, вул. Текстильна, 4


Клінічні бази:

  Пасієшвілі Людмила Михайлівна

  ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

  Пасієшвілі Людмила Михайлівна — доктор медичних наук, професор, засновник і завідувач кафедри з 2001 року.


  Співробітники кафедри: доктора медичних наук – 2, професори – 2, к.мед.н. – 8, доценти – 4, асистенти – 4.  НАВЧАЛЬНА РОБОТА


  На кафедрі проходять навчання студенти 6-го курсу I - ІV медичних факультетів та V - VII факультетів із підготовки іноземних студентів, бакалаври та магістранти за спеціальністю «Сестринська справа», сімейні лікарі-інтерни та сімейні лікарі практичної ланки охорони здоров`я. Студентам 6-го курсу викладаються цикли «Загальна практика-сімейна медицина» і «Гематологія та ендокринологія». З 2007 р. для студентів-іноземців на кафедрі впроваджено викладання означених предметів англійською мовою.


  Для сімейних лікарів практичної ланки охорони здоров’я проводиться цикл тематичного вдосконалення, цикл первинної спеціалізації та передатестаційний цикл з загальної практики-сімейної медицини.


  Для інтенсифікації та оптимізації процесу навчання використовуються сучасні методики викладання: розв’язання клінічних задач і вирішення тестових завдань; застосування ділових ігор; використання фантомів та навчальних комп’ютерних програм.  НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ І ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ


  Основними напрямками досліджень є оптимізація діагностики та лікування різновікових хворих з коморбідною патологією внутрішніх органів та суглобово-м’язової системи, оптимізація надання первинної медико-санітарної допомоги.


  За роки існування кафедри захищено 3 докторських дисертації та 13 кандидатських дисертацій, видано 5 підручників, 5 навчальних посібників, рекомендованих МОЗ України, понад 810 наукових публікацій у провідних медичних журналах і збірках; одержано 14 патентів на винахід та на корисні моделі.


  Наукова діяльність кафедри здійснюється за наступною тематикою:

  Клініко-генетичні, біохімічні та імунні характеристики захворювань внутрішніх органів у хворих з дегенеративними та дисметаболічними артропатіями та шляхи їх медикаментозної корекції.


  ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


  Співробітники кафедри працюють у тісному контакті з лікарями практичної ланки охорони здоров’я, здійснюють консультативну допомогу за спеціальностями: терапія, сімейна медицина, ендокринологія, неврологія, дерматологія, хірургія.


  Зав. кафедри професор Пасієшвілі Л.М. та професор кафедри Заздравнов А.А. регулярно проводять обходи у стаціонарі та консультують хворих у поліклініці. Доценти кафедри надають консультативну допомогу у відділеннях Навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету, у стаціонарах та поліклініках міста. Асистенти ведуть хворих у відділеннях клінічних баз кафедри.  ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


  Кафедра загальної практики - cімейної медицини в ХДМУ була створена 1 вересня 2001 р. у відповідності до листа Міністра охорони здоров`я України від 14 червня 2001 р. 1 вересня 2011 року  назву кафедри було змінено на загальної практики - cімейної медицини та внутрішніх хвороб.


  У складі кафедрального колективу працюють досвідчені викладачі. Співробітники кафедри брали активну участь у міжнародному проекті MATRA-4 із впровадження західноєвропейського досвіду післядипломної підготовки сімейних лікарів у навчальний процес в Україні. Необхідною умовою для впровадження засад сімейної медицини є перебудова системи медичної освіти, що життєво необхідно для кадрового забезпечення процесів реорганізації. Дані принципи відображені в Наказах Президента України, Законах, що прийняті Верховною Радою України, постановах уряду України, галузевих нормативних документах. Робота кафедри сімейної медицини відповідає нагальним потребам медичної освіти і передбачає викладання студентам загальних теоретичних та практичних основ загальної лікарської практики у межах окремого циклу, що необхідно для формування клінічного мислення та гідного професійного іміджу, якими повинен володіти сімейний лікар.