Кафедра стоматології Друк

АДРЕСА: 61174, пр. Перемоги, 51, УСЦ ХНМУ

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Соколова Ірина Іванівна — доктор медичних наук, професор.


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: к.мед.н., доцент Т.В. Томіліна (за навчальну роботу); д.мед.н., професор Н.М. Савєльєва (за наукову роботу); к.мед.н., доцент О.Г. Денисова (за розділ “Дитяча стоматологія”); к.мед.н., асист. О.Г. Ярошенко (за лікувальну роботу); к.мед.н., доцент О.Ю. Стоян (за виховну роботу та розділ “Хірургічна стоматологія”); к.мед.н., доцент С.І. Герман (за розділ “Терапевтична стоматологія”); к.мед.н., доцент О.О. Челяпіна (за розділ “Ортодонтія”); к.мед.н., доцент К.В. Скидан (за видавничу діяльність кафедри), к.мед.н., асистент В.В. Олейнічук (за техніку безпеки на кафедрі); к.мед.н., доцент М.Б. Худякова (за співпрацю з репозитарієм ХНМУ), к.мед.н., асистент О.В. Єлісєєва, к.мед.н, асистент М.І. Скидан, асистент І.В. Марковська. Cумісники: асистенти: к.мед.н. В.В. Любий (головний лікарь КНП «Міська стоматологічна поліклініка № 4» Харківської міської ради), к. з держ. упр. Н.М. Удовиченко (головний лікар Товариства “Планета Стоматологія”), к.мед.н., доц. М.М. Бірюкова (директор УСЦ ХНМУ), Л.Я. Курченко (головний лікарь КНП «Міська дитяча стоматологічна поліклініка № 1» Харківської міської ради), асистент В.О. Бірюков, асистент Н.Л. Хлистун. Аспірант: Є.В. Ключка. Серед співробітників, що мають ступінь магістра з фаху: “Педагогіка вищої освіти”: І.І. Соколова, О.В. Єлісєєва, О.Г. Денисова, О.Ю. Стоян, Н.М. Савєльєва, К.В. Скидан, Т.В. Томіліна, С.І. Герман.


Соколова Ірина Іванівна


НАВЧАЛЬНА РОБОТА

На кафедрі за програмою з фаху «Стоматологія» викладаються такі дисципліни: «Терапевтична стоматологія»; «Дитяча стоматологія»; «Ортодонтія»; «Хірургічна стоматологія»; «Ортопедична стоматологія».


Кафедра проводить навчально-педагогічну роботу на базі стоматологічного центру ХНМУ, яка полягає в підготовці лікарів-інтернів за фахом «Стоматологія» протягом 2 років.


З 2011 року кафедра почала проведення циклів тематичного удосконалення для лікарів-стоматологів різних спеціальностей з актуальних проблем сучасної стоматології, а з 2013 року – передатестаційного циклу та спеціалізації за фахом «Стоматологія» та «Терапевтична стоматологія».


Відповідальним і вагомим напрямком педагогічної діяльності кафедри є підготовка лікарів-інтернів до інтегрованого ліцензійного іспиту «КРОК—3. Стоматологія». З метою оптимізації її проведення створено власну комп’ютерну програму, щорічно видаються методичні вказівки для самостійної роботи інтернів. Крім того, співробітники кафедри неодноразово були співавторами збірок тестових завдань до інтегрованого ліцензійного іспиту «КРОК—3. Стоматологія» центру тестування МОЗ України.НАУКОВА РОБОТА


На даний час наукові дослідження проводяться у рамках ініціативної НДР «Формування та впровадження наукових підходів до діагностики, лікування та профілактики стоматологічної патології у дітей та дорослих», номер державної реєстрації 0118U000939.Напрямки наукових досліджень:


  1. Удосконалення існуючих та  розробка нових індивідуалізованих методів діагностики, профілактики та підвищення ефективності лікування стоматологічних хворих різного віку з різним функціональним/анатомічним стоматологічним статусом та загальним станом.
  2. Дослідження частоти та розповсюдженості стоматологічних захворювань твердих тканин зубів, пародонту, слизової оболонки в різні вікові періоди при вродженій та придбаній патології.
  3. Виявлення та дослідження етіологічних чинників виникнення стоматологічних захворювань.
  4. Проведення порівняльної характеристики існуючих та іноваціонних методів лікування, заснованих на препаратах коррегуючої дії (кверцетин, гіалуронова кіслота,адаптогени).
  5. Впровадження в практику охорони здоров’я нових мініінвазивних методів діагностики, лікування та профілактики.ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ


За період існування кафедри (з 2006 р.) захищено 2 докторські дисертації, 8 кандидатських дисертацій, 31 науково-кваліфікаційну магістерську роботу. На кафедрі виконується написання двох кандидатських дисертацій. Одержано 15 патентів на корисну модель, 3 свідоцтва про авторське право, підготовлено більше 150 виступів на конференціях, семінарах й опубліковано понад 300 наукових робіт.


Співробітниками кафедри також видано монографію та низку навчальних посібників.СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ


Кафедра бере участь у з’їздах, конгресах, конференціях науковців в Україні та за кордоном. При проведенні наукових досліджень кафедра співпрацює з ДУ «Інститут стоматології АМН України», ДУ «Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна», з ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечнікова НАМН України». А також із такими кафедрами ХНМУ, як:


- кафедра медичної і біологічної фізики та медичної інформатики;

- кафедра клінічної лабораторної діагностики;

- кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені проф. Д.П. Гриньова;

- кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології;

- кафедра внутрішньої медицини №2 і клінічної алергології.ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Лікувально-діагностична робота проходить на базі університетського стоматологічного центру ХНМУ (директор – к.мед.н. доцент М.М. Бірюкова). Щорічно працівники кафедри консультують і лікують понад 2000 пацієнтів (дорослих і дітей) із найрізноманітнішими захворюваннями порожнини рота. Проводяться щоденні консультації за встановленим графіком, клінічні конференції. Разом із КНП «Міська дитяча стоматологічна поліклініка № 1» Харківської міської ради, КНП «Міська стоматологічна поліклініка № 2» Харківської міської ради, КНП «Міська дитяча стоматологічна поліклініка № 4» Харківської міської ради та Товариством “Планета Стоматологія” вирішуються проблеми підвищення ефективності первинної та вторинної профілактики захворювань порожнини рота в дітей та підлітків. Доценти й асистенти працюють над питанням впровадження сучасних заходів профілактики та лікування захворювань твердих тканин зубів у дітей і дорослих, а також підвищення ефективності лікування та прогнозування захворювань пародонта.


Співробітники кафедри проводять консультативну роботу з хворими в районах Харкова та області.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Після створення у Харківському медичному інституті стоматологічного факультету підготовку лікарів-інтернів з 1983 р. проводили профільні кафедри стоматологічного факультету. Так, починаючи з 1983 р. кафедра терапевтичної стоматології вела підготовку лікарів-інтернів Харківської та Сумської областей за заочною формою навчання, а з 1993 р. інтерни тільки Харківської області навчалися на зазначеній кафедрі на очних двохмісячних циклах по очно-заочній формі навчання. В 2005-2006 навчальному році підготовку лікарів-інтернів з фаху «Стоматологія» також розпочала кафедра терапевтичної стоматології, але в серпні 2006 р. була створена кафедра стоматології, яка і продовжила справу підготовки лікарів-стоматологів загального профілю.