Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії Друк

АДРЕСА: 61022, Харків, вул. Тринклера, 6.
Тел: (057) 705-20-63, 705-07-57 (лаборанти)
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для переглядуЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Дуденко Володимир Григорович — доктор медичних наук, професор.ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: за навчальну та наукову роботу — к.мед.н., доц. Вдовіченко В.Ю., за методичну роботу - к.мед.н., доц. Євтушенко І.Я.; за виховну роботу - к.мед.н., доц. Горяїнова Г.В., діловодство - к.мед.н., доц. Падалиця М.А, к.мед.н., доцент Кондрусик Н.Ю.; к.мед.н., ас. Шкляр А.С.; к.мед.н., ас. Мішин М.Ю., ст. лаборанти: Ткаченко О.М., Кисіль О.В., Пискун В.В.; лаборанти: Кононіхіна С.П.

Дуденко Володимир Григорович

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчально-педагогічна робота кафедри полягає в підготовці студентів 2 та 3 курсів медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» та студентів 2 курсу стоматологічного факультету з дисципліни «Оперативна хірургія та топографічна анатомія». Також цей курс читається лікарям-інтернам хірургічних спеціальностей. З вересня 2015 року для підвищення якості навчання перероблено та вдосконалено за кредитно-трансферною системою тематичні плани, методичні рекомендації, вказівки та навчальні посібники.ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ


Графічне 3 D моделювання органів людини стосовно єндовідеохірургічних втручань, хірургічна анатомія живої людини, індивідуальна анатомічна мінливість будови диафрагми людини.


Анатомія нирки людини з точки зору малоінвазивних оперативних втручань. Воксельне математичне моделювання пірамід нирки людини, математичні моделі кровопостачання екскреторних секторів нирки, судинне русло надниркових залоз людини.


ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ


За результатами наукових досліджень із 2011 року захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, виконуються ще 1 дослідження. У вересні 2014 року з нагоди 130 річчя кафедри та 210 річчя ХНМУ на базі кафедри проведена наукова конференція з міжнародною участю. Впровадження кафедри за останні 4 роки складають 196 публікацій, із них – 25 патентів, 1 монографія, 1 національний підручник, 28 нововведеннь, 6 методичних рекомендацій галузевого рівня. У науковій роботі кафедри беруть активну участь студенти, які за цей період підготували 46 доповідей, мають у співавторстві та особисто 36 публікацій, є учасниками наукових конкурсів, конференцій і отримали 11 нагород студентських Олімпіад 1–3-го ступенів, в тому числі 2 перших місця.


Співробітники кафедри беруть активну участь у наукових з’їздах, конгресах, симпозіумах і наукових конференціях.СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ


Кафедра співпрацює з Институтом мультифазных процессов Университета имени Вильгельма Лейбница, Германия, Державною установою «Інститут загальної та невідкладної хірургії Академії медичних наук України», Військово-медичним клінічним центром Північного регіону, КЗОЗ “Обласна клінічна лікарня – Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф”,  Харківським обласним бюро судово-медичної хірургії, ДУ “Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України”, Харківським національним університетом радіоелєктроники.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА


З 2015-2016 навчального року у зв`язку з перехідом на кредитно-трансферну систему оцінювання студентів повністю перероблено та вдосконалено тематичні плани, методичні  вказівки, навчальні посібники та робочі зошити відповідно до нових методичних рекомендацій, підготовлених на кафедрі 2015 року та поданих у видавництво для випуску. Електронні версії методичних вказівок та лекційних матеріалів викладено у вільний доступ у репозітарії ХНМУ. Оновлено та доповнено базу підручників для іноземних студентів. Видані робочі зошити для іноземних студентів медичних факультетів (1 та 2 семестр), та стоматологічного факультету (1 семестр).


Усім студентам на початку кожного семестру видається повний комплект навчальних матеріалів у електронному вигляді.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедру оперативної хірургії та топографічної анатомії на медичному факультеті Харківського університету було організовано 1884 р.


Кафедрою керували видатні вчені, відомі своїми працями в різних галузях оперативної хірургії. Організатором кафедри й першим її керівником з 1884 р. до 1899 р. був проф. О.І. Дудукалов. У подальшому кафедру очолювали професори С.М. Деліцин, Ю.Р. Пенський, Б.Г. Пржевальський, Г.А. Валяшко, К.Ф. Вагнер, доц. А.А. Чугаєв та багато інших. Зараз кафедрою завідує доктор медичних  наук,  проф. Дуденко Володимир Григорович.


Науковим напрямком кафедри з 1990 р. є анатомія деяких внутрішніх органів у системі топографічних координат щодо УЗД, КТ та ЯМР. На кафедрі запропоновано систему топографічних координат тіла людини, що є методологічною основою топографічної анатомії (Система топографо-анатомических координат тела человека. В кн.: Актуальные вопросы патологической анатомии). Це насправді топографічний, або геотопоргафічноінтегрований, підхід, який дозволяє описувати анатомічну структуру людини з математичною точністю за допомогою паралелей та меридіанів. При цьому визначаються координати анатомічної структури в просторі, складаються плани й карти різного призначення.


В останні роки, з 2011 року, сферою наукових уподобань є графічне 3 D моделювання органів людини стосовно єндовідеохірургічних втручань, хірургічна анатомія живої людини, індивідуальна анатомічна мінливість будови людини.