Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Друк

АДРЕСА: м. Харків, пр. Науки, 4, ХНМУ;
Куліковський узвіз,15. ХМКШВД № 5

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Біловол Алла Миколаївна — доктор медичних наук, професор.


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: за навчально-виховну роботу — асист. Колганова Н.Л., за організаційно-методичну роботу — к.мед.н., асист. Берегова А.М.; за наукову роботу — к.мед.н., доц. Ткаченко С.Г.; за лікувальну роботу — к.мед.н., асист.  Татузян Є.Г.; за організацію роботи студентського наукового гуртка – асист. Колганова Н.Л.; за видавничу діяльність к.мед.н., доц. Ткаченко С.Г.

Біловол Алла Миколаївна

Проф. Біловол А.М.; к.мед.н., доц. Ткаченко С.Г.; к.мед.н., асист. Татузян Є.Г., к.мед.н., асист. Берегова А.А., асист. Колганова Н.Л.; лаборанти: Овчаренко Л.В., Дрозд Ю.М., Калініченко Л.М.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Дисципліни, які викладаються на кафедрі: «Дерматологія, венерологія», «Медична косметологія», «Косметологія», «Фізіотерапія в косметології». Викладання вищеозначених дисциплін ведеться українською та англійською мовами. Практичні заняття проводяться на базі КЗОЗ «ХМКШВД № 5».


На лекціях широко використовуються мультимедійне забезпечення, на практичних заняттях - перегляд відеофільмів та ін.НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Оптимізація лікування псоріатичної патології, поєднаної з артеріальною гіпертензією. Вдосконалення діагностики та лікування хронічних дерматозів, змішаних урогенітальних інфекцій, паразитозів шкіри.
ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ


Захищено 1 докторська дисертація, 2 кандидатських дисертації. Виконується кандидатська дисертація аспірантом кафедри. Співробітниками кафедри одержано 12 патентів, видано 3 монографії.  Опубліковано більше 100 статей і тез, в тому числі у фахових виданнях Європи, країн СНД. Співробітники кафедри виступили з доповідями на українських та міжнародних форумах в Україні та за кордоном (Польща, Португалія, Білорусь, Австрія).ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Лікувально-діагностична та консультативна робота ведеться на базі КЗОЗ «ХМКШВД № 5». Викладачі кафедри проводять діагностику та лікування хворих у поліклінічному та стаціонарному відділеннях, надають консультації. В рамках співпраці клініцистами кафедри проводиться діагностика та лікування хворих, консультації доцентів, щотижневі обходи завідуючої кафедри, клінічні конференції, розроблено методичні рекомендації для лікарів з питань діагностики тяжкості перебігу псоріатичної хвороби, лікування змішаних урогенітальних інфекцій,  інформаційні листи та нововведення, впроваджено в практику охорони здоров’я 7 нових діагностичних методи та 15 нових лікувальних методів.


Кафедра співпрацює з Обласним клінічним шкірно-венерологічним диспансером № 1, КЗОЗ "Харківська міська поліклініка № 22", Українським медичним центром акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ України, ДУ "Інститут медичної радіології ім. С.П.Григорʼєва НАМН України", Національним інститутом терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України, Інститутом дерматології та венерології НАМН України, про що укладені відповідні договори.

 


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедру засновано в 2008 р. Засновником та першим її завідувачем була на той момент доцент  Біловол А.М. Перший склад кафедри: завідувач – к.мед.н., доц.. Біловол А.М., к.мед.н., доц. Ткаченко С.Г., к.мед.н., доц. Броше О.А., к.мед.н., ас. Коваленко В.А.; на посаді асистентів за сумісництвом – лікарі- дерматовенерологи Штиров І.М. та Рижкова Н.О.


Матеріали на допомогу студенту

Study materials for English students