Кафедра хірургії №2 Друк

АДРЕСА: 61022, м. Харків, пр. Незалежності, 13, КЗОЗ «ОКЛ-ЦЕМД та МК».

Тел./факс (057) 705-02-45ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Криворучко Ігор Андрійович — лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, доктор медичних наук, професор.ШТАТ КАФЕДРИ


Відповідальні: за навчальну роботу — к.мед.н., доц. Сивожелізов А.В.; за наукову роботу — д.мед.н., проф. Тесленко С.М..; за лікувальну роботу — к.мед.н., доц. Чугай В.В.; за виховну роботу — к.мед.н., доц. Тонкоглас О.А.

Професор Красносельський М.В., професор Чеверда В.М., доценти: Сикал М.О., Чугай В.В., Гончарова Н.М.; асистенти: Колєсник В.П., Александров М.А., Свірепо П.В., Антонова М.С., Лопатенко Д.Е., Гоні С.К.Т, Гоні С.А.Т., Лєсний В.М., Тележний А.С., лаборанти Рогова Г.І., Мінухіна О.А.

Криворучко Ігор Андрійович


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Кафедра проводить навчально-педагогічну роботу на базі 2 хірургічних відділень Харківської обласної клінічної лікарні (110 ліжок). Педагогічна робота кафедри полягає в підготовці студентів 4-го курсу І медичного та ІІ медичного факультетів за спеціальністю «Лікувальна справа», іноземних студентів 4-го курсу V медичного факультету за спеціальністю «Лікувальна справа», англомовних студентів 4-го курсу VІ медичного факультету за спеціальністю «Лікувальна справа», студентів 6-го курсу ІІ медичного факультету за спеціальністю «Лікувальна справа», інтернів 1, 2, 3-го років навчання за спеціальністю «Хірургія», бакалаврів за спеціальностями «Сестринська справа», «Лабораторна справа». З метою підготовки до ліцензійного тестового іспиту «КРОК—2» систематично проводяться комп’ютерні тренінги студентів у методичному кабінеті та створені умови для самостійного вивчення бази тестових завдань. На кафедрі розроблено необхідні методичні матеріали.НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Хірургічна панкреатологія. Хірургія виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Хірургія захворювань товстої та прямої кишки. Торакальна хірургія. Мініінвазивні технології в абдомінальній хірургії. Хірургія діабетичної стопи. Хірургія гриж черевної стінки. Хірургія передпухлинних захворювань щитоподібної та грудної залози. Хірургія захворювань судин нижніх кінцівок. Кардіохірургія. Професор Криворучко І.А. є дійсним членом International Society of Surgery, International Association for Surgical Metabolism and Nutrition, International Association for Trauma Surgery and Intensive Care, International Society for Digestive Surgery, Міжнародної організації "Ассоциация хирургов-гепатологов", Член правління Асоціація хірургів України, член Асоціація серцево-судинних хірургів України, член правління Асоціації Харківського осередку хірургів. Професор Красносельський М.В. є дійсним членом Європейського товариства торакальних хірургів, членом Українського товариства торакальних хірургів України.ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ


Державна премія України в галузі науки і техніки за розробку та впровадження нових методів діагностики та хірургічного лікування захворювань підшлункової залози (2009) – професор Криворучко І.А. Заслужений лікар України (1994) – Чеверда В.М. (1994). Останнім часом опубліковано 16 монографій, одержано 61 декларативний патент України.НАУКОВА СПІВПРАЦЯ


Кафедра співпрацює з Національним Інститутом хірургії і трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМНУ, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України», ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Національним фармацевтичним університетом, ТОВ "Біо-Аналітичні технології", КЗОЗ Мерефянська ЦРЛ Харківського району, МКЛ №6 м. Дніпропетровська, Лікарнею швидкої та невідкладної допомоги м. Дніпропетровська, ОКЛ ім.Мечнікова м.Дніпропетровська, МКЛ № 16 м. Дніпропетровська.ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Крім Комунального закладу охорони здоров’я «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» в Харківській області, лікувально-діагностична робота проводиться в лікарнях Харківської області (центральні районні та міські лікарні) й Харкова (обласна інфекційна лікарня, гарнізонний військовий шпиталь Південного округу). Щорічно працівники кафедри консультують приблизно 13000 та лікують понад 3000 хворих із різноманітною хірургічною патологією. Відбуваються традиційні щотижневі лікарняні обходи професорів кафедри, клінічні й патологоанатомічні конференції, засідання Асоціації хірургів Харківської області.. На базі обласної клінічної лікарні за безпосередньою участю співробітників кафедри було створено та працюють лікувально-діагностичні центри, у яких на сучасному рівні з використанням новітніх лабораторних та інструментальних методів забезпечується медична допомога.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедра факультетської хірургії ХНМУ є однією з найстаріших хірургічних шкіл нашої країни, яка дала вітчизняній охороні здоров'я сотні визнаних фахівців практично у всіх областях хірургічної науки. Хірургічна клініка медичного факультету Харківського університету почала формуватися 1814 року. Уже 1871 року було законодавчо оформлено факультетську хірургічну клініку. Керував клінікою професор Грубе В.Ф. з 1859 р. до 1898 р. З 1912 р. до 1925 р. керівником кафедри був професор М.П. Тринклер. Вихованець Харківського університету, учень видатного хірурга й ученого В.Ф. Грубе, М.П. Тринклер став відомим ученим і блискучим хірургом зі світовим ім'ям, різнобічним ерудованим клініцистом, чудовим діагностом і лікарем. Проведені ним хірургічні операції були зразком найвищої майстерності, глибокого знання хірургічної патології та володінням оперативною технікою.


Після М.П. Тринклера керування цією кафедрою переходить до В.М. Шамова, який протягом  майже 16 років віддавав свої сили й енергію для подальшого розвитку кафедри, перетворення її на своєрідний інститут хірургії. У цей час клініка стала значно розширеною, реконструйованою, число ліжок доведено до 300. Викладання проходило для студентів лікувального й педіатричного факультетів. В.М. Шамов розпочав на кафедрі широку науково-дослідну роботу з питань сучасної хірургії. При клініці створено експериментальне відділення з віварієм, де проводилися цікаві дослідження. Було створено своєрідний науково-дослідний центр із питань теорії й практики переливання «трупної» крові, піонером якого є В.М. Шамов. З його ініціативи в Харкові було організовано перший у країні спеціальний Інститут переливання крові і невідкладної хірургії (1930 р.), першим директором якого він був.


У зв'язку з обранням В.М. Шамова на кафедру Військово-медичної академії та його переїздом у Ленінград  в 1939 р. короткий період (близько року) кафедрою керував один із відомих хірургів Радянського Союзу професор О.В. Мельников, який також зробив свій внесок у її розвиток (онкологія, шлунково-кишкова хірургія, боротьба з анаеробною інфекцією). 1940 року О.В. Мельников переїхав у Ленінград на кафедру хірургії Військово-морської медичної академії.


Із серпня 1941 року кафедрою завідував О.З. Цейтлин. З перших днів Великої Вітчизняної війни клініку було перетворено на евакогоспіталь для надання хірургічної допомоги пораненим, що тривало аж до моменту евакуації інституту в Оренбург наприкінці  вересня 1941 року. Тут кафедра була розташована на базі залізничної лікарні й обслуговувала працівників транспорту.


Після реевакуації кафедри в Харків 1944 року її колектив почав відновлювати клінічну базу. Лише з початку 1946 року було налагоджено її роботу, але кафедра вже мала значно меншу базу  (150 ліжок), ніж до війни. Тоді ж через скасування кафедри урології на кафедрі факультетської хірургії було відновлено доцентуру з урології (к.мед.н. О.Є. Горлін, доц. В.І. Шаповал) та організовано урологічне відділення. 1957 року створено ще два спеціалізовані відділення: з торакальної хірургії (М.І. Трутень, О.О. Шалимов, І.Г. Мітасов) і з анестезіології й реанімації (доц. М.І. Оболєнцев). 1960 року при кафедрі було організовано доцентуру з нейрохірургії (доц. Н.Д. Лук'янова); згодом  цей курс передано на кафедру госпітальної хірургії. Після професора І.Г Мітасова кафедру очолив та керував нею до вересня 2004 р. професор С.І.Шевченко, відомий хірург, основним напрямком хірургічної діяльності якого була хірургічна ендокринологія.


Колектив кафедри постійно вдосконалює педагогічний процес, що базується на оволодінні студентами основами клінічного мислення, методиками обстеження, необхідними лікарськими навичками. Кафедра веде різноманітну лікувальну діяльність у стаціонарі й поліклінічному відділенні Обласної клінічної лікарні, у районах області, де колектив організовує методичну допомогу, показові операції, наукові конференції.


З вересня 2004 р. завідувачем кафедри стає професор І.А. Криворучко, який 21 рік працював в Інституті загальної та невідкладної хірургії НАМН України на різних посадах, останньою з яких була посада заступника директора Інституту з науки. В 1989 року захистив кандидатську дисертацію, а в 1997 року – докторську дисертацію. В 2009 року став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. Професор І.А. Криворучко є автором понад 700 наукових робіт, із них – 29 монографій та підручників для студентів; під його керівництвом захищено 11 кандидатських та 2 докторських дисертацій; готується до захисту 1 докторська та 2 кандидатських дисертації. Основні напрямки, що розробляються під керівництвом проф. І.А. Криворучка  – діагностика та хірургічне лікування захворювань підшлункової залози при гострих панкреатитах і ускладненнях їх деструктивних форм, хронічному панкреатиті, функціональних та органічних захворювань шлунку та 12-палої кишки, захворювань  печінки та жовчовивідної системи, гнійно-септичних ускладнень після оперативних втручань на органах черевної порожнини, захворювань судин та серця, щитоподібної залози, проктологічних захворювань, торакальній хірургії.


Співробітники кафедри займаються науково-дослідною діяльністю в наступних областях: серцево-судинна хірургія (доц. В.В.Чугай, ас.С.-К.Т.Гоні), торако-абдомінальна хірургія (проф. І.А. Криворучко, проф. М.В. Красносельський), ендокринна хірургія (доц. А.В. Сивожелізов, доц. В.В. Чугай), мамологія (доц. О.А. Тонкоглас, ас. В.П. Колісник), хірургія початкового відділу травного тракту: грудного відділу стравоходу, шлунку (проф. І.А. Криворучко, проф. М.В. Красносельський,  доц.. М.О. Сикал), хірургія печінки, позапечінкових жовчних проток, підшлункової залози, мініінвазивна хірургія (проф. І.А. Криворучко, проф. М.В. Красносельський, доц. А.В. Сивожелізов, проф.. С.М. Тесленко), невідкладна онкологія (проф. І.А. Криворучко, проф. М.В. Красносельський), хірургія товстої кишки, захворювання прямої кишки та перианальної області (проф. І.А. Криворучко, проф. М.В. Красносельський, ас. М.А. Александров, ас.Тележний А.С.), гнійна хірургія й сепсис (проф. І.А. Криворучко, проф. М.В. Красносельський, доц.. Сивожелізов А.В.,  ас. М.А. Александров, ас. М.С.Антонова), хірургія гриж (доц. А.В. Сивожелізов, проф. С.М. Тесленко, доц.. В.В.Чугай, ас.Тележний А.С.), онкологія (проф. М.В. Красносельський, ас.С.-А.Т.Гоні).