Кафедра фтизіатрії та пульмонології Друк

АДРЕСА: м. Харків, вул. Ньютона, 145, КЗОЗ ОПТД № 1; пр. Московський, 197, амбулаторне відділення КЗОЗ ОПТД № 1197, КЗОЗ ОТЛ № 1, пр. Ново-Баварський, 2

Тел. (0572) 357-11-08
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Шевченко Ольга Станіславівна — доктор медичних наук, професор.


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: за навчально-методичну роботу — ас. Погорєлова О.О.; за наукову роботу — д.мед.н., доц. Бутов Д.О.; за лікувальну роботу — к.мед.н., доц. Матвєєва С.Л.; за виховну роботу — к.мед.н., асист. Чопорова О.І., за роботу наукового студентського гуртка кафедри - к.мед.н., асист. Чопорова О.І. ; профорг кафедри - к.мед.н., асист. Степаненко Г.Л.; лаб. Тулянкіна Г.С.


Шевченко Ольга Станіславівна

НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Кафедра проводить навчально-педагогічну роботу на базах 3-х відділень: стаціонарного відділення Обласного протитуберкульозного диспансеру № 1, амбулаторного відділення Обласного протитуберкульозного диспансеру №1, Обласної туберкульозної лікарні №1. Педагогічна робота кафедри полягає у  підготовці студентів IV і VI курсів усіх факультетів  за спеціальністю «Лікувальна справа» та студентів IV курсу стоматологічного факультету за спеціальністю «Стоматологія», англомовних студентів IV курсу VI медичного факультету за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Стоматологія» з дисципліни «Фтизіатрія».


З метою підготовки до ліцензійних тестових іспитів «КРОК-2 проводяться тренінги студентів IV та VI курсів, а також інтернів за базами тестових завдань з фтизіатрії останніх 5 років.


На кафедрі організовано викладання курсу за вибором «Актульні питання пульмонології» для вітчизняних та англомовних студентів всіх факультетів 5-го року навчання, курсу «Фтизіатрія з оцінкою результатів досліджень» для бакалаврів зі спеціальності «Лабораторна діагностика».


В межах системи післядипломної освіти на кафедрі здійснюється підготовка інтернів-фтизіатрів, інтернів-суміжників, лікарів-курсантів з дисципліни «Фтизіатрія» та аспірантів на здобуття ступеня «Доктор філософії».


Для покрещення засвоєння лекційного матеріалу студентами та ознайомлення зі світовими досягненнями у боротьбі з туберкульозом, постійно поновлюється лекційний матеріал відповідно до досягнень сучасної фтизіатрії. Викладачі кафедри приділяють велику увагу вдосконаленню навчально-педагогічної роботи з англомовними студентами.


Для залучення студентів до обговорення теми практичного заняття та розкриття творчих здібностей студента активно застосовується кейс-метод навчання. До клінічних ситуаційних завдань додаються набори рентгенограм, томограм, інколи й компютерної томографії. Для закріплення теоретичних знань, вмінь та практичних навичок, студенти заповнюють робочі зошити, розроблені співробітниками кафедри за кожною темою з урахуванням специфіки навчання на факультетах, переглядають демонстраційний матеріал, історії хвороби.


Під час практичних занять використовуються методичні рекомендації та методичні вказівки для самостійної роботи студентів під час підготовки до практичного заняття з усіх тем, які складені за вимогами Європейської кредитно-трансферної системи навчання та за рекомендаціями методичного кабінету ХНМУ. Матеріали підготовлені українською, російською та англійською мовами. Ці навчально-методичні розробки, а також багато інших навчальних матеріалів доступні для on-line перегляду у репозитарії бібліотеки ХНМУ.


Студенти під час проходження занять на кафедрі фтизіатрії та пульмонології активно долучаються до роботи наукового студентського гуртка, роблять реферативні доповіді з обраної теми на занятті, готують тези доповідей та виступають під час проведення науково-практичних конференцій. Щорічно студенти IV та VI курсів усіх фікультетів приймають активну участь у проведенні Дня боротьби з туберкульозом (24 березня) та студенти IV курсу медичних факультетів приймають участь у олімпіаді з фтизіатрії.НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Кафедра продовжує вивчення механізмів та визначення маркерів сприятливого та несприятливого перебігу туберкульозу, ефективності патогенетичних засобів підвищення ефективності лікування, вивченням генетичних та імунологічних особливостей виникнення рецидивів захворювання. На кафедрі триває виконання кафедральної НДР (2016-2018) “Прогнозування перебігу туберкульозу легень шляхом вивчення ефективності різних схем хіміотерапії”.ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ


Одержано 8 патентів на винахід, 53 акти впровадження.


На кафедрі виконується 2 докторські дисертації та 3 кандидатські дисертації.


Видано навчально-методичний посібник «Фтизіатрія у схемах, таблицях та рисунках» (2016) українською мовою, навчальний посібник «Фтизіатрія» (2011) англійською мовою, навчальний посібник «Синдромальна діагностика захворювань легень» (2013), буклет тестових завдань ліцензійного іспиту «Крок-2» (2013) українською, російською та англійською мовами. Колектив кафедри приймав участь у підготовці навчальних матеріалів для випуску національного підручника «Фтизіатрія» (2015) на українській, російській та англійській мовах.


СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ


Кафедра приймає участь у наукових конференціях, з'їздах та конгресах. Опубліковані наукові матеріали містять дослідження, виконані на сучасному рівні розвитку фтизіатрії і відповідають сучасним досягненням методів діагностики та лікування туберкульозу легень. Кафедра уклала договір з ДУ "Національний інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАНУ", КЗОЗ "ОПТД № 4 м. Ізюм", КЗОЗ "ОПТД №3 м. Зміїв".ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Лікувальна робота проводиться у 4 відділеннях ОКПТД № 1 (щорічно працівники кафедри консультують і лікують близько 6 тисяч хворих із найрізноманітнішими ураженнями внутрішніх органів). Проводяться щотижневі обходи професора та доцентів кафедри, клінічні конференції, патологоанатомічні розбори. Коллектив кафедри долучається до проведення днів спеціаліста на клінічній базі ОПТД№1.


На кафедрі розроблено новітні технології лікування, зокрема, патогенетичне лікування озоном і за допомогою лазеротерапії хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень. За результатами ноукових досліджень були розроблені та проваджені до практики методичні рекомендації щодо лікувальної та діагностичної тактики під час розвитку медикаментозного токсичного гепатиту шляхом комплексного застосування L-аргініну L-глутамату з магнітолазеротерапією у проекції печінки та кубітальної вени. Виконано клініко-експериментальну роботу з застосування кверцетину з полівінілпіролідоном у лікуванні хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень.


Останнім часом кафедра займається вивченнням механізмів та виділенню маркерів сприятливого та несприятливого перебігу туберкульозу на основі дослідження структурних змін щитоподібної залози та тиреоидного статусу хворих на туберкульоз легень. Більш ніж у 50% хворих на туберкульоз легень присутні структурно-функціональні зміни щитоподібної залози. У цих хворих спостерігалось зниження рівня тироксину та підвищення рівня тиреотропного гормону гіпофізу. Розроблена система бальної оцінки важкости перебігу туберкульозного процесу. Продемонстрований більш важкий перебіг вперше діагностованого деструктивного туберкульозу легень у хворих з патологією щитоподібної залози. Розроблено маркер сприятливого та несприятливого перебігу туберкульозу легень. Рекомендовано скринінг тиреоїдного статусу хворих з тяжкими формами вперше діагностованого деструктивного туберкульозу легень.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


У Харківському медичному інституті кафедру туберкульозу було створено в березні 1923 року на базі Харківського туберкульозного клінічного інституту. До організації кафедри існував курс туберкульозу при кафедрі факультетської терапії.


Першим керівником кафедри й одночасно директором створеного до цього інституту туберкульозу був професор І.І. Файншмідт (1923–1931).


З 1931 р. до 1956 р. кафедру очолював професор Б.М. Хмельницький. Бувши директором тубінституту й завідувачем кафедри туберкульозу медичного інституту Б.М. Хмельницький проводив велику роботу з підготовки наукових кадрів. У цей період захищено докторські дисертації Б.З. Буніної, Л.Т. Малої, Е.Б. Меве, Е.Л. Мельникова, А.Е. Рабухина, Ю.Д. Шульги й  кандидатські дисертації В.І. Житної та З.М. Орлової.


У цей час розроблялася проблема значення змішаної інфекції при туберкульозі,  колапсотерапії легеневого туберкульозу та вирішувались хірургічні проблеми.


З 1958 р. до 1970 р. кафедрою завідував доцент А.Д. Корнєєв. Колективом кафедри виконувалися роботи з вивчення патогенезу туберкульозу, питань лікування, критеріїв активності та вивчення малих і первинних форм туберкульозу.


З 1970 р. до 1996 р. кафедру очолювала доцент С.М. Рослик. Співробітники кафедри проводили роботу в 3 основних напрямках: епідеміологія й організаційні форми боротьби з туберкульозом; вивчення особливостей клініки й диференціальної діагностики; підвищення ефективності лікування.


З 1998 року кафедру туберкульозу реорганізовано в кафедру фтизіатрії і пульмонології, яку очолила доктор медичних наук, професор С.І. Зайцева.


На кафедрі розроблялись актуальні проблеми сучасної фтизіатрії та пульмонології, а саме питання підвищення ефективності лікування хворих: озонотерапія, лазеротерапія, розробка методів застосування сучасних гепатопротекторів, органозберігаючих методів лікування. Проводилась розробка нових методів діагностики й диференціальної діагностики, за що одержано 2 патенти.


Кафедрою запатентовано 4 винаходи, видано 30 методичних рекомендацій для лікарів-інтернів і студентів, опубліковано 76 робіт, підручник для студентів «Фтизіатрія» українською та російською мовами (2004 рік).


З 2010 року  завідувачем кафедри  є доктор медичних наук, професор О.С. Шевченко.