Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії Друк

АДРЕСА: 61002, м. Харків, пр. Науки,4
Тел. (057) 707-73-04

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Істомін Андрій Георгійович — лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, доктор медичних наук, професор.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ШТАТ КАФЕДРИ

Професор Вольфганг Ф.П. Бауєрмайстер; доценти: Латогуз С.І., Луценко О.В., Резуненко О.В., Галашко М.М.; асистенти: Бітчук Д.Д., Луценко Є.Ю., Павлова Т.М., Терешкін К.І., Медовець О.І., Сивенко О.Л., Дорогань К.В.; ст. викладачі: ст. викл. Лапко С.В., Поліщук Т.В., Корчевська О.Г., Поручіков В.В., Стратій Н.В., Кудімова О.В., Ленська О.В., Стародубцев Д.С., Лобаньова О.В., Селіванов Є.В., Петрухнов О.Д.; викладачі: Почерніна М.Г., Куций Д.В., Трегубов В.В.


Істомін Андрій Георгійович

На умовах погодинної оплати праці на кафедрі працюють: професор: Танькут В.О.; доцент: Коновалов В.В., асистенти: Кирилов В.П., Полоннік І.А., Тучкіна М.Ю., Зайцев М.В., Чернишова І.М.; викладачі: Шутєєв В.В., Сичова Л.В.

Відповідальні: за навчальну роботу - доцент Резуненко О.В.; за наукову роботу – доц. Калюжка А.А.; за лікувальну роботу – асист. Сушецька А.С.; за виховну роботу - викл. Якименко О.С., за спортивно-масову роботу – ст. викл. Білик О.А.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Заняття з дисципліни «Фізичне виховання» проводяться на 1-му та 2-му курсах медичних і стоматологічного факультетів, з дисципліни «Фізичне виховання та здоров’я» (курс за вибором) на 2-6 курсах, із дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина» - на 4-му курсах, з дисципліни «Актуальні проблеми фізіотерапії та курортології» (курс за вибором) на 4,5 та 6 курсах.


Кафедра є випускаючою за спеціальностями «Фізична реабілітація» і «Фізична терапія, ерготерапія» за І бакалаврським рівнем вищої освіти, а також за спеціальностями «Фізична терапія, ерготерапія» та «Фізична терапія» за ІІ магістерським рівнем вищої освіти. Значне місце в роботі кафедри займає підготовка та видання навчально-методичної літератури, яка б у повному обсязі відповідала сучасному стану та тенденціям розвитку науки та практики охорони здоров’я. Всі навчальні дисципліни кафедри забезпечені власними методичними розробками.


Пріоритетним напрямом роботи кафедри є впровадження в освітній процес сучасних технологій та методів навчання, насамперед в підготовці бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія». Викладачі кафедри під час проведення занять активно використовують ігрові технології, ситуаційні завдання. Співробітниками кафедри активно вивчається світовий, насамперед європейський, досвід підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, здійснюється пошук шляхів до їх впровадження у нашому університеті, що знайшло своє віддзеркалення при підготовці пакетів навчально-методичних документів щодо ліцензування спеціальності «Фізична реабілітація» та «Фізична терапія, ерготерапія» за І бакалаврським рівнем вищої освіти, а також за спеціальностями «Фізична терапія, ерготерапія» та «Фізична терапія» за ІІ магістерським рівнем вищої освіти.НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Тема НДР кафедри на 2019-2021 рр.: «Розробка біомеханічно обгрунтованих методів відновлювального лікування при захворюваннях та травмах тазу», дослідження в цьому напрямку продовжують сумісну НДР з Державним Закладом «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» за темою «Розробити сучасні науково-обґрунтовані принципи та заходи медичної реабілітації постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Харківській області», яка виконувалась в 2016-2018 рр.


В 2019.р. опубліковано 176 наукових робіт, в тому числі 5 статей в журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Співробітники кафедри взяли участь у 57 всеукраїнських та міжнародних конференціях, конгресах і з’їздах. На кафедрі успішно діє студентський науковий гурток, члени якого працюють із науковою літературою, проводять дослідження, беруть участь у вітчизняних та міжнародних наукових конференціях.ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Основна база кафедри - навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету. Кафедра базується на відділенні фізичної реабілітації, в якому здійснюється відновне лікування стаціонарних та амбулаторних хворих з патологією опорно-рухового апарату (артрози, захворювання хребта, контрактури  верхніх та нижніх кінцівок), а також пацієнтів неврологічного та кардіологічного профілю. Співробітники кафедри проводять консультації та приймають участь в консиліумах на базі поліклініки та стаціонарних відділень ННМК «Університетська клініка» ХНМУ. Також клінічними базами кафедри є КНП ХОР «Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення», та Український НДІ протезування. протезобудування та відновлення працездатності, де проводяться заняття зі здобувачами вищої освіти.


Клінічною базою кафедри зі спортивної медицини є Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний лікарсько–фізкультурний диспансер», зокрема відділення лікувальної фізкультури й реабілітації спортсменів, а також відділення спортивної медицини, медико-біологічного забезпечення збірних команд, резерву області й відділення спортивної медицини, медичного забезпечення тих, хто займається фізкультурою та спортом.


Лікувальний процес здійснюється на засадах доказової медицини, з використанням сучасних підходів згідно з рекомендаціями міжнародних консенсусів.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедру фізичної культури в Харківському медичному інституті було засновано в 1928 році, її першим завідувачем був проф. В.А.Блях. З 1936 року кафедру очолювали: доцент В.А.Московкін, П.Л.Пелепейченко, В.А.Цоцоха, В.І.Заря, доцент Н.Є.Тесленко, І.Т.Станіславський, А.Г.Єссі–Єзінг (1950–1962), М.Б.Мачковський, М.І.Коваль, В.М.Максімова, ст.викл. А.І.Харченко (1965–1981), С.О.Клепікова(1981–1984), з 1985 р. кафедрою завідував доцент О.М.Шаповал.


Курс лікувальної фізичної культури й лікарського контролю було засновано в 1932 р. як кафедру факультетсько-госпітальної терапії санітарно-гігієнічного факультету. Кафедру очолив професор В.М.Коган–Ясний. З 1939 р. кафедрою керували: С.Д.Рейзельман, М.Я.Кальф–Каліф, Л.Т.Малая, М.П.Козловська, В.Г.Почепцов., А.А.Дубинський, І.П.Бондаренко. Протягом 1988–2006 рр. завідувачем кафедри був професор І.К. Латогуз.


В 2007 р. з метою оптимізації викладання обох дисциплін – лікувальної фізичної культури й лікарського контролю, фізичного виховання та здоров’я – було створено кафедру відповідно до концепції Болонського процесу у вищій медичній освіті. З 2008 р. кафедру фізичної реабілітації, спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров`я очолює проф. А.Г. Істомін.


3 2018 року на кафедрі викладає почесний професор Харківського національного медичного університету, директор Інституту болю (м. Мюнхен, Німеччина) Вольфганг Ф.П. Бауєрмайстер.
Вольфганг Ф.П. Бауєрмайстер


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН «Фізична терапія, ерготерапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія
І бакалаврський рівень

Фізична реабілітація


Гарант освітнього процесу


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Фізична реабілітація (спеціальність 227 Фізична реабілітація)


Навчальний план


Перелік нормативних компонент навчального плану спеціальності «Фізична реабілітація» освітнього ступеня «бакалавр»


1 курс

Історія та культура України

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Соціологія

Медична біологія (з основами генетики)

Основи практичної діяльності у фізичній реабілітації (вступ до спеціальності)

Анатомія людини

Фізіологія

Медична хімія

Теорія і методика фізичного виховання

Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики

Гігієна та основи екології

Виробнича практика (загальна ознайомча зі спеціальності)


2 курс

Педагогіка та психологія (за професійним спрямуванням)

Загальна теорія здоров’я

Біологічна та біоорганічна хімія

Основи фізичної реабілітації

Патологія, обстеження та лікування при внутрішніх хворобах (за професійним спрямуванням)

Клінічний реабілітаційний менеджмент при захворюваннях внутрішніх органів

Патологія, обстеження та лікування при порушеннях серцево-судинної системиогічна фізіологія

Клінічний реабілітаційний менеджмент при серцево-судинних дисфункціях

Виробнича практика (клінічна практика з фізичної реабілітації в кардіології та терапії)


3 курс

Клінічна психологія

Основи фізичної терапії та ерготерапії

Біомеханіка та клінічна кінезіологія

Травматологія та ортопедія (за професійним спрямуванням)

Методика та техніка масажу

Мануальні методи фізичної реабілітації

Технічні засоби в реабілітації

Патологія, обстеження та лікування при порушеннях функції опорно-рухового апарату

Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях функції опорно-рухового апарату

Спортивна травматологія

Спортивна медицина

Долікарська медична допомога у невідкладних станах

Виробнича практика (клінічна практика при порушеннях функції опорно-рухового апарату)


4 курс

Основи соціальної реабілітації

Науково-доказова практична діяльність у фізичній реабілітації (основи науково-дослідної роботи)

Теорія і технології оздоровчо-рекреативної рухової активності

Неврологія та нейрохірургія (за професійним спрямуванням)

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушеннях діяльності нервової системи

Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях функцій нервової системи

Патологія, обстеження та лікування при хірургічних захворюваннях (за професійним спрямуванням)

Клінічний реабілітаційний менеджмент при хірургічних захворюваннях

Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі міжнародної класифікації функціонування) та професійний розвиток

Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізичній реабілітації

Виробнича практика (клінічна практика з фізичної реабілітації при травмах та захворюваннях нервової системи та при захворюваннях внутрішніх органів)

Атестація


Перелік вибіркових компонент навчального плану спеціальності «Фізична  реабілітація» освітнього ступеня «бакалавр»


1 курс

Гімнастика

Плавання

Легка атлетика

Професійна етика та деонтологія

Основи риторики

Логіка

Фізичне виховання.


2 курс

Основи медичних знань

Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування

Фізичне виховання

Сучасні фітнес-технології

СПА процедури

Фізіологія рухової активності.


3 курс

Фармакологія

Лікувальний масаж

Коригуюча гімнастика

Анатомія фізичних вправ

Постізометрична релаксація

Кінезіологічне тейпування


4 курс

Фізіотерапія

Народні та нетрадиційні методи реабілітації

Домашня опіка хворих та неповносправних

Курортологія, Корекційна педагогіка

Соціальна психологія та психологія праці

Прикладна кінезіологія

Фізична реабілітація в акушерстві та гінекологіїФізична терапія, ерготерапія


Гарант освітнього процесу – Істомін Андрій Георгійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров'я
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Навчальний план

Перелік нормативних компонент навчального плану спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «бакалавр»


1 курс

Історія України

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Латинська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Соціологія

Політологія

Культурологія

Нормальна анатомія людини

Гігієна та основи екології

Теорія і методика фізичного виховання

Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики

Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності)

Основи медичних знань

Біологічна хімія нормальна та рухової активності

Виробнича практика (загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії)


2 курс

Педагогіка та психологія

Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування

Нормальна фізіологія людини та патологічна фізіологія

Фізіологія рухової активності

Основи загальної патології

Основи кардіології та пульмонології

Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем

Терапевтичні вправи

Преформовані фізичні чинники

Фізичне виховання (види оздоровчо-рухової активності)

Виробнича практика (клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності серцево-судинної та дихальної систем)


3 курс

Анатомія опорно-рухового апарату

Фізичне виховання (види оздоровчо-рухової активності)

Біомеханіка та клінічна кінезіологія

Травматологія та ортопедія

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності опорно-рухового апарату

Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності опорно-рухового апарату

Методика та техніка класичного та лікувального масажу

Долікарська медична допомога

Виробнича практика (клінічна практика при порушеннях функції опорно-рухового апарату)


4 курс

Неврологія та нейрохірургія

Клінічна психологія

Анатомія нервової системи

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи

Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях

Теорія та практика оздоровчо – рекреаціної рухової активності

Тренування рухової активності хворих та неповносправних

Виробнича практика (клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушенні діяльності нервової системи)Перелік вибіркових компонент навчального плану спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «бакалавр»


1 курс

Фізичне виховання (гімнастика, види оздоровчого фітнесу)

Медичне право, професійна етика та деонтологія

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Плавання

Легка атлетика

Основи риторики

Логіка


2 курс

Основи дієтології

Теорія і методика фізичного виховання у спецмедгрупах

Теорія і методика адаптивного фізичного виховання

Біологія

Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункціях внутрішніх органів

Пропедевтика внутрішніх хвороб

СПА процедури

Лікувальне плавання

Внутрішні та хірургічні хвороби (за професійним спрямуванням);


3 курс

Спортивна травматологія

Мануальні методи фізичної терапії

Кінезіологічне тейпування

Спортивна фізіологія

Медична та біологічна фізика

Науково-доказова практична діяльність у фізичній терапії та ерготерапії

Постізометрична релаксація

Фармакологія за професійним спрямуванням

Ергономіка.


4 курс

Народні та нетрадиційні методи реабілітації

Домашня опіка хворих та неповносправних

Основи соціальної реабілітації

Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізичній реабілітації

Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі міжнародного стандарту)

Формування середовища для хворих та неповносправних

Корекційна педагогіка

Соціальна психологія та психологія праці

Теорія і методика адаптивного фізичного виховання

Сучасні фітнес-технології

Персональний тренінг

Спортивна морфологія

Курортологія

Спортивна медицинаІІ магістерський рівень

Фізична терапія, ерготерапія


Гарант освітнього процесу – Істомін Андрій Георгійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров'я
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Навчальний план

Перелік нормативних компонент навчального плану спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «магістр»


1 курс

Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням

Вікова фізіологія

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Фізична терапія та ерготерапія в клініці внутрішніх хвороб

Неврологія

Фізична терапія та ерготерапія в неврології

Хірургічні захворювання (за професійним спрямуванням)

Фізична терапія та ерготерапія в хірургії

Основи психоконсультування та психокорекцції

Травматологія та ортопедія

Фізична терапія та ерготерапія в травматології та ортопедії

Лікувальний масаж та мануальна терапія при окремих захворюваннях

Клінічна практика


2 курс


Медичне право України

Охорона праці в галузі медицини

Акушерство та гінекологія

Фізична терапія та ерготерапія в акушерстві та гінекології

Педіатрія

Фізична терапія та ерготерапія в педіатрії

Основи біоетики та біобезпеки

Фіто- та аромо терапія

Основи рефлексотерапії

Загальна та вікова психологія

Невідкладні стани за професійним напрямком

Природні та преформовані фізичні чинники у фізичній терапії

Клінічна практика

Підготовка та захист магістерської роботиПерелік вибіркових компонент навчального плану спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «магістр»


1 курс

Лабораторна та функціональна діагностика

Функціональна анатомія людини

Нутріціологія

Народні та нетрадиційні методи реабілітації

Основи соціальної реабілітації

Професійна етика та деонтологія

Корекційна педагогіка


2 курс

Домашня опіка хворих та неповносправних

Кінезіологічне тейпування

Гігієна праці

Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі міжнародних моделей)

Економіка охорони здоров’я

Сучасні педагогічні та інноваційні технології

Сучасні фітнес технології

Основи менеджменту

Психологія особистості


Теми кваліфікаційних магістерських робіт за фахом «Фізична терапія, ерготерапія» другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я


№ з/п

ПІБ магістранта

Тема

ПІБ керівника

1

Черняк А.Л.

Фізична терапія при нестабільних ушкодженнях тазу

Професор Істомін А.Г.

2

Іванов О.А.

Фізична терапія при поліструктурних ушкодженнях тазу

Професор Істомін А.Г.

3

Осипенко Т.В.

Особливості фізичної терапії жінок з синдромом тазового болю

Доцент Калюжка А.А.

4

Лабендік Р.Е.

Основні принципи лікувального харчування в комплексі фізичної терапії хворих з хронічною патологією

Доцент Калюжка А.А.

5

Леонтьєва Л.О.

Особливості фізичної терапії у хворих з ішемічною хворобою серця та порушеннями ритму серця і цукровим діабетом ІІ типу

Доцент Латогуз С.І.

6

Аразгелдієва М. Б.

Фізична терапія та ерготерапія при затримці психічного розвитку у молодших школярів

Доцент Луценко О.В.

7

Балмашнова М.М.

Ерготерапія як засіб корекції синдрому дефіциту уваги у дошкільнят

Доцент Луценко О.В.

8

Циганко М.О.

Метод Фельденкрайза в комплексі  фізичної терапії дітей з ДЦП

Доцент Луценко О.В.

9

Чуянов Ф.К.

Клінічна діагностика ентензопатій таза при поперековому больовому синдромі на стадії первинного огляду.

Доцент Резуненко О.В.

10

Шемчук Д.О.

Вплив стрейчингу на функціональний стан м'язів, що беруть участь у формуванні постави

Доцент Резуненко О.В.
Фізична терапія


Гарант освітнього процесу — Істомін Андрій Георгійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров'я

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Навчальний план

Перелік нормативних компонент навчального плану спеціальності «Фізична терапія» освітнього ступеня «магістр»


1 курс

Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням

Вікова фізіологія

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Фізична терапія в клініці внутрішніх хвороб

Неврологія

Фізична терапія в неврології

Хірургічні захворювання (за професійним спрямуванням)

Фізична терапія та ерготерапія в хірургії

Травматологія та ортопедія

Фізична терапія в травматології та ортопедії

Лікувальний масаж та мануальна терапія при окремих захворюваннях

Основи психоконсультування та психокорекції

Клінічна практика (весняний семестр)

Клінічна практика (осінній семестр)


2 курс

Охорона праці в галузі медицини

Акушерство та гінекологія

Фізична терапія в акушерстві та гінекології

Педіатрія

Фізична терапія в педіатрії

Основи біоетики та біобезпеки

Фіто- та аромо терапія

Основи рефлексотерапії

Загальна та вікова психологія

Невідкладні стани за професійним напрямком

Природні та преформовані фізичні чинники у фізичній терапії

Клінічна практика

Підготовка та захист магістерської роботи

Медичне право УкраїниПерелік вибіркових компонент навчального плану спеціальності « Фізична терапія» освітнього ступеня «магістр»


1 курс

Лабораторна та функціональна діагностика

Функціональна анатомія людини

Нутріціологія

Народні та нетрадиційні методи реабілітації

Основи соціальної реабілітації

Професійна етика та деонтологія

Корекційна педагогіка2 курс

Домашня опіка хворих та неповносправних

Кінезіологічне тейпування

Гігієна праці.

Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі міжнародних моделей)

Економіка охорони здоров’я

Сучасні педагогічні та інноваційні технології

Основи менеджменту

Психологія особистості

Сучасні фітнес-технології