Кафедра травматології та ортопедії Друк

АДРЕСА: 61018, м. Харків, пров. Балакірєва, 3-А, Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова» Харківської міської ради

Тел. (057) 343-04-11, 349-87-56

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Голка Григорій Григорович — доктор медичних наук, професор.


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: за навчальну роботу — к.мед.н., доц. Фадєєв О.Г.; за наукову роботу — к.мед.н., доц. Олійник А.О.; за лікувальну роботу — к.мед.н., доц. Бурлака В.В.; за виховну роботу — к.мед.н., доц. Олійник А.О.

Асистенти: к.мед.н. Гаркуша М.А., Істомін Д.А., Веснін В.В., аспіранти: Ханик Т.Я.

Завідувач кафедри Голка Григорій Григорович

Голка Григорій Григорович

НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Кафедра проводить навчально-педагогічну роботу на базі двох травматологічних відділень КНП «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова» Харківської міської ради із загальним ліжковим фондом на 100 місць.


Педагогічна робота полягає в підготовці студентів 5-го курсу медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Медико-профілактична справа» з дисципліни «Травматологія і ортопедія»; студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю «Фізична терапія та ерготерапія» з дисципліни «Спортивна травматологія»; англомовних студентів 5-го курсу медичних факультетів за спеціальністю «Лікувальна справа» з дисципліни «Травматологія і ортопедія». З метою підготовки до ліцензійного тестового іспиту «КРОК—2» систематично проводяться тестові тренінги студентів 6-х курсів.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА


Кафедра є опорною серед ВНЗ України по дисципліні «Травматологія і ортопедія». Співробітниками кафедри була розроблена типова програма по нашій дисципліні, яка неодноразово вдосконалювалась і затверджувалась в МОН України. Під редакцією проф. Голки Г.Г., проф. Бур’янова О.А., проф. Климовицького В.Г. був виданий національний підручник з дисципліни «Травматологія і ортопедія» українською, російською та англійською мовами. До написання підручника залучались провідні фахівці однопрофільних кафедр ВНЗ України. Для кращого засвоєння знань на практичних заняттях і в подальшому успішного вирішення ситуаційних задач створено банк базових і додаткових тестових завдань з усіх розділів травматології і ортопедії. Створено та впроваджено в педагогічний процес необхідні методичні рекомендації.НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Діагностика та лікування остеопорозу та методи стимуляції остеогенезу у хворих похилого віку; діагностика та сучасні методи хірургічного лікування кістково-суглобового туберкульозу; діагностика та лікування травм та захворювань кісток та зв’язкового апарату тазу, блокуючий остеосинтез при переломах довгих кісток різноманітної локалізації; малоінвазивні методики остеосинтезу. На кафедрі запланована та виконується НДР, присвячена вдосконаленню діагностики та лікування запальних захворювань опорно-рухового апарату.


Постійно проводиться підготовка молодих спеціалістів у клінічній ординатурі, інтернатурі, магістратурі та аспірантурі за спеціальністю «ортопедія і травматологія».НАУКОВА СПІВПРАЦЯ


Кафедра співпрацює з науково-дослідними установами України, бере участь у наукових з’їздах, конгресах, симпозіумах, проводить клінічну апробацію нових методик лікування.ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Лікувально-діагностична робота ведеться у двох відділеннях базової клініки (щорічно працівники кафедри консультують до 1000 пацієнтів та проводять лікування до 300 хворих із найрізноманітнішими ушкодженнями системи опору та руху). Проводяться щотижневі обходи професора й доцента кафедри, клінічні конференції, патологоанатомічні конференції.


Лікувальна робота полягає в наданні цілодобової допомоги потерпілим з ургентною патологією та виконання планових хірургічних втручань хворим з ортопедичною патологією в межах наукової тематики кафедри.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедра травматології та ортопедії ХНМУ є найстаршою серед профільних  кафедр вищих навчальних закладів не тільки України, але й усього пострадянського простору. Вона була організована в січні 1921 року з ініціативи визнаного вітчизняного фахівця ортопеда-травматолога й талановитого педагога професора Самуїла Леонтійовича Трегубова. Свій п’ятдесятирічний досвід  лікування  кістково-суглобового туберкульозу проф. С.Л. Трегубов висвітлив у монографії  “Туберкульоз кісток та суглобів”, яку було видано його учнями вже після смерті автора  у 1949 р.


У 1944 році завідувачем кафедри за конкурсом обрано ученицю проф. С.Л. Трегубова – доцента Єлизавету Петрівну Рюмшину. Новаторством того часу стало проведення занять зі студентами безпосередньо біля ліжка хворого. У післявоєнний період пріоритетними напрямками клінічної та наукової роботи кафедри було лікування наслідків поранень та протезування.  Продовжувалися також традиційні дослідження кістково-суглобового туберкульозу й природжених вад опорно-рухової системи.


У 1962 році за конкурсом завідувачем кафедри обирається  д.мед.н. Віктор Пилипович Трубніков. Із приходом у Харківський медичний інститут цього енергійного талановитого організатора, викладача, вченого та клініциста розпочався період інтенсифікації всіх напрямків діяльності кафедрального колективу. Заслужений діяч науки України, проф. В.Ф. Трубніков багато років був замісником головного редактора центрального  фахового журналу  “Ортопедія, травматологія та протезування”,  автором ряду фундаментальних праць по нашій дисципліні, та підручників.


Професор Денис Дмитрович Бітчук був обраний завідувачем кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії  ХДМУ  у 1989 році. Здібний педагог, талановитий хірург та вчений, представник ситенківської наукової школи, він став гідним спадкоємцем традицій, започаткованих проф.  В.П. Трубніковим.


З 2008 року кафедрою завідує д.мед.н., проф. Г.Г. Голка. На клінічних базах кафедри навчаються  вітчизняні та іноземні студенти всіх факультетів, лікарі-інтерни, клінічні ординатори, магістри, аспіранти. Викладання ведеться трьома мовами: українською, російською та англійською.


Останнім часом прикладні (науково-практичні) дослідження кафедри спрямовані на вдосконалення діагностики та лікування кістково-суглобового туберкульозу, розробку нових способів остеосинтезу пошкоджень довгих кісток кінцівок, лікування пошкоджень і захворювань таза, суглобів, хребта, ендопротезування кульшового та колінного суглобів.