Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Друк

Клінічні бази кафедри:

університетський стоматологічний центр (пр. Перемоги, 51);
міська дитяча поліклініка № 23 (вул. Шевченка, 133). Тел. 704-15-00;
обласна дитяча клінічна лікарня №1 (вул. Клочківська, 33-А). Тел. 338-20-68;

стоматологічна клініка «Діадент» (вул. Роберта Едеймана,11). Тел. 62-71-81.


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Назарян Розана Степанівна — доктор медичних наук, професор.


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальний за навчальну роботу — асистент Іскоростенська О.В.

Відповідальний за наукову роботу — професор, д.мед.наук Кривенко Л.С.

Відповідальний за виховну роботу — асистент Запара С.Ф.


Канд.мед.наук, доценти: Кузіна В.В., Гречко Н.Б., Ніконов В.В., Скляр С.А., Шевчук В.А., Хмиз Т.Г., Фоменко Ю.В., Одушкіна Н.В., Ярославська Ю.Ю., Огурцов О.С., Карнаух О.В., Бабай О.М., Михайленко Н.М.

Назарян Розана Степанівна

Асистенти: канд.мед.наук Ємельянова Н. Ю., Волченко Н.В.

Асистенти: Щебликіна Н.А., Колесова Т.О., Мись В.О., Голік Н.В., Прасол А.С., Букалова І.В., Мікулінська-Рудіч Ю.М., Ткаченко М.В., Комаров О.К., Власов А.В., Волосов Е.В., Лепіліна К.М., Сухоставець О.В., Тіщенко О.В., Борисенко Є.Є.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА


Навчально-педагогічна робота проводиться на 4 клінічних базах, які є лікувальними установами, оснащеними сучасною діагностичною та лікувальною медичною технікою – цифровою рентген-апаратурою, сучасними операційними, у тому числі ендодонтичним мікроскопом GLOBAL G6 та ін. Студенти вивчають дитячу стоматологію за кредитно-модульною системою. Проводиться навчання іноземних студентів англійською мовою. Рівень вихідних знань студентів систематично оцінюється тестуванням з метою підготовки до ліцензійного іспиту «КРОК–2».


Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

для студентів II курсу «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології »;

для студентів III курсу «Профілактика стоматологічних захворювань», «Ортодонтія»;

для студентів IV курсу «Дитяча терапевтична стоматологія», «Ортодонтії», «Дитяча хірургічна стоматологія»;

для студентів V курсу «Дитяча терапевтична стоматологія», «Ортодонтія», «Дитяча хірургічна стоматологія і імплантологія».


Відповідно до Болонської системи навчання розроблені та використовуються методичні рекомендації для викладачів і методичні вказівки для самостійної роботи студентів під час підготовки до практичних занять з усіх дисциплін.


Кафедра проводить післядипломне навчання вітчизняних й іноземних фахівців у клінічній ординатурі, аспірантурі з усіх розділів стоматології дитячого віку. На кафедрі проводяться цикли тематичного удосконалення, передатестаційні цикли та цикли спеціалізації зі спеціальності «Дитяча стоматологія», «Ортодонтія» для лікарів-стоматологів, дитячих лікарів-стоматологів та ортодонтів.НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


На кафедрі проводиться активна робота з оптимізації методів профілактики та лікування захворювань твердих тканин зубів і пародонта у дітей. Проведено наукові дослідження із застосуванням нових лікарських форм і методів лікування стоматологічних захворювань. Розробляються нові пломбувальні матеріали для лікування ускладнень карієсу. Створення кабінету профілактики та гігієни, пародонтологічного кабінету дозволяє покращувати навички з гігієни й складати індивідуальні програми профілактики для хворих хірургічного, ортодонтичного та терапевтичного профілів.


Удосконалюються існуючі та розробляються нові конструкції ортодонтичних апаратів і технології їх виготовлення, підвищується ефективність лікування пацієнтів з аномаліями та деформаціями зубощелепної ділянки шляхом розробок нових комплексних методів, розглядаються нові конструкції зубних протезів для дітей.НАУКОВА СПІВПРАЦЯ


Науково-практичне співробітництво між кафедрою та закладами практичної охорони здоров'я – КЗОЗ «Харківська обласна стоматологічна поліклініка», КЗОЗ «Харківська міська стоматологічна поліклініка № 7», закладами НАН і НАМН України – Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», НАН України – ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України», Національний фармацевтичний університет та ін.ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Лікувально-діагностична та консультативна робота проводиться на базі університетського стоматологічного центру ХНМУ, дитячої міської поліклініки № 23, стоматологічної клініки «ДІАДЕНТ». На базі обласної дитячої клінічної лікарні № 1 співробітниками кафедри здійснюється ефективна кваліфікована спеціалізована допомога дітям з патологією щелепно-лицьової ділянки, у тому числі із захворюваннями I, II категорій складності (ускладнені гнійно-запальні захворювання, об’ємні новоутворення щелепних кісток, вроджена патологія зубо-щелепної системи з грубими косметичними та функціональними дефектами, важкі ізольовані та поєднані кістково-травматичні пошкодження середньої та нижньої зони обличчя). Клініцисти кафедри проводять діагностику та лікування хворих, відбуваються консультації професорів, доцентів.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


14 травня 1981 року в Харківському медичному інституті була створена кафедра стоматології дитячого віку. З 1981 по 2009 р кафедрою керував д-р мед.наук, професор Куцевляк Валерій Ісайович.

 

З 01.07.2009 року кафедру очолює д-р мед.наук професор Назарян Розана Степанівна.Матеріали на допомогу студенту

Study materials for English students


Русскоязычные студенты

English students