Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи Друк


АДРЕСА: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4; вул. Академіка Павлова, 46.
Тел./факс (057) 738-10-68

Клінічні бази кафедри: КНП ХОР «Обласна клінічна психіатрична лікарня №3», Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», КНП ХОР «Обласний наркологічний диспансер», ННМК «Університетська клініка» ХНМУ.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Кожина Ганна Михайлівна — д.мед.н., професор, академік, віце-президент Національної академії наук Вищої освіти України, головний психотерапевт Департаменту охорони здоров'я Харківської міської Ради, куратор Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХНМУ.


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: за навчальну роботу – доцент Гайчук Л.М.; за наукову роботу – доцент Зеленська К.О.; за англомовне викладання – к.мед.н., Радченко Т.М.; за лікувальну роботу – доцент Стрельнікова І.М.; за науковий гурток – доцент Зеленська К.О.; за постдипломну освіту – доцент Гайчук Л.М.; за виховну роботу – доцент Георгієвська Н.В.

Доцент Лещина І.В. – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи.

Професор В’юн В.В. – директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ.

Кожина Ганна Михайлівна

Професор Сінайко В.М. – декан VІ факультету з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян ХНМУ.

Доцент Хаустов М.М. – декан II медичного факультету.

Професор Коростій В.І. – заступник директора з медичної частини ННМК «Університетська Клініка» ХНМУ.

Доцент Коровіна Л.Д. – заступник декана VІ факультету з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян ХНМУ.

Професор Мозгова Т.П., доцент Самардакова Г.О., доцент Терьошина І.Ф., асистенти: к.мед.н. Кришталь В.Є., к.мед.н. Вашкіте І.Д., к.мед.н. Самойлова О.В., Литвиненко В.В., Кощій В.О.; аспіранти: Стародубцева Ю.А., Платинюк О.Б., Невзорова С.І., Красковська Т.Ю., Каплоух О.М., Кондратенко А.П.НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи є опорною кафедрою МОЗ України. Тут викладаються такі дисципліни: «Медична психологія» – на 3-му курсі усіх факультетів; «Психіатрія та наркологія» – на 4-му курсі всіх факультетів; «Основи сексології та сексопатологія» – елективний курс; «Профілактика алкоголізму, наркоманій та токсикоманій» – елективний курс, «Основи психоаналізу» – елективний курс; «Вступ до спеціальності «Соціальна робота», «Історія соціальної роботи», «Соціальна психологія», «Соціальна педагогіка», «Загальна та вікова психологія», «Психологія особистості» – на 1 курсі навчання за фахом «Соціальна робота»; «Медико-соціальні основи здоро’я», «Соціальна політика», «Методи соціальної роботи», «Основи медичних знань», «Основи психокорекції та психоконсультації», «Соціальна робота з різними групами клієнтів.», «Практика з соціальної роботи», «Соціально-психологічна профілактика девіантної поведінки», «Клінічна психологія», «Пропедевтика психіатрії», «Наркологія», «Практична психологія в соціальній роботі», «Суїцидологія», «Медико-психологічне консультування» – на 2 курсі навчання за фахом «Соціальна робота»; «Основи соціальної реабілітації», «Психологія» – на 2 курсу навчання за фахом «Здоров’я людини»; «Медсестринство в психіатрії та наркології», «Психічне здоров’я» – на 1 и 2 курсі навчання за фахом «Сестринська справа» рівня бакалавр; «Психіатрія», «Конфліктологія» – на 1 та 2 курсі навчання за фахом «Сестринська справа» рівня магістр.


Проводяться: тематичне удосконалення за циклами – «Діагностика та превенція суїцидальної поведінки», «Актуальні питання психіатрії та наркололгії в загальній медичній практиці», «Діагностика, лікування та профілактика посттравматичного стресового розладу», «Актуальні питання психоосвіти в медичній практиці», та передатестаційні цикли – «Психіатрія (для лікарів, які атестуються на ІІ, І вищу категорії)».


Протягом останніх років було видано 9 монографій, 8 підручників і 12 навчальних посібників для студентів медичних ВНЗ, лікарів-інтернів і лікарів загальної практики, у тому числі національний підручник «Психіатрія та наркологія», «Дитяча психіатрія», підручник для англомовних студентів «Psychiatry» та єдині в Україні навчальні посібники для англомовних студентів «Essentials of medical psychology» й «Essentials of general psychopathology», навчальний посібник «Психіатрія та наркологія в загальній медичній практиці».НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Кафедра є науково-методичним центром МОЗ України з питань психоосвіти.


На кафедрі виконуються НДР за темами «Розробити систему психосоціальної реабілітації психічно хворих з використанням психоосвітніх програм на первинному рівні надання медичної допомоги» (№ держреєстрації 0118U000948); Розробити систему профілактики непсихотичних психічних розладів та реабілітації осіб, які постраждали від бойових дій (№ держреєстрації 0119U002902).СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ


Укладено договори про співпрацю з КНП ХОР «Міським психоневрологічним диспансером № 3», КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня», КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я», Харківською загальноосвітьою школою І-ІІІ ступенів № 139, Харківською загальноосвітьою школою І-ІІІ ступенів № 25, Харківською загальноосвітьою школою І-ІІІ ступенів № 142, Харківською гімназією №23, Харківською загальноосвітьою школою І-ІІІ ступенів № 124, Харківською загальноосвітьою школою І-ІІІ ступенів № 143, Харківською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №3, КЗ «Спеціальний навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів №2», Українською інженерно-педагогічною академією, Запорізьким державним медичним університетом, Харківською медичною академією післядипломної освіти, Донецьким національним медичним університетом, Луганським обласним наркологічним диспансером, Сумським державним університетом, ВДНЗ України «Буковинським державним медичним університетом», Вінницьким національним медичним університетом ім. М.І. Пирогова, Територіальним медичним об’єднанням «Психіатрія» у місті Києві, Луганським державним медичним університетом, Військово-медичним клінічним центром Західного регіону, Національним військово-медичним клінічним центром «Головний воєнний клінічний госпіталь», КЗОЗ «Харківський обласний клінічний онкологічний центр», КНП ХОР «Обласний медичний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала», ДУ «Інситут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Психіатричною клінікою Мюнстерлінген психіатричної служби Тургау (Швейцарія), ГО «Східноєвропейська асоціація гіпнотерапевтів і клінічних психологів», Компанією з обмеженою відповідальністю «Professional Hypnosis Training Institute» (Республіка Польща).ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Лікувально-діагностична робота здійснюється на базі КНП ХОР «Обласна клінічна психіатрична лікарня №3» (основна база кафедри), Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (додаткова база кафедри), ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (додаткова база кафедри), КНП ХОР «Обласний наркологічний диспансер» (додаткова база кафедри), ННМК «Університетська клініка» ХНМУ (додаткова база кафедри).ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Викладання психіатрії на медичному факультеті Харківського університету почалося значно раніше, ніж в інших університетах України . Спочатку це був курс душевних хвороб, який читав протягом 1834–1844 рр. засновник психіатрії слов’янських країн, автор першого підручника з психіатрії «Душевные болезни, изложенные сообразно началам нынешнего учения о психиатрии в общем и частном, теоретическом и практическом содержании» (1834) П.О. Бутковський, який одним із перших запровадив термін “психіатрія”.


Кафедра нервових та душевних хвороб була заснована 1877 р. професором П.І. Ковалевським, тоді ж почалося видання першого психіатричного часопису «Архив психиатрии, невропатологии и судебной патопсихологии», а 1910 р. вийшов друком перший науковий збірник, присвячений різноманітним аспектам надання психіатричної допомоги.


Протягом 1894–1917 рр. завідувачем кафедри був проф. А.Я. Анфімов, автор низки всесвітньо відомих робіт із психологічних методів дослідження.


З 1917 р. до 1923 р. кафедру очолював проф. К.І. Платонов – учень М.М. Бехтерева, відомий спеціаліст в області неврозології та психотерапії, автор монографії «Слово як лікувальний і фізіологічний чинник», присвяченої обґрунтуванню теоретичних концепцій психотерапії, яка не втратила свого значення дотепер.


Протягом 1923–1944 рр. керівником кафедри був академік В.П. Протопопов, автор всесвітньо відомих досліджень в області патофізіології шизофренії та МДП, фундатор школи Павловського напрямку в психіатрії. В.П. Протопопов описав вегетативні порушення при МДП, відомі як «тріада Протопопова».


1931 р. у ХМІ було відкрито психоневрологічний факультет, який 1932 р. реорганізовано в самостійний інститут психоневрологічних кадрів, що входив до складу Всеукраїнської Академії. В інституті проводилася підготовка психіатрів, невропатологів, нейрохірургів, дитячих невропатологів та психіатрів, судових психіатрів, неврозологів. 1936 р. інститут став факультетом, створеного цього ж року 2-го ХМІ. Після переходу В.П. Протопопова на роботу в АН УРСР у Києві кафедру очолив його учень професор Є.О. Попов, пізніше дійсний член АМН СРСР. Є.О. Попов розвинув теорію фазно-тормозного походження галюцинацій.


З 1951 р. до 1970 р. кафедрою керувала заслужений діяч науки і техніки, професор Н.П. Татаренко. У цей час було видано перший в Україні підручник «Психіатрія» українською мовою, організовано лабораторію патофізіології вищої нервової діяльності.


Протягом 1970–1991 рр. кафедрою завідував професор М.Є. Бачериков, який приділяв велику увагу вдосконаленню клінічної роботи й педагогічної діяльності кафедри, підвищенню якості викладання медичної психології, психіатрії і наркології.


З 1991 р. до 2009 р. кафедру очолював професор В.Л. Гавенко – академік Польської академії медичних наук і Всесвітньої академії медицини ім. Альберта Швейцера, кавалер Золотої медалі ім. Альберта Швейцера, засновник наукової школи комплексного вивчення перед хворобливих психічних змін, розладів і станів соціальної дезадаптації в молодих осіб.


З 2009 р. і дотепер кафедрою завідує д.мед.н., професор, академік, віце-президент Національної академії наук Вищої освіти України Г.М. Кожина.Матеріали на допомогу студенту

Study materials for English students

manual for individual work of students

методичні матеріали для самостійної роботи

методические материалы для самостоятельной работы
Алгоритм дій студентів при підготовці та складанні іспиту

Algorithm of students' actions for preparation and passing exam


Алгоритм дій студентів на іспиті

Algorithm of students' actions for preparation and passing exam

Алгоритм действий студентов на экзамене


Спеціальність "Соціальна робота"


Соціальна робота – одна з тих професій, яка підтримує людину тоді, коли виходу немає. Чи, точніше, тоді, коли цей вихід самотужки не вдається знайти. Всі, я впевнена, чули про складні життєві обставини, але не  всі розуміють, в якій мірі ці обставини є складними, коли вони виникають, і що за собою тягнуть. Фахівці соц. роботи досліджують становище таких людей,визначають проблеми громади,сім ї,або окремої людини,створюють проекти вирішення проблеми та реалізують заходи ,необхідні для їх розвязання необхідність у соціальній роботі існуватиме доки існує суспільство, навіть за найкращого його розквіту, не кажучи вже за суспільство у кризовій ситуації. Соціальний працівник це професія яка користується надзвичайним попитом не тільки в нашій країні ,а й в країнах всього світу. ,соціальний працівник іде з людиною від народження до кінця життя.


Перспективи працевлаштування наших випускників


Випускники факультету можуть бути працевлаштовані в:


-управління і відділи соціальногозахисту населення,

-державні служби зайнятості,

-державні служби соціального страхування,

-пенсійні фонди України,

-центрах обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян,

-відділеннях соціальної допомоги,

-закладах охорони здоров’я таких як:

-центри медіко–соціальної реабілітації ,

-будинки-інтернати,

-спеціалізовані школи інтернати,

-системах соціальних служб сімї,дітей та молоді,

-школах інтернатах для дітей-сиріт,

-в установах психолого-медико-педагогічних консультаціях,

-закладах та установах громадсько-політичних організацій партій.


Професійна підготовка передбачає вивчення дісціплін з психології,соціології,основ медицини,законодавства,студенти які навчаються за спеціальністю соціальна  робота в медичному вузі мають можливість навчатися в реальній ситуації спілкування з пацієнтами ,мають можливість якісно вивчати проблему виявлення соціальних факторів на здоров’я людини. В нашому ВНЗ велика увага приділяється опануванню діагностичних методик –це те що вам не  надасть  будь який інший навчальний заклад який не має відношення до медицини,ви навчитесь надавати соціальний захист,допомогу та підтримку окремим особам і соціальним групам,вирішувати конфлікти на різних рівнях. Проводити профілактику соціально-небезпечних явищ у суспільстві,проводити консультації з правових ,соціальних , психологічних та педагогічних проблем,розробляти різні соціальних програми брати участь у інноваційних проектах у сфері психосоціальної та соціальної роботи,створювати соціальні проекти для роботи у важких життєвих ситуаціях,для забезпечення  здоров’я людей в цілому,проводити ділові переговори в області соціального обслуговування населення ,надавати першу психологічну допомогу різним категоріям населення,надавати першу долікарняну допомогу,організовувати та проводити соціологічні та психологічні дослідження Професія соціального працівника є складною, виснажливою та напруженою.  Але! Соціальна робота неймовірно цікава. Вона служить на благо. Вона дарує надію, відстоює права тих, від кого відвернувся світ. Вона повертає у суспільство тих, хто не міг в ньому втриматися. Вона дарує життя у всіх сенсах цього виразу. У першу неділю листопада в Україні, згідно з Указом Президента України від 13.04.1999 № 374/99 відзначають День працівника соціальної сфери.Це свято є свідченням високої оцінки державою ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудових відносин.


Якщо ви розумний, допитливий, милосердний, товариський, постійно займаєтесь самовдосконаленням і не боїтесь труднощів, прагнете допомагати іншим, то ця спеціальність для Вас.


Тому, якщо ви  знаходитесь перед вибором свого майбутнього – не вагайтесь!


Обирайте фах соціальної роботи як головну справу свого життя!ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, 2019


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, 2016

Навчальний план підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 231 «Соціальна робота» за ОП «Соціальна робота» 2020 (очна форма навчання)


Перелік нормативних компонентів навчального плану ОП «Соціальна робота»


1 курс

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія  та культура України

Іноземна мова

Соціальна і демографічна статистика

Загальна та вікова психологія

Загальна соціологія

Вступ до спеціальності «Соціальна робота»

Історія соціальної роботи

Соціальна психологія


2 курс

Філософія

Медико-соціальні основи здоров’я

Менеджмент соціальної роботи

Соціальна політика

Методи соціальної роботи

Основи медичних знань

Основи психоконсультації та психокорекції

Виробнича

практика


3 курс

Теорія соціальної роботи

Соціальна робота з різними групами клієнтів

Правове регулювання соціального забезпечення

Ведення професійних документів

Практикум з соціальної роботи

Соціальна діагностика та реабілітація

Виробнича практика за спеціальністю


4 курс

Соціальний аудит та інспектування

Система організації соціальних служб

Етика соціальної роботи

Психологічна допомога в соціальній роботі

Соціальна геронтологія

Хоспісна допомога

Волонтерська дяльність

Соціально-педагогічний патронаж

Технологія соціальної роботи

Виробнича практика (за спеціальністю)

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

Атестаційний екзамен з дисциплін:Технологія соціальної роботи;Правове регулювання соціального забезпечення;Основи медичних знань.

 


Перелік вибіркових компонентів навчального плану ОП «Соціальна робота»для студентів очної форми навчання.


1 курс

Етнографія

Політологія

Соціальна педагогіка

Психологія особистості

Основи родинного виховання

Анатомія людини

Фізіологія вищої нервової діяльності

Соціальна філософія

Етика


2 курс

Релігієзнавство та релігійна етика

Соціальна наркологія

Економічні основи соціальної роботи

Медична психологія

Основи наукових досліджень

Історія педагогіки

Основи екології

Практична психологія в соціальній роботі

Методологія та методи соціально-педагогічних досліджень

Соціальна психіатрія

Соціальна робота з постраждалими від катастроф та надзвичайних станів

Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей

Соціальна робота в Україні


3 курс

Соціально-психологічна профілактика девіантної поведінки

Основи соціально-педагогічних комунікацій

Психологія спілкування

Рекламно-інформаційні технології

Психодіагностика

Формування здорового способу життя


4 курс

Суіцидологія

Основи охорони праці

Соціалізація особистості

Медико-психологічне консультування

Основи медсестринства

Теорія і практика групової роботи

Соціально-педагогічна етика сім’ї

Конфліктологія

Медичне страхування

Психологія управління


Навчальний план підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр «спеціальності 231 «Соціальна робота» 2020 (заочна форма навчання)


Перелік нормативних компонентів навчального плану ОП «Соціальна робота»


1 курс

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія  та культура України

Іноземна мова

Соціальна і демографічна статистика

Загальна та вікова психологія

Загальна соціологія

Вступ до спеціальності «Соціальна робота»

Історія соціальної роботи

Соціальна психологія


2 КУРС

Філософія

Медико-соціальні основи здоров’я

Менеджмент соціальної роботи

Соціальна політика

Методи соціальної роботи

Основи медичних знань

Основи психоконсультації та психокорекції

Виробнича практика


3 КУРС

Теорія соціальної роботи

Соціальна робота з різними групами клієнтів

Правове регулювання соціального забезпечення

Ведення професійних документів

Практикум з соціальної роботи

Соціальна діагностика та реабілітація

Виробнича практика за спеціальністю


4 КУРС

Соціальний аудит та інспектування

Система організації соціальних служб

Етика соціальної роботи

Психологічна допомога в соціальній роботі

Соціальна геронтологія

Хоспісна допомога

Волонтерська дяльність

Соціально-педагогічний патронаж

Технологія соціальної роботи

Виробнича практика (за спеціальністю)

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

Атестаційний екзамен з дисциплін:Технологія соціальної роботи;Правове регулювання соціального забезпечення;Основи медичних знань.


Перелік вибіркових компонентів навчального плану ОП «Соціальна робота» для студентів заочної форми навчання


1 курс

Етнографія

Політологія

Соціальна педагогіка

Психологія особистості

Основи родинного виховання

Анатомія людини

Фізіологія вищої нервової діяльності

Соціальна філософія

Етика


2 курс

Релігієзнавство та релігійна етика

Соціальна наркологія

Економічні основи соціальної роботи

Медична психологія

Основи наукових досліджень

Історія педагогіки

Основи екології

Практична психологія в соціальній роботі

Методологія та методи соціально-педагогічних досліджень

Соціальна психіатрія

Соціальна робота з постраждалими від катастроф та надзвичайних станів

Соціальний супровідВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей

Соціальна робота в Україні


3 курс

Соціально-психологічна профілактика девіантної поведінки

Основи соціально-педагогічних комунікацій

Психологія спілкування

Рекламно-інформаційні технології

Психодіагностика

Формування здорового способу життя


4 курс

Суіцидологія

Основи охорони праці

Соціалізація особистості

Медико-психологічне консультування

Основи медсестринства

Теорія і практика групової роботи

Соціально-педагогічна етика сім’ї

Конфліктологія

Медичне страхування

Психологія управління