Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства Друк

АДРЕСА: проспект Незалежності, 13, м. Харків, 61058 (Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна клінічна лікарня")

Тел.+38(057)705-02-09

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧКА КАФЕДРИ

Оспанова Тетяна Сергіївна — д.мед.н., професорка, голова комісії з етики та біоетики


ШТАТ КАФЕДРИ

Професори: Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН, д.мед.н., Семидоцька Жанна Дмитрівна (відповідальна за виховну роботу); д.мед.н.,  Бездітко Тетяна Василівна; д.мед.н., Єрьоменко Галина Володимирівна (член Комісії з питань науково-дослідних робіт МОЗ України).

Доценти: к.мед.н., Чернякова Інгеборг Олександрівна; к.мед.н., Хіміч Тетяна Юріївна (відповідальна за навчальну роботу); к.мед.н., Авдєєва Олена Вікторівна (відповідальна за лікувальну роботу); к.мед.н., Красовська Катерина Олександрівна; к.мед.н., Болокадзе Євгенія Олександрівна; к.мед.н., Веремієнко Оксана Володимирівна; к.мед.н., Трифонова Наталія Сергіївна (секретар Комісії з етики та біоетики), к.мед.н., Піонова Олена Миколаївна (відповідальна за наукову роботу).

Оспанова Тетяна Сергіївна

Асистенти: к.мед.н., Борзенко Алла Борисівна; к.мед.н., Синельник Вікторія Петрівна; к.мед.н., Клапоух Вадим Олексійович.

Старший лаборант: Щербина Ірина Славівна; лаборант: Корнієнко Клавдія Дмитрівна.

Аспіранти: Манченко Єлізавета Олександрівна, Валільщикова Ірина АбілфазівнаНАВЧАЛЬНА РОБОТА


«Пропедевтика внутрішньої  медицини» викладається для студентів 3 курсу I та III медичних факультетів, та VII факультету Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян ХНМУ (5-6 семестр), студентів 2 курсу «Стоматологія» VI факультету Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян ХНМУ.


«Сестринська практика» для студентів 3 курсу I та III медичних факультетів, та VII факультету Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян ХНМУ.


«Догляд за хворими» для студентів 2 курсу І та ІІІ медичних факультетів та VII факультету Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян ХНМУ.


«Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки» для студентів 1-го курсу І та ІІІ медичних факультетів та «Стоматологія» факультету Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян ХНМУ.


«Медична етика та деонтологія» викладається для студентів «Технології медичної діагностики та лікування» (ступінь бакалавра). «Медсестринство» викладається студентами «Соціальної роботи» (ступінь бакалавра).


Кафедра веде 4 елективні курси «Теорія пізнання та медицина» та «Деонтологія в медицині», «Інструментальні методи функціональної діагностики», «Біоетика та основи біобезпеки», яким надається особливе значення для забезпечення університетського рівня освіти.


Студентам-бакалаврам та магістрам «Медсестринство» 1-го та 2-х років навчання (денна та заочна форми навчання) викладаються такі дисципліни: «Клінічна фармакологія з токсикологією», «Обстеження та оцінка стану здоров'я людини», «Медсестринські теорії та процес», «Медсестринство в геронтології та геріатрії», «Паліативна та хоспісна допомога», «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині», «Первинна медико-санітарна допомога (практика)», «Клінічна практика», «Переддипломна практика».


Кафедра забезпечує 3 елективні курси для студентів-бакалаврів «Медсестринство»: «Медичні теорії та процес», «Лабораторні основи. Інтерпретація результатів дослідження», «Основи інструментальної діагностики», яким надається особливе значення у забезпеченні університетського рівня освіти для спеціальності «Медсестринство»


Навчання та оцінювання здійснюється відповідно до вимог Болонської декларації з використанням системи ECTS (European Community Course Credit Transfer system).


В умовах кредитно-модульної системи колектив кафедри зберігає і розвиває кращі традиції викладання пропедевтики: вивчення діагностики як процесу пізнання хворого та хвороби. Під керівництвом досвідчених викладачів, професорів та кандидатів медичних наук студенти опановують класичні методи дослідження (розпит, огляд, перкусію, пальпацію, аускультацію), знайомляться зі діагностичними можливостями сучасної медицини.


Майбутні лікарі мають навчитися виявляти симптоми захворювань внутрішніх органів, розуміти їхній патогенез, об’єднувати симптоми у синдроми, обґрунтовувати діагноз.


Лекційний курс насичений демонстраціями хворих, мультимедійними презентаціями, оригінальними учбовими відеофільмами, які створені на кафедрі, імітаторами дихальних шумів, серцевої мелодії, кардіограмами, слайдами. Така демонстративність дозволяє розкрити всю складність діагностичного процесу в жорстких умовах кредитно-модульної системи.


Практичні заняття традиційно проводять з демонстрацією тематичного хворого, на заняттях використовується проблемний підхід до рішення діагностичних завдань, використовується навчально-дослідна самостійна робота студентів у рамках індивідуальної роботи.


Практичні заняття для студентів проводяться на клінічних базах кафедри: Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» та Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Харківський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення».
НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Основними напрямками наукової діяльності кафедри є вивчення предикторів прогресування хронічної хвороби нирок (роль цитокінів, порушення кальцієвого та ліпідного обміну, артеріальна гіпертензія, протеїнурія, канальцеві дисфункції, ендотеліальні фактори). Проводяться скринінгові дослідження щодо поширеності вторинного ураження нирок при захворюваннях внутрішніх органів (серцево-судинні, респіраторні та ендокринні захворювання та ін.). Вивчається роль нирок у зміні кислотно-лужного балансу при бронхіальній астмі та ХОЗЛ та методи їх корекції. Останнім часом вивчаються чинники формування та прогресування порушень зовнішнього дихання та функції нирок в умовах коморбідності респіраторних захворювань  та проблеми діагностики та лікування вторинних нефропатій, зокрема діабетичної.


Проводиться підготовка здобувачів вищої освіти ступеня кандидата наук, доктора філософії та доктора медичних наук.ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Клінічна робота виконується на клінічних базах кафедри: Пульмо-алергологічне відділення з імунологічними та терапевтичними ліжками та реабілітаційне відділення Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня», Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Харківський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» та Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Регіональний центр паліативної медицини «Хоспіс». Співробітники відділення виконують консультативну роботи у відділеннях кардіології, ендокринології та неврології, хірургії голови та шиї та Харківського обласного перинатального центру Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня». Клініки володіють достатнім обсягом діагностичних можливостей для верифікації діагнозу: бронхоскопічними методами, комп’ютерною томографією, бактеріологічним, імунологічним та цитологічним методами.


Співробітники відділення є членами мультидисциплінарної групи з лікування хворих на муковісцидоз, а саме пульмонологічними  проблемами цієї когорти пацієнтів (керівник пульмонологічної групи - доц. Авдєєва О.В.).


доц. Хіміч Т.Ю. (Експерт департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації з питань алергології та імунології) створено реєстр дорослих пацієнтів з первинними імунодефіцитми та впроваджується програма замісної терапії у цієї категорії пацієнтів.


Співробітники кафедри розвивають молекулярну алергологію в Харківській області та Україні (проф. Бездітко Т.В.; доц. Єрьоменко Г.В., доц. Хіміч Т.Ю.).


Проводиться верифікація саркоїдозу із супутніми захворюваннями та розробка оптимальної тактики лікування цих хворих.
ВИХОВНА РОБОТА

Важливу роль у вихованні та розвитку майбутніх лікарів  відіграють методичні рекомендації, що розроблені на кафедрі відповідно до майбутньої спеціалізації студентів. Проводяться лекції про морально-гігієнічне виховання, СНІД, зловживання наркотиками та алкоголізм. Колектив кафедри надає велике значення гуманітарній складовій виховання студентів. Кращі оперні співаки, Харківські поети та письменники неодноразово приходили до студентів та викладачів. Ми вважаємо, що лише неординарний неформальний підхід до освіти може зробити духовний світ молоді кращим.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб педіатричного та санітарного факультетів Харківського медичного інституту (натепер кафедру пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства ХНМУ) було засновано у 1938 році.


Першим завідувачем кафедри був професор С.М. Синельников, який очолював кафедру до 1959 р. Під його керівництвом було захищено 5 кандидатських дисертацій.  Наукова діяльність стосувалась нових методів дослідження та лікування різних патологій внутрішніх органів. Професор С.М. Синельников є автором однієї монографії та 20 наукових статей.


У 1960 - 1981 роки кафедру очолює професор Ю.Д. Шульга. Професор Ю.Д. Шульга є фундатором Харківської нефрологічної школи. Широкого визнання отримали дослідження імунологічного гомеостазу, водно-електролітного балансу, центральної та ниркової гемодинаміки, пресорної та депресорної систем при гломерулонефриті, пієлонефриті, артеріальній гіпертензії, нові методи лікування цих захворювань. Ю.Д. Шульга підготував 8 докторів та 24 кандидати медичних наук. Він є автором 5 монографій з нефрології та 130 наукових праць.


З 1982 року завідувачем кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 була Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН, професор, д.мед.н., Ж.Д. Семидоцька, яка була однією з перших аспірантів професора Ю.Д. Шульги, захистила під його керівництвом кандидатську дисертацію і при його консультуванні — докторську дисертацію.


Діяльність професора Ж.Д. Семидоцької як завідуючої кафедрою пропедевтики завжди була спрямована на поєднання кращих вітчизняних традицій зі сучасними педагогічними новаціями. Професор Ж.Д. Семидоцька протягом 26 років очолює Харківську нефрологічну школу: нею підготовлено 2 доктори і 30 кандидатів медичних наук, 11 магістрів, оприлюднені 370 наукових праць, отримано 17 патентів на винаходи; вона є співавтором монографій.


З липня 2009 р. завідуючою кафедрою є доктор медичних наук, професор Т.С. Оспанова. Професор Т.С. Оспанова – перший аспірант та перший докторант професора Ж.Д. Семидоцької. У 1981р. була аспірантом кафедри, на базі кафедри виконувала докторську дисертацію та з успіхом захистила її у 1995 році. З 1997 року працює на посаді професора кафедри ПВМ №2. Проф. Т.С. Оспанова перша на кафедрі почала проводити практичні заняття та читати лекції англійською мовою для іноземних студентів. З 1999 р. була відповідальним виконавцем наукової роботи кафедри. Проф. Т.С. Оспанова є автором більш 200 наукових праць, членом спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при ХНМУ, Українській та Російський нефрологічних асоціацій, членом ERA-EDTA (Європейська ниркова асоціація діалізу та трансплантації), Європейського респіраторного товариства. Т.С. Оспанова приймає активну участь в проведенні обласних, республіканських науково-практичних конференціях, виступає на симпозіумах, конгресах, у тому числі за кордоном, має відповідні сертифікаті. З 2007 р. проф. Т.С.Оспанова є головою комісії з питань етики та біоетики ХНМУ, яку щорічно представляє на всеукраїнських та європейських конференціях з питань біоетики. Проф. Оспанова Т.С. є головою комісії з питань етики та біоетики ХНМУ з 2007 року, яку вона щорічно представляє на всеукраїнських та європейських конференціях з біоетики. Проф. Оспанова Т.С. є гарантом освітньо-професійної програми за спеціальністю «Медсестринство».