Кафедра медичної генетики Друк

АДРЕСА: 61022, Харків, пр. Правди, 13.
Тел./факс (057) 705-16-74.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Гречаніна Юлія Борисівна - д.мед.н., лауреат державної премії Президента України для молодих вчених в галузі науки та техніки


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: за наукову роботу — д.мед.н. проф. Гречаніна О.Я.; за лікувальну роботу — к.мед.н. доцент Здибська О.П.; за післядипломну освіту — к.мед.н. доцент Молодан Л.В.; за навчальну роботу — к.мед.н. доцент Бугайова О.В.

Асистенти: Єфремова О.А., Білецька С.В.

Аспірант: Яновська Г.О.

Старший лаборант: Хміль О.Б.

Лаборант: Мартем'янова О.О.


Гречаніна Юлія Борисівна


Викладачі груп на осінній семестр 2020-2021 навчального року


ПІБ

Посада

Телефон

Електронна адреса

1

Гречаніна Юлія Борисівна

Завідувачка кафедри

+ 057 705-05-16

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

2

Гречаніна Олена Яківна

Професор

+38(066)1816100

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

3

Молодан Людмила Володимирівна

Доцент

+38(050)2602568

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

4

Здибська Олена Петрівна

Доцент

+ 057 705-16-74

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

5

Бугайова Олена Валеріївна

Доцент

+38(050)4013581

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Єлісєєв Володимир Михайлович

Асистент

+38(095)4667906

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

7

Іванова Ірина Борисівна

Асистент

+38(097)9500305

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для переглядуЗв’язок з викладачами здійснюється  з 8.00 до 16.00 (телефон, месенджери, електронна пошта).


Електронна пошта для вирішення питань навчального процесу зі студентами – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (будь  ласка,  обов’язково  пишіть ПІБ  та  групу)Розподіл груп за формами навчання на кафедрі медичної генетики  • Лекції для груп 3 курсу - дистанційно

  • Практичні завдання для груп 3 курсу - очно

  • Практичні завдання для груп 5 курсу І, ІV факультетів - очноЗаняття відбудуться згідно розкладу.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Кафедра медичної генетики ХНМУ — перша самостійна кафедра генетики в Україні. Вона заснована 2000 р., а вже з 2003 р. є опорною кафедрою з медичної генетики в країні. Тут викладається курс «Медична генетика» для студентів 5-го курса медичних факультетів, а також курс за вибором для студентів 3-го року навчання «Сучасні методи генетичної діагностики». З 2013 року на кафедрі розпочату підготовку магістрів зі спеціальності «Лабораторна діагностика».


На базі кафедри проходять підготовку лікарі-інтерни суміжних кафедр, а також лікарі різних фахів на циклі тематичного удосконалення «Актуальні питання медичної генетики». Кафедра медичної генетики пройшла ліцензування для проведення передатестаційного циклу та циклу спеціалізації «Медична генетика», проведення яких розпочато в 2011 році.


В учбовому процесі широко використовуються сучасні технології. Розроблено мультімедийний курс лекцій по медичній генетиці. На кафедрі існує телемедичне обладнання, що надає можливість проводити клінічні демонстрації хворих студентам. Видано підручник «Медична генетика» (українською та російською мовами). Для англомовних студентів використовується навчальна програма «Roshe Education» та електронні каталоги спадкових захворювань.


На кафедрі з перших днів її заснування функціонує Мала генетична академія (МГА), наукові сесії якої проводяться щорічно під час проведення Міжнародних конгресів та науково-практичних конференцій з медичної генетики, а з 2004 р. – також під час щорічних Всеукраїнських олімпіад з медичної генетики.НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Пріорітетним напрямком наукових дослідженнь кафедри є діагностика «орфанних» (рідкісних) захворювань, спадкові хвороби обміну, мітохондріальні хвороби, порушення у системі фолатного циклу, а також сучасні методи діагностики та трьохрівневої профілактики спадкової патології. Основні напрямки наукової діяльності: визначення кореляцій між генотипом, фенотипічними особливостями та біохімічними характеристиками при спадкових синдромах; діагностика та розробка ефективних методів лікування мітохондріальної патології; діагностика та шляхи реабілітації хромосомних та моногенних захворювань; оцінка ефективності трьохрівневої профілактики та скринуючих програм при спадкової патології; вивчення поліморфних варіантів в генах фолатного циклу у населення української популяції з метою індивідуальної корекції та профілактики судинної патології.ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ


Клінічною базою кафедри є Харківський спеціалізований медико-генетичний центр (ХСМГЦ), що становить разом із кафедрою єдине науково-навчально-виробниче об’єднання. З лютого 2006 р. тут діє Український інститут клінічної генетики ХНМУ (УІКГ ХНМУ). З 2007 р. на базі УІКГ ХНМУ працює спеціалізована вчена рада К 64.600.05 зі спеціальності «Генетика».


Кафедра видає фаховий журнал «Клінічна генетика і перинатальна діагностика», який включено до переліку ВАК України.


Співробітники кафедри виконують велику науково-дослідницьку роботу за темою «Обґрунтувати принципи надання ефективної допомоги пацієнтам із «рідкісними» (орфанними)  захворюваннями на підставі клініко-генетичних та епідеміологічних досліджень». Мета роботи полягає у вивченні  взаємодій еволюційних процесів в популяції і окремих структурно-функціональних змін геному на різних етапах онтогенезу населення України за для створення якісної системи надання допомоги хворим на «рідкісні» (орфанні) захворювання.

На 2015-2017 рр. заплановано виконання науково-дослідницької роботи за темою «Оптимізувати ранню діагностику рідкісних спадкових захворювань нервової системи у поєднанні з порушеннями скелету на основі вивчення клініко-генетичних та молекулярно-генетичних порушень».


Під керівництвом проф. Гречаніної О.Я. виконано 3 докторські дисертації, 20 кандидатських дисертацій. Готуються до захисту 3 докторських дисертацій і 4 кандидатські дисертації.НАУКОВА СПІВПРАЦЯ


На базі кафедри медичної генетики щорічно проходять міжнародні конгреси та науково-практичні конференції, присвячені сучасним методам діагностики, лікування та профілактики. Професор О.Я. Гречаніна постійно консультує хворих та очолює консиліуми, у тому числі з міжнародною участю. На базі УІКГ ХНМУ проходять засідання Експертної консультативної ради, до складу якої належать доценти кафедри та завідувачі відділень ХСМГЦ. Викладачами кафедри ведеться велика консультативна та лікувальна робота на базі ХСМГЦ та в інших лікувальних закладах міста Харкова та Харківської області (пологові будинки, стаціонари, науково-дослідницькі інститути, дитячі будинки та ін.). У складі виїзних бригад надається консультативно-лікувальна допомога сільському населенню, багатодітним родинам, сім’ям ліквідаторів аварії на ЧАЕС, дорослим хворим на ФКУ тощо.


Колектив кафедри широко співпрацює з лабораторіями молекулярної та ферментативної діагностики США та Німеччини. Професор О.Я. Гречаніна і викладачі кафедри є членами Всесвітньої асоціації метаболістів SSIEM (Товариство по вивченню природжених помилок метаболізму). Викладачі кафедри постійно приймають участь у різних міжнародних наукових форумах (Нідерланди, Франція, Японія, Німеччина, Португалія, Литва, Чехія, Швейцарія).


Результати роботи кафедри медичної генетики впроваджені в практику лікувально-профілактичних закладів міста і області, що дає змогу позитивно впливати на якість діагностики, лікування та профілактики спадкових захворювань.