Кафедра неврології №2 Друк

АДРЕСА: 61157, м.Харків, вул. Текстильна, 4, ННМК «Університетська клініка» ХНМУ

Тел./факс (057) 757-21-07
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

ЗАВІДУВАЧКА КАФЕДРИ

Товажнянська Олена Леонідівна – доктор медичних наук, професор


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: за навчальну роботу — к.мед.н., ас. Каук О.І.; за післядипломну підготовку — к.мед.н., доц. Некрасова Н.О., за наукову роботу — ас. Марковська О.В.; за лікувальну та виховну роботу — к.мед.н., ас. Соловйова Є.Т.; Ас. Самойлова Г.П., ст.лаб. Маклакова Н.П., лаб. Корнієнко Н.В.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчально-педагогічна робота кафедри проводиться на базі неврологічного відділення Науково-практичного медичного центру ХНМУ та полягає в підготовці студентів 4-го курсу всіх факультетів з дисципліни «Неврологія», у тому числі студентів VI медичного факультету (англомовна форма навчання). Для вітчизняних та англомовних студентів всіх факультетів 5-го року навчання викладається курс за вибором «Основи рефлексотерапії». Студенти всіх курсів медичних факультетів навчаються за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонської декларації з отриманням оцінок рівня знань за шкалою ECTS.
Товажнянська Олена Леонідівна
В межах системи післядипломної освіти на кафедрі здійснюється підготовка інтернів-невропатологів, щорічно проводяться передатестаційні цикли та цикли тематичного удосконалення для підвищення кваліфікації лікарів-неврологів.


Згідно з вимогами кредитно-модульної системи на кафедрі розроблено й упроваджено в педагогічний процес низку методичних матеріалів для студентів і лікарів-інтернів. З метою підготовки до ліцензійних тестових іспитів «КРОК—2» і «КРОК—3» проводяться тренінги студентів та інтернів для вивчення бази тестових завдань з неврології.


НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Провідною проблематикою науково-дослідницької роботи кафедри є дослідження різних складових патогенезу первинного та вторинного ураження нервової системи, оптимізація діагностично-прогностичних та лікувальних заходів при хронічній цереброваскулярній патології; розсіяному склерозі; ураженні нервової системи внаслідок дії шкідливих ендогенних чинників тощо. Вивчається патогенетична роль порушення метаболічного та біоенергетичного гомеостазу у розвитку та прогресуванні неврологічних захворювань, а також методи їх корекції. Співробітники кафедри приймають активну участь в Міжнародних та вітчизняних Конгресах і науково-практичних конференціях, Міжнародних багато центрових рандомізованих клінічних дослідженнях.


На кафедрі діє студентський науковий гурток, який дає змогу студентам проводити наукову роботу та доповісти її результати на студентських конференціях різного рівню.


ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Основна база — неврологічне відділення Науково-практичного медичного центру ХНМУ — на 60 ліжок.


Кафедра та клініка володіють достатнім обсягом сучасних діагностичних можливостей для верифікації діагнозу: комп'ютерна електроенцефалографія з картуванням і системою викликаних потенціалів головного мозку, комп'ютерна електронейроміографія, ультразвукова допплерографія МАГ та транскраніальна допплерографія інтракраніальних судин та інш. Лікувальний процес здійснюється на засадах доказової медицини, використовуються сучасні підходи згідно з рекомендаціями міжнародних консенсусів. Разом із сучасною фармакотерапією використовують усі види фізіотерапії, масаж, голкорефлексотерапія та інш.


Співробітники кафедри також надають консультативну допомогу дітям з різною неврологічною патологією на базі КЗОЗ «Міська дитяча поліклініка № 15» та Обласного будинку дитини № 3.


ВИХОВНА РОБОТА

Колектив кафедри надає велике значення гуманітарній складовій виховання студентів. На кафедрі є научно-агітаційна інформація щодо навчально-виховної роботи. Представлені досягнення кафедри з науково-методичної, лікувальної та наукової роботи. З ціллю покращення фізичного виховання у всіх групах проводяться бесіди на теми морально-гігієнічного виховання, профілактики СНІДу, алкоголізму та наркоманії.


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Викладання нервових і душевних хвороб на медичному факультеті Харківського університету розпочалося з 1805 р. на кафедрі приватної патології й терапії та тривало до 1884 р. У 1884 р. на медичному факультеті Харківського університету було засновано самостійну кафедру нервових і душевних хвороб, яку очолив професор П.І. Ковалевський. Під керівництвом проф. П.І.Ковалевського був виданий підручник з психоневрології. У подальшому завідувачами кафедри були Л.А.Анфімов,  А.О.Попов, І.Я. Платонов, А.М. Грінштейн, Д.М. Залкан, Є.К. Євзерова. З 1944 р. до 1971 р. завідувачем кафедри був видатний невролог Г.Д. Лещенко, який вперше описав клініку уражень лімбіко-ретикулярного комплексу, активно займався вивченням інфекційних захворювань нервової системи. З 1971 по 2002 рік кафедрою нервових хвороб керував Заслужений діяч науки України, Лауреат Державної премії України, академік АН ВШ та МАКНІС, доктор медичних наук, професор Є.Г.Дубенко. Під його керівництвом колектив кафедри став піонером у вивченні ранньої судинної патології мозку, хвороби Паркінсона, епілепсії, нейроендокринної патології тощо. З 1991 року згідно з наказом МОЗ України кафедра нервових хвороб Харківського державного медичного університету стає опорною серед усіх неврологічних кафедр медичних ВНЗ України. З 2002 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор, академік УАН І.А.Григорова, під керівництвом якої вивчалися гостра судинна патологія головного мозку, пароксизмальні стани, невідкладні стани в неврології, екзогенні ураження нервової системи.


В 2014 році шляхом відокремлення від кафедри неврології була створена кафедра неврології № 2, яку очолила доктор медичних наук, професор О.Л. Товажнянська.