Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова Друк

АДРЕСА: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4
Тел. (057)707-73-62
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Мішина Марина Митрофанівна — доктор медичних наук, професор, лікар-бактеріолог вищої категорії.


ШТАТ КАФЕДРИ

Викладачі:

відповідальні: за навчальну роботу - к.мед.н., доц. Замазій Т.М.; за наукову роботу - к.мед.н., доц. Вовк О.О.; за консультативну роботу і зв'язок з практичними закладами охорони здоров’я - к.мед.н., доц. Кузьменко А.М.; за роботу з іноземними студентами, вчений секретар кафедри, відповідальна за діловодство - к.біол.н., доц. Коваленко Н.І.; за навчально-методичну роботу - к.мед.н., доц. Габишева Л.С.; за роботу лабораторій кафедри, атестацію та ліцензування - к.мед.н., доц. Мозгова Ю.А.; за підготовку до ЛІІ «Крок-1» - к.мед.н., ст. викл. Кочнєва О.В.; за виховну роботу - к.мед.н., ст. викл. Оветчин П.В., к.мед.н. ас. Балак О.К.; за охорону праці та протипожежну безпеку, за роботу студентського гуртка - к.мед.н., ст.викл. Коваленко Т.І.; матеріально відповідальна - к.мед.н., доц. Коцар О.В.; за організаційну роботу та за роботу з документацією – ас. Краснікова Л.В., ас. Дубовик О.С., ас. Гопта О.В., к.мед.н. ас. Штанюк Є.А.; за музей бактеріальних культур – асп. Г.М. Чернякова.

Мішина Марина Митрофанівна

аспіранти: Чернякова Г.М., Ісаєва Г.О., Буров А.М., Марченко І.А.

старші лаборанти: Вовк А.А., Шапошник М.І., Горобінська О.В.

лаборанти: Волкова С.В., Макарова І.О., Виноградова О.М., Векшин В.А., Авдоніна А.О.НАВЧАЛЬНА РОБОТА


На кафедрі навчаються студенти 2 та 3 курсів медичних і стоматологічного факультетів. Вони опановують мікробіологічні та імунологічні аспекти діагностики інфекційних хвороб.


На кафедрі створено умови для поглибленого вивчення дисципліни студентами й об'єктивізації системи оцінювання їх знань. Із цією метою сформовано єдиний інформаційний пакет. Кожний студент може отримати методичні рекомендації для практичних занять, матеріали для самопідготовки, збірник тестів та ситуаційних задач, тексти лекцій. Усі методичні матеріали видано типографським способом та в електронному варіанті розміщено на сторінці кафедри, у репозитарії ХНМУ.


Студентів VІ медичного факультету забезпечено методичними матеріалами, виданими англійською мовою, та посібниками «Microbiology. Handbook to laboratory classes in microbiology» з грифом МОЗ України, а також «Short Textbook of Medical Microbiology». Методичні матеріали є й в електронному варіанті.


Студенти мають змогу користуватися послугами комп’ютерного класу, в якому є електронні варіанти методичних вказівок, банк тестових завдань до ЛІ «Крок – 1. Мікробіологія», завдання до ролевих та ділових ігор.


Оцінювання знань і практичних умінь студентів базується на результатах тестових завдань, ситуаційних типових задач, самостійної роботи. Для цього використовуються як традиційні методи контролю, так і комп’ютерне тестування.НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Науково-дослідницька робота кафедри пов’язана з розробкою та експериментальним обґрунтуванням нових підходів до комплексного лікування гнійно-запальних інфекцій: включає вивчення патогенетичних особливостей гнійно-запальних процесів та вивчення впливу фізико – біологічних факторів на планктонні форми та біоплівки мікроорганізмів, збудників гнійно-запальних процесів, з метою підвищення ефективності протимікробної терапії гнійно-запальних процесів.


Колектив кафедри активно працює над проблемою експрес - діагностики етіологічних чинників запальних процесів. Розроблено види експериментальних моделей локалізованих і генералізованих інфекцій, на яких, завдяки комплексним дослідженням, доведено перевагу застосування комбінованих схем терапії гнійно-запальних процесів.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедра мікробіології була організована у 1922 р. До цього курс бактеріології викладався на кафедрі загальної патології. Фундатором і першим керівником кафедри мікробіології з 1922 р. до 1934 р. був Даміан Петрович Гриньов. Ним опубліковано понад 50 експериментальних робіт, у яких висвітлювалися питання жирового, вуглеводного й водного обміну при експериментальному туберкульозі, окислювальні процеси при екстирпації підшлункової залози.


З 1934 р. до 1942 р. кафедру очолював дійсний член АМН СРСР, проф. Марк Мойсейович Цехновіцер, відомий своїми роботами в галузі теоретичної й практичної імунології та мікробіології. З 1942 р. до 1944 р. обов’язки завідувача виконував С.Г. Миронов.


З 1944 р. до 1971 р. кафедрою мікробіології керував член-кореспондент АМН СРСР, заслужений діяч науки УРСР, проф. Василь Степанович Деркач. У 1961 р. на кафедрі організовано лабораторію з дослідження антимікробних препаратів, яка функціонує й сьогодні.


Основним напрямком наукових інтересів В.С. Деркача було вивчення питань біотерапії, хіміотерапії та імунології. Під його керівництвом підготовлено 6 докторів медичних наук та 55 кандидатів медичних наук.


З 1971 р. по 2012 р. кафедру мікробіології очолював академік Академії наук Вищої школи України, Української академії наук національного прогресу, Міжнародної Академії комп’ютерних наук і систем, Нью-Йоркської Академії наук, Польської академії медичних наук, почесний академік Української медичної стоматологічної академії, почесний член Варшавської Академії медицини, академік Всесвітньої Академії медичних наук імені Альберта Швейцара, доктор медичних наук, професор, заслужений працівник Вищої школи України, лікар-бактеріолог вищої категорії Анатолій Якович Циганенко.


У зв’язку з переходом на новий навчальний план з 1 вересня 1986 р. кафедру мікробіології було перейменовано на кафедру мікробіології, вірусології та імунології.


У 2017 році кафедру мікробіології, вірусології та імунології було перейменовано на кафедру мікробіології, вірусології та імунології імені проф. Д.П. Гриньова.


Наукові інтереси колективу кафедри охоплюють широкий спектр досліджень у галузі субклітинних і молекулярних механізмів дії антимікробних препаратів, вивчення механізмів вироблення мікроорганізмами антибіотикорезистентності та шляхів її подолання, розробки раціональних схем антимікробної та імуномодулюючої терапії.Матеріали на допомогу студенту

Study materials for English students


Відповідальні: за навчальну роботу -  к.мед.н., доц. Замазій Т.М.; за навчально-методичну роботу - д.мед.н., проф. Мішина М.М.; за наукову роботу — к.мед.н., ас. Вовк О.О.; за роботу з іноземними студентами,  вчений секретар кафедри, відповідальна за діловодство -  к.біол.н., доц. Коваленко Н.І.,  за підготовку до ЛІІ «Крок-1»- к.мед.н. , ст.викл. Сіріца Г.В.; за виховну роботу — к.мед.н., ст. викл. Оветчин П.В.; за роботу лабораторій кафедри, акредитацію та ліцензування - к.мед.н., доц. Мозгова Ю.А.; за консультативну роботу і зв'язок з практичними закладами охорони здоров’я -  д.мед.н., проф.  Клімова О.М., к.мед.н., доц.Кузьменко А.М.

Також на кафедрі працюють:

-          доценти: к.мед.н., доц. Габишева Л.С.;к.мед.н., Конь К.В.;

-         асистенти кафедри: к.біол. н. Дністранська Л.І., к.мед.н.Балак О.К., к.мед.н.Косілова О.Ю., к.мед.н.Кочнєва О.В.,к.мед.н. Коцар О.В., Штанюк Є.А., Коваленко Т.І.,Краснікова Л.В., Бондарев О.В.,Ісаєва Г.О.

-         старші лаборанти: Міщенко В.О., Марченко І.А., Буров А.М.

-         лаборанти: Волкова С.В., Макарова І.О., Виноградова О.М.