Кафедра латинської мови та медичної термінології Друк

АДРЕСА: 61022, м. Харків, вул. Тринклера, 12
Тел. (057) 702-47-84

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для переглядуЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Дерев'янченко Наталя Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент.


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: за навчальну роботу – доц. Лозенко В.В.; за наукову роботу – доц. Зана Л.Ю., за роботу СНТ – доц. Литовська О.В, за виховну роботу – канд. філол. н. Дюрба Д.В., секретар кафедри – викл. Лєбєдь Ю.Ф.

На кафедрі також працюють викладачі Вигранка Т.В., Новікова Т.А., Перекрест М.І., Полянська О.М. та лаборант Бондар А.О.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Головним напрямком педагогічної діяльності кафедри є оптимізація навчального процесу, зокрема систематизація теоретичного та лексичного матеріалу. Викладання латинської мови та медичної термінології здійснюється українською, російською й англійською мовами.


Дерев'янченко Наталя Володимирівна


Одним із найефективніших засобів оптимізації навчання є розроблені на кафедрі завдання з елементами дослідницької роботи, що пропонуються студентам на заняттях для закріплення нового матеріалу і знаходять свій розвиток у роботі Студентського наукового товариства. Для цієї роботи пропонується як термінологічний матеріал, так і лексика рідної або знайомої іноземної мови з різних галузей знань, що сприяє не тільки кращому засвоєнню матеріалу, який вивчається, а і формуванню уявлення про проникнення латинської мови в сучасні європейські мови.


Значну роль в активізації навчання відіграє самостійна робота студентів. Для цього викладачами кафедри розроблено і видано методичні вказівки та матеріали для самостійної роботи студентів.НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Наукова робота кафедри присвячується компаративному дослідженню латинської медичної термінології та відповідної термінології сучасних європейських мов. Із цією метою кафедра співпрацює з теоретичними та клінічними кафедрами університету.


Основний вид роботи — розробка багатомовних термінологічних словників і посібників із медичної термінології. На основі «Міжнародної анатомічної номенклатури» разом із кафедрою анатомії людини складено частотний словник анатомічних термінів з їх еквівалентами українською, російською та англійською мовами.


Спільно з кафедрою мікробіології розроблено й видано 2006 року посібник за авторством А.Я. Циганенка, І.Р. Іоненко та ін. «Латинська мікробіологічна термінологія» з чотиримовним словником (із грифом МОЗ України).


Для іноземних студентів російською мовою надруковано навчальний посібник зі словником п'ятьма мовами (О.И. Бурнос, С.И. Бузина, И.Р. Ионенко. Клиническая терминология. – 2004; гриф МОН України).


До наукової роботи активно залучаються студенти. На кафедрі діє Студентське наукове товариство, організовуються олімпіади та конкурси з анатомічної та клічної термінології, зокрема для іноземних студентів, проводяться студентські наукові конференції.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Історія кафедри латинської мови та медичної термінології починається з курсу латинської мови, організатором і завідувачем якого до 1941 року був Соколов М.С. В 1941 році завідувачем кафедри став Пантелеймонов А.М. – висококваліфікований педагог, що мав філологічну освіту. У цей час на кафедрі працювали також досвідчені педагоги-філологи Померанцев М.М., Март’янов Л.О., Гречко М.М. та інші.


З 1951 року колектив кафедри поповнюється молодими філологами-класиками, які закінчили класичне відділення філологічного факультету Харківського державного університету: Марченко Т.О. (1951), Терехова М.П. (1953), Бурнос О.І. (1954), Бузіна С.І. (1956).


Під керівництвом завідувача кафедри Пантелеймонова О.М. та старшого викладача Март’янова Л.О. зростає педагогічна майстерність молодих викладачів. Для удосконалення своїх знань вони здійснюють переклад праць видатних вчених-медиків ХІХ століття, написаних латинською мовою.


У 1958 році завідувачем кафедри став доктор історичних наук професор Отамановський В.Д., який займався вивченням історії медицини, а особливу увагу приділяв діяльності вчених-медиків України. За ініціативою та під керівництвом проф. Отамановського В.Д. та доц. кафедри зарубіжної літератури та класичної філології ХДУ Сидорової І.М. викладачі Терехова М.П. та Бурнос О.І. продовжують  вивчення граматичних та термінологічних особливостей латинської мови праць Пирогова М.І. та захищають дисертації.


З 1969 по 2002 роки на посаді завідувача кафедри працює доцент Бурнос О.І. У методичній роботі кафедри поглиблюються питання інтеграції з медико-біологічними, клінічними кафедрами та кафедрою іноземних мов. Розробляються та видаються сумісні методичні вказівки та посібники.


З 1969 по 1972 роки зав. кафедри доц. Бурнос О.І. читає сумісно з зав. кафедри нормальної анатомії людини професором Синельниковим Р.Д. лекцію на тему “Історія розвитку анатомії та анатомічної термінології”. З 1973 по 1992 роки ця лекція читається сумісно з професором Бобіним В.В., а з 1993 по 2002 роки – із завідувачем кафедри нормальної анатомії людини академіком Лупирем В.М.


Ветеранами кафедри є викладачі, які працювали на кафедрі від 40 до 50 років: Терехова М.П. – 53 роки, Бурнос О.І. – 52 роки, Бузіна С.І. – 43 роки, Яценко В.В. – 44 роки.


З 1994 року на кафедрі працює доц. Іоненко І.Р., з 2002 по 2013 рік – завідувачем кафедри.


З 2014 року посаду завідувача кафедри обіймає доц. Дерев’янченко Н. В.