Кафедра дерматології, венерології і СНІДу Друк

АДРЕСА: 61002, м. Харків, узвіз Куликівський, 15.

Тел. 700-41-33

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Дащук Андрій Михайлович — доктор медичних наук, професор.


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальна за навчальну роботу - к.мед.н., доц. Пустова Н.А.

Відповідальний за наукову роботу – к.мед.н., доц. Добржанська Є.І.

Відповідальний за лікувальну роботу – ас. Почерніна В.В.,

Відповідальний за виховну роботу - к.мед.н., доц. Чернікова Л.І.

Ас. Фоміна Л.В., ас. Літвін О.С., ст. лаб. Бутенко К.О., ст. лаб. Лисянська А.О., лаб. Плотнікова С.О., лаб. Андрейченко Н.Л., лаб. Лагута М.М.


Дащук Андрій Михайлович

НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Кафедра проводить навчально-педагогічну роботу на базі Харківського міського клінічного шкірно-венерологічного диспансеру №5.


В 2015-2016 рр. кафедра перейшла на навчання згідно до умов кредитно-трансферної системи.


На кафедрі викладається дисципліна «Дерматологія, венерологія» для студентів 4 курсу І, ІІ V (іноземні студенти) та VΙ (іноземні студенти, що навчаються англійською мовою) медичних факультетів за спеціальністю «Лікувальна справа» та дисципліна «Дерматологія, венерологія» для студентів-бакалаврів 4 курсу (напрям підготовки «Медицина», спеціальність «Лабораторна діагностика»).


На кафедрі проходять навчання лікарі-інтерни за спеціальністю «Дерматовенерологія».


Кафедра забезпечена навчально-методичними матеріалами в повному обсязі (100%):


Методичні матеріали з навчальної дисципліни «Дерматологія, венерологія» (напрям підготовки «Медицина», спеціальність «Лікувальна справа», 4 курс):

-         методичні матеріали лекцій;

-         методичні вказівки для самостійної (аудиторної та позааудиторної) роботи студентів I, II, V, VI медичних факультетів;

-         методичні розробки для викладачів.


Методичні матеріали з навчальної дисципліни «Дерматологія, венерологія» (напрям підготовки «Медицина», спеціальність «Лабораторна діагностика», 4 курс):

-       методичні матеріали лекцій;

-       методичні вказівки для самостійної (аудиторної та позааудиторної) роботи студентів бакалаврів 4 курсу та студентів бакалаврів 4 курсу на базі освітнього рівня «молодший спеціаліст» ІV медичного факультету;

-       методичні розробки для викладачів.


Лікарі-інтерни забезпечені методичними матеріалами в повному обсязі:

-         методичні матеріали лекцій;

-         методичні вказівки для самостійної роботи лікарів-інтернів;

-         методичні розробки для викладачів.
НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


• Вивчення патогенезу псоріазу і розробка нових підходів до його терапії

• Вивчення механізмів розвитку екземи з метою оптимізації її патогенетичної терапії

• Вивчення ефективності фізіотерапевтичних факторів в лікуванні деяких дерматозів

• Ектракорпоральна детоксикація в терапії деяких дерматозів

• Розробка нових методів лікування захворювань, що передаються статевим шляхом

• Дослідження особливостей перебігу шкірних та венеричних хвороб у ВІЛ-інфікованих осібОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ


• За період з 2004 року захищено 9 кандидатських дисертацій, виконується 2 кандидатські дисертації. Отримано 18 патентів на винаходи.

• Проводиться підготовка кандидатів медичних наук з дерматології і венерології, клінічних ординаторів.


Видано

• Посібник «Клиническая дерматология» (1997, 2015), посібник «Кожные болезни» (2007, 2012, 2015, 2017), «Атлас кожных и венерических болезней» (1996, 2014), посібник «Венерические болезни» (1997, 2014, 2016), «Атлас опухолей кожи» (2001), монографія «Псориаз как коллагеновая болезнь» (1993), посібник «Венерические болезни» (2006), монографія «Озонотерапия в комплексном лечении заболеваний кожи» (2005), «Українсько-російський та російсько-український термінологічний словник з дерматовенерології» (1994, 2014), монографія «Гонорея та негонококові венеричні уретрити у чоловіків» (1999), монографія «ВИЧ/СПИД инфекция» (2006, 2013, 2015, 2017), посібник «Дерматовенерологія» (2008), посібник «Дерматовенерологія» англійською мовою (2010), монографія «Летальные болезни человека» (2015), підручник «Дерматологія, венерологія» (2013), монографія «Смертельные болезни человека» (2016), посібник «Клинические лекции по дерматовенерологии, косметологи и эстетической медицине» (2016)НАУКОВА СПІВПРАЦЯ


• Кафедра бере активну участь в наукових з’їздах, конгресах, симпозіумах як в Україні, так і в країнах СНД і дальнього зарубіжжя.

• В 2009 році співробітники кафедри проходили стажування в США і Франції.

• В 2015 році співробітники кафедри проходили стажування в Туреччині.ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Лікувально-діагностична робота ведеться на базі Харківського клінічного шкірно-венерологічного диспансеру №5. Регулярно проводяться обходи завідуючого кафедрою та доцентів, клінічні та реферативні конференції. Крім того, щотижнево проводяться консультації хворих з районних дерматовенерологічних диспансерів, а також, за необхідністю, в інших лікувальних закладах міста. Щорічно співробітники кафедри консультують та лікують понад 1500 хворих на шкірні та венеричні захворювання.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


У 1883 р. ректору Харківського університету було представлене рішення Ради медичного факультету про утворення кафедри шкірних та венеричних хвороб. Обов'язковою умовою при цьому висувалося відкриття профільної клініки. Приват-доцент В.І. Порай-Кошиц почав читання систе­матичного курсу лекцій з шкірних та венеричних хвороб.


Великий внесок у подальший розвиток кафедри шкірних та вене­ричних хвороб медичного факультету вніс проф. І.Ф.Зеленев, який займав місце завідуючого кафедрою з 1887р по 1911р. В період з 1912 по 1921 рр. місто завідуючого кафедрою було вакантним і лекції з шкірних та венеричних хвороб читали хірург проф. І.В. Кудінцев та фармаколог проф. Я.Я. Постоєв.


У 1921 р. завідуючим кафедрою шкірних та венеричних захворю­вань було обрано професора М.В. Тіпцева. У 1925 р. завідуючим став проф. Л.А. Соболев. Завдяки наполегливості проф. Л.А. Соболева у 1937 р. для клі­ніки шкірних та венеричних хвороб ХМІ було передано двоповерховий будинок по вул. Революції, 15. З 1943 р. по 1966 р завідувачем кафедри був І.С. Попов.


У 1967 році завідуючим кафедрою був обраний проф. Б.А. Задорожний.


У 1993 р. до завідування кафедрою приступив його учень - доктор медичних наук, професор  А.М. Дащук.


Під керівництвом А.М. Дащука були виконані і захищені 9 кандидатських дисертацій. Проф. А.М. Дащук є автором 35 монографій та підручників, 709 публікацій. Має 16 патентів на винаходи, 2 інформаційні листа, 1 нововведення.