Кафедра гістології, цитології та ембріології Друк

АДРЕСА: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4, НЛК

Тел. (057) 707-72-78 (завідувач), 707-73-51; 707-73-46.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Сайт кафедри: https://histologyknmu.wixsite.com/info

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Степаненко Олександр Юрійович – доктор медичних наук, доцент


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: за навчальну роботу — к.біол.н., доц. Деєва Т.В.; за наукову роботу — к.мед.н., проф. Мірошніченко О.В.; за виховну роботу — к.мед.н., доц. Карамишев В.Д.

Доценти: к.біол.н., доц. Зайченко Л.О., к.мед.н., доц. Рихлік С.В.; к.мед.н. Верещакіна В.В., к.мед.н., ст.викл. Самосудова Л.В.; асистенти: к.мед.н. Єрохіна В.В., к.мед.н. Пірятинська Н.Є., Абрамчук А.Б., Покрачинська Ю.В., Клочко Н.І., Панасенко В.О., Кольцова Л.В, Трач О.О., Алексеєва В.В., Сакал Г.О., ст. лаборанти Сніжко Н.Б., Калашнікова О.С., Горєлова В.М., Зозуля К.І., Созанская В.А., Орлова Т.В., лаборанти: Мартиненко І.І., Дроботій Н.Г., аспірант Мар’єнко Н.І.


Степаненко Олександр Юрійович

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Дисципліни, що викладаються на кафедрі — гістологія, цитологія та ембріологія. З огляду на те, що викладання гістології вимагає великої кiлькостi ілюстративного матеріалу, чимало схем, малюнків, мікрофотографій, електронограм, класифікацій демонструється на лекціях i практичних заняттях. ЛекціЇ читаються з використанням вiдеофiльму за матеріалами навчальних мікропрепаратів, створеного спiвробiтниками кафедри.


Чимало уваги приділяється вдосконаленню навчального процесу студентів. На кожному практичному занятті проводиться: діагностика мікроскопічних препаратів, електронограм, малювання й опис мікропрепаратів; розшифровка гістологічних задач; письмові відповіді на контрольні запитання з використанням обов'язкових навчальних елементів. На підсумкових заняттях студенти проходять тестування за допомогою комп’ютерної програми з контролю й з’ясування рівня знань.


Студенти медичних факультетів вивчають анатомію людини протягом трьох семестрів, стоматологічного факультету - протягом двох семестрів, в кінці отримуючи оцінку дисципліни.


ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

За період існування кафедри було опубліковано 8 монографій, 2 підручники, захищено 29 докторських і кандидатських дисертацій, вийшло друком 1560 статей. Прізвища Хржонщевського Н.А., Кульчицького М.К., Кащенка М.Ф., Рубашкіна В.Я., Альошина Б.В. широко відомі в науковому світі.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Будова та індивідуальна анатомічна мінливість центральної нервової системи людини.


На кафедрі є науковий студентський гурток.


СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра співпрацює з Харківським національним університетом радіоелектроніки з метою складання програм, для навчального процесу та наукової роботи.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра прийняла участь в рецензуванні типової програми з гістології, цитології та ембріології у 2013 р.


Колективом кафедри розроблений посібник «Морфологія людини», який виданий українською, російською та англійськими мовами, а також атлас та альбом для практичних занять.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету є першою в Україні. Початком її існування офіційно вважається квітень 1867 р.


Засновником кафедри гістології був професор, доктор медицини Никонор Адамович Хржонщевський, який зробив великий внесок у області вивчення морфології нирок.


Протягом різних років кафедру очолювали проф. І.П. Щелков, І.К. Вагнер, К.З. Кучин, М.К. Кульчицький, доктор медицини М.Ф. Кащенко. З 1937 р. до 1974 р. кафедрою завідував видатний гістолог, заслужений діяч науки України, лауреат Державної премії УРСР доктор біологічних наук, професор Борис Володимирович Альошин, який успішно займався вивченням важливих теоретичних проблем сучасної нейроендокринології.


З 1976 р. до 1995 р. кафедрою керував академік Української академії наук національного прогресу (1996), доктор медичних наук, професор Євген Якович Панков.


З 1996 по 2014 роки кафедру очолював доктор медичних наук, професор Сергій Юрійович Масловський.


Матеріали на допомогу студенту


Экзаменационные вопросы по гистологии

Екзаменаційні питання з гістології