Кафедра внутрішніх та професійних хвороб Друк

АДРЕСА 61022, Харків, вул. Трінклера, 6,

тел.:  +38 057 7050768, +38 057 705 13 17

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для переглядуЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Капустник Валерій Андрійович, доктор медичних наук, професорШТАТ КАФЕДРИ

Д.мед.н., проф. Костюк І.Ф., д.мед.н., проф. Гуйда П.П., к.мед.н., проф. Телегіна Н.Д., к.мед.н., доц. Стебліна Н.П., к.мед.н., доц. Бязрова В.В., к.мед.н., доц. Брек В.В., к.мед.н., доц. Погорєлов В.М., к.мед.н., доц. Калмиков О.О., к.мед.н., доц. Архіпкіна О.Л., к.мед.н., доц. Шелест Б.О., к.мед.н., доц. Куфтеріна Н.С., к.мед.н., асист. Балагова Л.П., к.мед.н., асист. Маслова Є.П., к.мед.н., асист. Прохоренко В.Л., к.мед.н., асист. Сухонос Н.К., асист. Меленевич А.Я.


Капустник Валерій Андрійович

НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Навчання на кафедрі проводиться українською, російською, англійською мовами.


Дисципліни, які викладаються на кафедрі. Основна навчально-педагогічна робота проводиться на додипломному етапі:

 • 2011 bmw 5 series
 • Hetai 3d porn
 • Meds online
 • Loan brokers
 • Essay writing service
 • Geek dating
 • Betting guide
 • Uk casino no deposit bonus
 • Hotels in orlando florida
 • Low carb weight loss
 • Cat food brands
 • Webcam free
 • з дисципліни «Професійні хвороби» —
  • зі студентами V курсу, що навчаються за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа»;
  • зі студентами I та II курсів балакалаврату, що навчаються за спеціальністю «Сестринська справа»;
 • з дисципліни «Внутрішня медицина» —
  • зі студентами IV, V, VI курсів, що навчаються за спеціальністю «Медико-профілактична справа»;
  • зі студентами ІІІ та ІV курсів, що навчаються за спеціальністю «Стоматологія»;
 • з дисципліни «Актуальні проблеми професійної токсикології» (курс за вибором) — зі студентами VI курсу, що навчаються за спеціальністю «Медико-профілактична справа»;
 • з дисципліни «Хвороби цивілізації» — з магістрантами, що навчаються за спеціальністю «Лабораторна діагностика».


Крім того, на післядипломному етапі випускникам медичних ВНЗ проводиться викладання:

 • за спеціальністю «Професійна патологія» —
  • цикл первинної спеціалізації;
  • передатестаційний цикл;
  • цикли тематичного удосконалення з окремих питань професійної патології;
 • за спеціальністю «Терапія» —
  • окремі теми циклу первинної спеціалізації;
  • окремі теми передатестаційного циклу;
  • окремі теми циклів тематичного удосконалення.


Організаційні форми. Лекції відзначаються проблемним характером, супроводжуються демонстрацією пацієнта або історії хвороби. На заняттях використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, інтерактивна мультимедійна система тощо. Більшу частину лекційного курсу (до 75–80 %) читають професори кафедри. Тексти до всіх лекцій складаються українською, російською та англійською мовами. Матеріал постійно переробляється й доповнюється новими фактичними даними. Практичні заняття проводяться у формі клінічного розбору, супроводжуються демонстрацією хворого.


Контроль знань. На кафедрі широко використовуються тестові завдання для визначення початкового, поточного й кінцевого рівнів знань студентів. Розроблено тестову базу і впроваджено в освітній процес прикладну навчально-контролюючу програму для студентів «Асистент-2». Створено електронний банк завдань у форматі ліцензійного тестового іспиту «КРОК-2», що містить клінічні задачі з різних тем навчального плану. Із дисципліни «Професійні хвороби» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Медико-профілактична справа», навчально-контролюючий матеріал згруповано відповідно до галузей виробництва та сільського господарства. Створено буклети тестових завдань до практичних занять. Систематично проводиться аналіз результатів цієї роботи з метою виявлення питань, які викликають труднощі в студентів.


Навчально-методичне забезпечення. Під час навчання студенти використовують підручник «Професійні хвороби» (із грифом МОН України), створений співробітниками кафедри у співавторстві з провідними фахівцями однопрофільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України та виданий у 2011 і 2015 рр. — українською мовою, у 2012 р. — російською, у 2016 р. — англійською. Достатня кількість підручників в університетській бібліотеці дозволяє кожному студенту одержати екземпляр перед проходженням циклу. Частина ВНЗ України використовує цей підручник, решта — відповідну інформацію на електронних носіях, наданих кафедрою.


Інноваційні технології. Розроблено наочні матеріали з дисциплін, що читаються на кафедрі. Ці матеріали демонструються студентам на лекціях і практичних заняттях, надаються на електронних носіях для позааудиторної самостійної роботи. У самостійній роботі студентів як на практичних заняттях під керівництвом викладача, так і в позааудиторний час використовуються мультимедійні навчальні й навчально-контролюючі програми. Під час викладання матеріалу студентам надається алгоритм пошуку додаткових відомостей із посиланнями на паперові чи електронні видання, у тому числі ресурси Інтернет. Підготовлено на електронних носіях аудіозаписи лекцій із різних тем, що дає можливість студентам працювати з навчальним матеріалом у будь-який зручний для них час, особливо в тих випадках, коли вони були відсутні на занятті. З метою інформаційно-методичного забезпечення студентів із дисциплін, що викладаються на кафедрі, впроваджуються Інтернет-технології. Так, створено веб-портал кафедри та групу у соціальній мережі Facebook. Тут розміщено навчальні матеріали, надається можливість обговорення різних питань як самими студентами, так і за участю викладачів. Студенти з першого заняття проінформовані про можливість (у разі потреби) поставити питання викладачеві як за допомогою електронної пошти, так й інтерактивно – із залученням систем обміну текстовими повідомленнями. У подальшому планується автоматизація контролю знань студентів за допомогою комп’ютерного тестування.


Підвищення педагогічної кваліфікації. Внутрішньокафедральними формами підвищення кваліфікації викладачів є: контрольні відвідування занять завідувачем кафедри, взаємовідвідування занять викладачами, показові та відкриті заняття, участь у семінарах і наукових нарадах із подальшим обговоренням їх результатів на засіданнях кафедри. Крім того співробітники проходять цикли спеціалізації та удосконалення («Психологія професійної діяльності викладача вищої школи»), здобувають профільну вищу освіту (за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», освітньо-кваліфікаційний рівень магістра).


НАУКОВА РОБОТА

 • Напрямки наукових досліджень. Науково-дослідна робота кафедри присвячена питанням промислової кардіології, вивченню впливу на організм на робітників машинобудування промислового аерозолю і вібрації. Вивчаються особливості перебігу серцево-судинної патології в різних професійних групах, взаємозв'язок профзахворювань з артеріальною гіпертензією, атеросклерозом, ішемічною хворобою серця.
 • Основні наукові здобутки кафедри. На протязі десяти років на кафедрі проводилася науково-дослідна робота по програмі «Боротьби із артеріальною гіпертензією в організованій популяції (промисловості) м. Харкова». Проведена робота дала можливість активно виявити осіб, які страждають на артеріальну гіпертензію, провести їх лікування і оцінити можливість зниження захворюваності і смертності в першу чергу від серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Розроблено систему лікування артеріальної гіпертензії у робітників промислових підприємств, визначено вплив професійних чинників у виникненні артеріальної гіпертензії.


Сформульовано концепцію вібраційної хвороби як мембранної патології, що полягає, зокрема, у порушенні трансмембранного обміну кальцію, дезінтеграції білків цитоскелету еритроцитів зі зміною властивостей мембранного спектрин-актинового комплексу, тощо. Це стало підґрунтям для розробки патогенетичної терапії із застосуванням блокаторів повільних кальцієвих каналів у лікуванні даної категорії хворих.


За результатами науково-дослідної роботи кафедри було захищено 2 докторські та 18 кандидатських дисертацій.ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


В рамках лікувально-діагностичної роботи колектив кафедри на основних клінічних базах впроваджує новітні методи діагностики, лікування і профілактики внутрішніх та професійних хвороб.


Викладачі кафедри надають консультативну допомогу робітникам промислових підприємств і пацієнтам поліклінік міста Харкова, а також проводять організаційно-методичну роботу для лікарів-профпатологів і терапевтів.


Клінічними базами кафедри є:

-         клініка НДІ гігієни праці та профзахворювань Харківського національного медичного університету.

-         військово-медичний клінічний центр Північного регіону Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України (в/ч А3306).

-         державний заклад «Дорожня клінічна лікарня» ст. Харків СТГО «Південна залізниця».ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедру внутрішніх та професійних хвороб  створено  1977 року на базі клінічного відділу Харківського науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань.


З 1977 р. до 2009 р. очолювала кафедру (і в теперішній час виконує обов’язки завідувача) вихованка Харківської терапевтичної школи, учениця академіка Л.Т. Малої, д.мед.н., проф. Інна Федорівна Костюк. З 2009 р. керує кафедрою д.мед.н., проф. Валерій Андрійович Капустник – випускник Харківського медичного інституту, який успішно пройшов шлях від асистента, к.мед.н. до професора, д.мед.н., першого проректора Харківського національного медичного університету.


На момент заснування на кафедрі працювало 5 викладачів, а на сьогодні – 18.


Курс внутрішніх хвороб викладається студентам лікувального факультету з 1977 року,  стоматологічного факультету з 1981, санітарно-гігієнічного (медико-профілактичного) факультету з 1984 р. Професійні хвороби вивчають студенти медичного факультету за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа».


1991 року кафедрі надано статус опорної з питань викладання професійних хвороб у медичних ВНЗ України. Співробітники кафедри (проф. В.А. Капустник, проф. І.Ф. Костюк) є авторами навчальних планів і програм МОЗ України з професійних хвороб для студентів, інтернів і магістрів (1992, 1994, 1998, 2002, 2007, 2012 рр.). У цих роботах віддзеркалено сучасне уявлення про профпатологію як науку й клінічну дисципліну, її роль та місце в профілактичній медицині.


З перших років існування кафедри основні зусилля колективу були спрямовані на оптимізацію навчально-методичної роботи. Створено методичні матеріали, підручники, посібники, практикуми з внутрішніх хвороб та професійних хвороб. Видано базові підручники з грифом МОЗУ та МОНУ: «Професійні хвороби» (1998, 2003, 2011, 2015 рр.); «Профессиональные болезни» (2012 р.) для студентів-іноземців з викладанням російською мовою; «Occupational diseases» (2005, 2016 рр.) для студентів-іноземців з викладанням англійською мовою; «Внутрішні хвороби» для студентів стоматологічного факультету (2002, 2015 рр.), навчальні посібники, методичні вказівки тощо.


Активно впроваджуються у всі види роботи кафедри сучасні інформаційні технології: електронна документація та облік, статистичний аналіз, технічні засоби навчання, веб-сайт тощо.


Науково-дослідна робота кафедри з часу заснування і донині присвячена питанням кардіології та пульмонології, в тому числі промислових.