Кафедра біологічної хімії Друк

АДРЕСА: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4.
Тел. (057) 707-73-71
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Наконечна Оксана Анатоліївна – доктор медичних наук, професор


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: за навчальну  та організаційно-методичну роботу - доц. С.О. Стеценко; за організаційно-методичну роботу по бакалаврату та магістратуру, за роботу наукового гуртка - доц. Горбач Т.В; за наукову роботу - ас. І.М. Васильєва; за виховну роботу - доц. С.А. Денисенко; за англомовне викладання та підготовку до ЛІІ «Крок-1» - проф. Л.Д. Попова.

Професори: д.мед.н. В.І.Жуков, д.б.н. Л.Д. Попова.

Доценти: к.б.н. Стеценко С.О., к.б.н. Гопкалов В.Г., к.б.н. Горбач Т. В., к.мед.н. Андросов Є.Д., к.б.н. Денисенко С.А., к.б.н. Бачинський Р.О., к.б.н. Вишницька І.А.

Асистенти:  к.б.н. Мартинова С.М.,  к.б.н. Васильєва І.М.,  к.мед.н. Новікова І.В, к.мед.н. Ткаченко А.С., к.мед.н. Ярмиш Н.В., к.мед.н. Жерновая М.Є., Максимова І.Г., Полікарпова Г.В., Бондарева А.В., Оніщенко А.І., Безродна А.І.


Наконечна Оксана Анатоліївна


ПІБ

Engl.

E-mail

Наконечна Оксана Анатоліївна

Nakonechna Oksana Anatoliivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Попова Людмила Дмитріївна

Popova Liudmyla Dmytrivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Стеценко Світлана Олександрівна


Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Бачинський Руслан Орестович


Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Андросов Євген Дмитрович


Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Попова Тетяна Михайлівна

Popova Tetyana Myhailivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Гопкалов Володимир Григорович


Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Горбач Тетяна Вікторівна


Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Денисенко Світлана Миколаївна

Denysenko Svitlana Andriivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Ткаченко Антон Сергійович

Tkachenko Anton Sergiyovych

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Полікарпова Ганна Валеріївна

Polikarpova Hanna Valeriivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Васильєва Ірина Михайлівна

Vasyleva Iryna Myhailivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Мартинова Світлана Миколаівна


Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Оніщенко Анатолій Ігорович


Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Бондарева Алла Володимирівна

Bondareva Alla Volodymyrivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Безродна Анастасія Ігоревна

Bezrodna Anastasiya Igorivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Ярмиш Наталія Василівна

Yarmysh Natalia Vasylivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Гойдіна Валерії Сергіївна

Hoidina Valeriya Sergiivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для переглядуНАВЧАЛЬНА РОБОТА


На кафедрі за навчальною дисципліною «Біологічна хімія» навчаються студенти:


На кафедрі за навчальною дисципліною «Клінична біохімія» навчаються студенти IV курсу спеціальності «Медицина» та «Стоматологія».


На кафедрі за навчальною дисципліною «Належна лабораторна діагностика та основи доказової медицини» навчаються доктори філософії першого року навчання.ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ


Основними науковими напрямками кафедри за останній період є дослідження механізмів розвитку агресивних станів, вивчення порушень в організмі за умов впливу шкідливих хімічних факторів навколишнього середовища; вивчення патогенезу псоріазу та онкологічних захворювань шлунково-кишкового тракту.ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ


За період 2012–2017 р.р. захищено 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій. Подана до захисту кандидатська дисертація. Виконуються 2 кандидатські дисертації. Видавнича діяльність кафедри за період 2012 – 2017 р.р.: 11 монографій, 8 підручників, 9 посібників, 34 методичних вказівок, дві з яких  за НДР, 53 акти впровадження, 13 патентів.СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ


Харківська медична академія пілядипломної освіти; Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України; Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України; Харківський національний університет радіоелекторніки; Humanitars university in Sosnowiec (Poland); Republic of Turkey, Cukurova University, Medical Faculty, Dept of Medical Biochemistry; Belarusian state medical university.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедра біологічної хімії ХНМУ є однією з найстаріших кафедр за цією спеціальністю у нашій країні та поза її межами. Кафедра біологічної хімії заснована у 1864 р. на медичному факультеті Харківського університету професором Ф.В. Тихоновичем. У 1863 році кафедра під назвою «Кабінет медичної хімії і фізики» була створена на медичному факультеті Харківського університету. «Кабінет медичної хімії і фізики» перетворився потім у кафедру медичної (1884 р.), фізіологічної та, врешті решт, біологічної хімії, яка стала одним із провідних центрів розвитку біохімії. У різні роки кафедру очолювали: Ф.В.Тихонович (1864-1885 рр.), О.Я. Данілевський (1885-1892 рр.), Т.І. Богомолов (1893-1897 рр.), В.С. Гулєвич (1899-1901 рр.), Д.М. Кураєв (1902-1908 рр.), Р.П. Крімберг (1908-1919 рр.), О.В. Паладін (1921-1931 рр.), А.М. Утєвський (1931-1975 рр.), І.Ф. Паскевич (1977-1985 рр.), М.Г. Сергієнко (1986-1997 рр.), В.І. Жуков (1997-2014 рр.). На кафедрі працювали видатні діячі вітчизняної науки, які зробили значний внесок у становлення біохімії як науки. Так, з 1921 до 1931 р. кафедру очолював О.В. Паладін (1885-1972 рр.). З 1931 до 1975 р. кафедру очолював А.М. Утєвський, який розпочав дослідження обміну адреналіну, вивчав роль продуктів обміну гормонів, механізми їх дії. Під керівництвом М.Г. Сергієнка (очолював кафедру з 1986 по 1997 р.) на кафедрі були розроблені та впроваджені у практику нові методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих на епілепсію та мігрень. У 1993 р. М.Г. Сергієнку присуджена Державна премія України у галузі науки і техніки. Під керівництвом М.Г. Сергієнка підготовлено 6 докторів та 20 кандидатів наук.


З 1997 по 2014 рр. кафедру очолював В.І. Жуков, який є відомим вченим у галузі гігієни та біологічної хімії, автором 630 наукових праць, 58 патентів та винаходів, 12 рацпропозицій, 44 колективних монографій, 3 підручників та 7 навчальних посібників, 4 санітарних норм та правил, 8 методичних вказівок, 11 нововведень, понад 150 впроваджень на державному рівні. Під його керівництвом і консультативній допомозі виконано 28 докторських та 26 кандидатських дисертацій. Лауреат премії І. П. Павлова та І.І. Мечникова. Нагороджений у 2013 р. орденом « Європейської академії природознавства» за наукове відкриття м. Ганновер та пам'ятною медаллю РАЄН «Автору наукового відкриття». У 2012 році спільно з Кембриджським Університетом видав методичні рекомендації з діагностики передракових метаболічних станів. Підготував 36 методичних рекомендацій для студентів і викладачів з курсу біологічної хімії.


З вересня 2014 року кафедру очолює О.А. Наконечна, яка закінчила педіатричний факультет Харківського медичного інституту. У 2012 році захистила дисертацію «Біохімічні механізми порушень стану інтегративних систем організму за умов дії простих поліефірів та засоби їх корекції» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю - медична біохімія. О.А. Наконечна є автором понад 210 наукових праць.
Матеріали на допомогу студенту
Study materials for English students

ПІБ

Engl.

E-mail

Наконечна Оксана Анатоліївна

Nakonechna Oksana Anatoliivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Попова Людмила Дмитріївна

Popova Liudmyla Dmytrivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Стеценко Світлана Олександрівна

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Бачинський Руслан Орестович

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Андросов Євген Дмитрович

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Попова Тетяна Михайлівна

Popova Tetyana Myhailivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Гопкалов Володимир Григорович

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Горбач Тетяна Вікторівна

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Денисенко Світлана Миколаївна

Denysenko Svitlana Andriivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Ткаченко Антон Сергійович

Tkachenko Anton Sergiyovych

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Полікарпова Ганна Валеріївна

Polikarpova Hanna Valeriivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Васильєва Ірина Михайлівна

Vasyleva Iryna Myhailivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Мартинова Світлана Миколаівна

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Оніщенко Анатолій Ігорович

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Бондарева Алла Володимирівна

Bondareva Alla Volodymyrivna

bondareva.alla@i.ua

Безродна Анастасія Ігоревна

Bezrodna Anastasiya Igorivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Ярмиш Наталія Василівна

Yarmysh Natalia Vasylivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Гойдіна Валерії Сергіївна

Hoidina Valeriya Sergiivna

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду