Кафедра анатомії людини Друк

АДРЕСА: 61022, м. Харків, пр. Незалежності, 12.
Тел. (057) 700-36-26

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Вовк Олег Юрійович – доктор медичних наук, професор.

Тел. 341-63-38, 4-38

Завуч кафедри Ікрамов Володимир Борисович

Тел. 341-63-39, 4-39


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: за навчальну роботу – к.мед.н., доц. Ікрамов В.Б.; за наукову роботу – к.мед.н., доц. Гордійчук Д.О.; за виховну роботу – к.мед.н., ст.викл. Сухоносов Р.О.; за роботу студентського наукового гуртка кафедри – к.мед.н., доц. Гордійчук Д.О.

Професори: к.мед.н. Терещенко А.О., д.мед.н. Шиян Д.М. – заступник директора Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян ХНМУ, д.мед.н. Боягіна О.Д. – вчений секретар вченої ради І мед. факультету; доценти: к.мед.н. Ізмайлова Л.В., к.мед.н. Шевцов О.О., к.мед.н. Куліш В.П. – заступник декана V мед. факультету, к.мед.н. Крівченко Ю.В., к.мед.н. Ладна І.В., к.мед.н. Лупир М.В., к.мед.н. Жарова Н.В., к.мед.н. Коробчанська А.Б., к.мед.н. Бабій Л.М., к.мед.н. Ікрамов В.Б., к.мед.н. Колісник І.Л., к.мед.н. Рикова Ю.О., к.мед.н. Гордійчук Д.О.; ст. викладачі: к.мед.н. Полякова Г.І., к.мед.н. Сухоносов Р.О.; асистенти: к.мед.н. Сєроух О.Г., к.мед.н. Граніна О.В., к.мед.н. Риженкова І.В., к.мед.н. Шкляр А.С., Карпяк Т.Ф., Лютенко М.А., Мірошниченко О.О., Сазонова О.М., Сосонна Л.О., Топчій С.В., Яковлева Ю.В., Лебедєва А.О., Малахов С.С., Авілова О.В.; аспіранти Чеканова І.В., Онашко Ю.М.; ст. лаборанти Євсюкова О.С., Кайладжян А.А., Даниленко К.М.; лаборанти: Васильченко Н.О., Міхацевіч Є.О.,  Власова О.О.


Вовк Олег Юрійович


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Студенти медичних факультетів вивчають анатомію людини протягом трьох семестрів, стоматологічного факультету - протягом двох семестрів, в кінці отримуючи оцінку дисципліни. Кафедра постійно опікується забезпеченням студентів навчально-методичними матеріалами, створенням нормативних документів та стандартизованої процедури рейтингової оцінки, розширенням навчальної матеріально-технічної бази, яка необхідна для забезпечення самостійної роботи студентів. У навчальному процесі використовуються принципи викладання анатомії, закладені відомими вченими-науковцями, педагогами, академіком В.П. Воробйовим і професором Р.Д. Сінєльніковим. Навчальні та наукові надбання плідно поєднуються з новими розробками, які підготовлені у відповідності з вимогами до навчальних закладів медичної освіти. Надруковані сучасні підручники, згідно програми викладання анатомії людини у ВНЗ, затвердженої Міністерством охорони здоров`я України: «Анатомія людини. Остеологія», «Анатомія людини. Міологія», «Анатомія людини. Спланхнологія», «Human anatomy. Osteology. Arthrology», «Human anatomy. Myology.», «Human anatomy. The science of the sensory organs and cranial nerves.», «Human anatomy. The science of the vessels and of the peripheral nervous system», а також низку навчально-методичних матеріалів. Реалізуючи концепцію реформи вищої медичної освіти щодо поліпшення підготовки медичних кадрів, кафедра поряд з традиційними методами навчання – лекції та практичні заняття з використанням демонстраційного трупного матеріалу, застосовує нові технології – комп’ютерний контроль знань та вмінь, навчальне відео, наочні приладдя з нових синтетичних матеріалів та інше. З 1992 р. на кафедрі діє комп’ютерний навчально-методичний центр та комп’ютерний клас, які мають за мету підвищення ефективності теоретичної підготовки студентів у зв’язку з введенням МОЗ України ліцензійних іспитів “Крок-1, 2 та Крок-3”. Розроблені кафедрою програми та створений банк комп’ютерних тестів та завдань дозволяють використовувати комп’ютери як у навчальному режимі, так і для поточного контролю знань студентів.


З метою удосконалення навчального процесу, кафедра приділяє увагу підвищенню кваліфікації викладацького складу, а також поповненню штату кафедри випускниками університету.ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ


Співробітники кафедри здійснюють наукові дослідження за основною темою: «Індивідуальна анатомічна мінливість краніотопографічних особливостей та просторових взаємовідношень ділянок голови людини в постембріональному періоді онтогенезу», 2018–2022 рр (№ держ. реєстрації 0118U000954).
НАУКОВА СПІВПРАЦЯ


Наукова діяльність кафедри пов'язана з роботою багатьох кафедр, морфологічних і клінічних лабораторій Харкова, інших міст України та країн світу і присвячена дослідженню індивідуальних особливостей будови ділянок голови людини. Кафедра бере активну участь у міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, конгресах.


Кафедра анатомії людини протягом багатьох років має тісні наукові зв’язки з кафедрами анатомії інших ВНЗ України.


За результатами наукових досліджень за останні п’ять років захищено 2 докторські та 8 кандидатських дисертацій, виконуються вісім кандидатських дисертацій; внесок кафедри становить понад 420 публікацій, 90 статей, 325 тез, 17 патентів, 3 монографії, 95 доповідей та участь у 65 наукових форумах. У науковій роботі кафедри активну участь беруть студенти, які підготували понад 90 доповідей, одержали 40 нагород різного рівня.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедра анатомії людини (нормальної анатомії) була започаткована разом зі створенням медичного факультету у складі Харківського імператорського університету, який був заснований за ініціативи В.Н. Каразіна. Доречно відмітити, що медичний факультет університету став першим вищим навчальним закладом медичного спрямування на території України. Розвиток навчальної та наукової бази кафедри, становлення й зростання її наукового потенціалу нерозривно пов'язані з іменами завідувачів кафедри, професорів І.Д. Книгіна, А.С. Венедиктова, П.А. Нарановича, Т.С. Іллінського, Д.Ф. Лямбля, М.О. Попова, О.К. Бєлоусова, В.П. Воробйова, Р.Д. Сінєльнікова і інших, які створили відомі в Україні та за її межами морфологічні школи. Де б і на яких би посадах не працювали співробітники кафедри, їм завжди був притаманний високий професіоналізм, почуття гордості за свій навчальний заклад та професійна відповідальність за свою роботу. Ці риси морального кодексу лікаря, виховані і загартовані на кафедрі, прийняли як естафету сучасні викладачі, які щедро діляться своїми знаннями з підростаючим поколінням майбутніх лікарів.


215 років існування кафедри анатомії людини - це історія розвитку та становлення харківської анатомічної школи як складової частини медичної науки в Україні. Сьогодні кафедра анатомії людини ХНМУ розташована в окремій двоповерховій будівлі (загальною площею близько 3-х тис. кв. м.) оригінальної архітектури кінця XIX сторіччя, збудованій у 1887 р. за спеціальним проектом для кафедри нормальної анатомії (анатомічний корпус) медичного факультету Харківського університету. На сьогодні в анатомічному корпусі розташовані: відомчий анатомічний музей ХНМУ; лекційна аудиторія-амфітеатр на 250 місць; навчальні кімнати, наукові лабораторії та приміщення для викладачів, лаборантів і технічного персоналу кафедри. Відомчий анатомічний музей почав створюватись одночасно із заснуванням кафедри. Нині в ньому є чотири зали, загальною площею більше 600 кв.м., де експонуються близько 4500 анатомічних препаратів, які демонструють будову тіла людини в нормі та при деяких вадах розвитку. Лекційна аудиторія-амфітеатр, поряд з відмінними акустичними даними, має оригінальні архітектурні особливості. Зокрема, в центрі аудиторії розташований стіл з мармуровою стільницею для демонстрації натуральних препаратів під час лекції, на її стінах знаходяться барельєфи Гіппократа, М.І. Пирогова, портрети В.П. Воробйова та Р.Д. Сінєльнікова. Головною цінністю аудиторії є унікальна фреска-панно (площею більше 30 кв. м.) «Урок анатомії Леонарда да Вінчі». Вона створена у 1918 p. відомим харківським художником Олександром Любимовим, учнем І.І. Рєпіна. На ній зображено видатного вченого-енциклопедиста, геніального художника епохи Відродження Леонардо да Вінчі за препаруванням і вивченням трупа.


З вересня 2018 р. завідувач кафедри доктор медичних наук, професор О.Ю. Вовк


Кафедра анатомії людини ХНМУ відома як центр розробки нових методів бальзамування органів та тіла людини в цілому. Тут було створено всесвітньо відомий підручник «Атлас анатомії людини», яким уже понад 80 років користуються студенти й лікарі України, усіх країн СНД та деяких держав далекого зарубіжжя. Завдяки акад. В.П. Воробйову, який запропонував новий науковий метод макромікроскопічного дослідження в анатомії, та проф. Р.Д. Синельникову, який продовжив це вчення на новому рівні, кафедра стала колискою великої школи анатомів не тільки для України, а й для близького та далекого зарубіжжя (Азербайджан, Грузія, Казахстан, Росія, Туркменістан).Матеріали на допомогу студенту

Study materials for English students