Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Друк

АДРЕСА: 61022, м. Харків, пр. Незалежності, 13.

Тел. (057) 705-67-15

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Березка Микола Іванович — доктор медичних наук, професор.


Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології  заснована як кафедра анестезіології, травматології та екстремальної медичної допомоги заснована у вересні 2012 року.


ШТАТ КАФЕДРИ

- професор кафедри д.мед.н., проф. Литовченко Віктор Олексійович – відповідальний за підготовку до іспиту «Крок-2» та «Крок-3», Відповідальним за впровадження та організаційно-методичним забезпечення навчання державною мовою;

- завуч кафедри, доцент кафедри, к.мед.н. Григорук Вікторія Володимирівна – відповідальна за впровадження та організаційно-методичне забезпечення навчання державною мовою, за діловодство, за викладання предмету ЕНМД студентам, секретар кафедри;

- відповідальний за наукову роботу, відповідальний за депозитарій,  профорг – асистент, к.мед.н. Гарячий Є.В.;

- відповідальний за  лікувальну роботу, відповідальний за курс ХВНС та ХНС, за ТУ, ПАЦ, спеціалізацію та стажування, матеріально відповідальний – доцент кафедри к.мед.н. Власенко В′ячеслав Григорович;


Березка Микола Іванович

- доцент кафедри, к.мед.н. Остапенко Вікторія Миколаївна – відповідальна за виховну роботу, головний позаштатний анестезіолог Харківського департаменту ОЗ;

- Асистент кафедри, Літовченко Андрій Вікторович – відповідальний за ведення табелів робочого часу, відповідальний за курс екстремальної медицини

- асистент кафедри, к.мед.н. Спесивий Ігор Іванович – головний позаштатний ортопед травматолог Харківського департаменту ОЗ;

- асистент кафедри Власенко Дмитро В’ячеславович – відповідальний за роботу з інтернами травматологами-ортопедами, відповідальний за роботу з фантомами

- асистент кафедри, к.мед.н. Аль Масрі Рамі А.Ф. – відповідальний за ГО та охорону праці;

- асистент Лапшин Д.В. – відповідальний за навчання англомовних студентів, відповідальний за видавничу діяльність кафедри;

- лаборант Краснокутська Людміла Павловна.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА


На кафедрі проводиться навчання в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі зі спеціальностей травматологія та ортопедія. Також на кафедрі навчаються студенти з предметів «Екстрена та невідкладна медична допомога», «Екстремальна медицина», «Хірургія надзвичайних ситуацій» та «Хірургія військова надзвичайних ситуацій». Проводяться курси тематичного удосконалення та передатестаційні цикли з травматології та ортопедії. Викладаються невідкладні стани курсантам суміжних спеціальностей. Проводиться підготовка та підвищення кваліфікації з надання першої невідкладної медичної допомоги немедичних працівників, професійні обов'язки яких пов'язані з наданням першої невідкладної медичної допомоги.НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Головними напрямками наукових досліджень кафедри в галузі травматології є ендопротезування великих суглобів, питання шляхово-транспортного травматизму, малоінвазівні хірургічні технології при лікуванні хворих з політравмою, лікування складних діафізарних переломів довгих кісток.

На кафедрі виконується НДР «Розробити сучасні науково обґрунтовані принципи та заходи медичної реабілітації постраждалих в наслідок дорожньо-транспортних пригод в Харківській області».ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Клінічними базами кафедри є КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Харківська обласна клінічна лікарня є багато профільною. Хворі з області отримують консультативну допомогу в умовах консультативної поліклініки та спеціалізовану стаціонарну допомогу в умовах стаціонарних відділень. Окрім цього, на базі обласної клінічної лікарні працюють діагностичний комплекс, який оснащений сучасним обладнанням для проведення ЯМРТ, СКТ, КРТ діагностики, лабораторний корпус. В обласній лікарні травматологічне відділення налічує 35 ліжок, де крім ургентної допомоги надається допомога хворим з наслідками та ускладненнями пошкоджень системи опори та руху та сконцентровані найскладніші ортопедо-травматологічні хворі з області.


Також базою кафедри є Центр екстреної медичної допомоги, який забезпечує консультативно-лікувальну допомогу ЦРЛ та міським лікарням Харківської області. В складі цього центру є спеціалісти нейрохірурги, травматологи, анестезіологи-реаніматологи, лікарі УЗД, хірурги з яких формуються виїзні бригади для надання допомоги хворим в ЦРЛ та міських лікарнях безпосередньо, при потребі хворі транспортуються в КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» чи інші заклади охорони здоров’я м. Харкова.  Все це дає можливість проводити заняття в спеціалізованих відділеннях лікарні: травматологічних, хірургічних, нейрохірургічних, судинної хірургії, прийомно-діагностичному відділенні та інших. Ургентна допомога хворим області надається цілодобово кожен день. Тож інтерни, курсанти та студенти мають можливість оволодіти практичними навичками по наданню невідкладної допомоги потерпілим з пошкодженнями опорно-рухової системи.


Ці відділення оснащені найсучаснішою апаратурою, моніторами.


Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечує консультативну допомогу, транспортування тяжкохворих різноманітного профілю. Спеціальний медичний транспорт  оснащений респіраторами, киснем, моніторами, усім необхідним для проведення реанімаційних заходів. Центр оснащений манекенами для навчання серцево-легеневої реанімації, наданню екстреної медичної допомоги.


У патолого-анатомічному відділенні створені умови для опанування практичних навичок (катетеризація центральних вен, трахеотомія, конікотомія, пункція та катетеризація епідурального, інтратекального простору), вивчення анатомії дихальних шляхів, нервів та ін.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології була створена 2 вересня 2013 року шляхом реорганізації кафедри анестезіології, травматології та екстремальної медичної допомоги у зв’язку з введенням в навчальний процес у вищих навчальних медичних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації дисципліни «Екстрена та невідкладна медична допомога» відповідно до Закону України №5081-VI «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 року.


Основним завданням кафедри є теоретичне та практичне навчання навичкам з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги при невідкладних станах, підготовка з дисциплін «Хірургія надзвичайних станів» та «Хірургія військова та надзвичайних станів», та післядипломна освіта лікарів за фахом «Травматологія та ортопедія».