Результати атестації Друк


Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, та особам, які мають право на підтвердження вільного володіння українською мовою без проходження атестації, відповідним уповноваженим вищим навчальним закладом або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за заявою таких учасників та осіб протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації (подання заяви особами).


Учасникам, які не пройшли атестацію, вручається або надсилається за їх заявою лист за підписами голови та секретаря атестаційної комісії, в якому повідомляються результати атестації.