ІІІ медичний факультет Друк

АДРЕСА: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4.
Тел. (057)707-73-54.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ

Панченко Микола Володимирович — доктор медичних наук, професор.


ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

К.мед.н., асист. Рихлік Світлана Василівна; ст. викладач Троценко Олексій Володимирович.


ІІІ-й медичний факультет університету здійснює підготовку студентів за спеціальностями: "Педіатрія" (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») і "Сестринська справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «магістр») та, починаючи з 2016-2017 навчального року, - за спеціальностями «Медицина» (ступінь «магістр») і «Медсестринство» (ступінь «бакалавр», «магістр»).

Декан III медичного факультету Панченко Микола ВолодимировичВідлік свого історичного минулого факультет починає з 1930 р., коли відповідно до рішення Уряду України були відкриті педіатричний і санітарно-гігієнічний факультети Харківського медичного інституту. За роки його існування на факультеті працювали видатні учені: проф. І.В. Троїцький, проф. Я.В. Аркавін, проф. М.Н. Фрішман, член-кореспондент АМН СРСР проф. В.А. Бєлоусов, проф. Г.І. Тец, академік АН ВШ України В.С. Приходько, проф. Кожем’яка А.Я. та ін.


Сьогодні факультет є одним з провідних серед факультетів медичних ВНЗ України за підготовкою лікарів-педіатрів та медичних сестер. За час свого існування на факультеті підготовлено близько 10 тисяч лікарів вказаних спеціальностей. Щорічний ліцензований набір на факультет складає 90 студентів, 50 бакалаврів та 30 магістрів медичних сестер (існує бюджетна і позабюджетна форма підготовки).


На кафедрах факультету працює понад 100 викладачів, 6 академіків академій наук, заслужених працівників вищої школи та діячів науки і техніки України, 18 докторів, професорів, 72 кандидата наук, доцентів.


Навчання майбутніх лікарів-педіатрів та медичних сестер ведеться на профільних кафедрах під керівництвом досвідчених викладачів — докторів і кандидатів медичних наук. Викладання ведеться відповідно до сучасних вимог вищої школи. Основною метою роботи факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців для України і Росії, які досконало знають свою справу, мають високу фундаментальну і професійну підготовку.


Випускники факультету отримують диплом лікаря державного зразка за фахом «педіатрія» і «сестринська справа».


На всіх кафедрах факультету ведеться велика і плідна наукова робота, є можливість навчання в магістратурі, клінічній ординатурі і аспірантурі.


Співробітники клінічних кафедр факультету надають висококваліфіковану медичну і консультативну допомогу мешканцям Харкова і Харківської області, пацієнтам з інших областей і регіонів України, а також громадянам інших держав.


На факультеті створені всі умови для навчання, мешкання і відпочинку студентів. Викладачі факультету прагнуть до того, щоб кожен випускник в повному обсязі засвоїв професійні навики і опанував новітніми методами діагностики захворювань і лікування хворих.


Всі випускники факультету після закінчення університету працевлаштовуються за фахом, що служить не тільки підтвердженням високого рейтингу ХНМУ, але і високою кваліфікацією професорсько-викладацького колективу факультету і серйозною, цілеспрямованою роботою його студентів.


До складу факультету входять кафедри:
педіатрії №1 та неонатології

пропедевтики педіатрії №1

дитячих інфекційних хвороб

пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства

акушерства та гінекології №2
офтальмології
радіології та радіаційної медицини

онкології
Рейтинговий список студентів 1 курсу на осінній семестр 2020/2021 н.р.


Рейтинговий список студентів 2, 3, 5 курсів, осінній семестр 2020-2021 н.р.


Рейтинговий список студентів 4 курсу, осінній семестр 2020-2021 н.р.

Рейтинговий список студентів 5 курсу, які переведені з 01.09.2020 р. на 6 курс, 11 семестр 2020/2021 н.р.

Інформація для студентів IV курсу щодо результатів іспиту IFOM
Список випускників із зазначенням інтегрованого рейтингового показника зі спеціальності "Педіатрія"