VІ факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян ХНМУ Друк

АДРЕСА: 61022, м. Харків, пр. Науки,4.
тел. (057)707-72-71, 707-72-28

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для переглядуДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ
Сінайко Вадим Михайлович - доктор мед. наук, професор кафедри психіатрії, наркології та медичної психології


Заступники декана:

Коровіна Лілія Дмитрівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології

Крайненко Олена Володимирівна – старший викладач кафедри іноземних мов

Огнєва Олена Валентинівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології

Новікова Катерина Анатоліївна – асистент кафедри гістології, цитології та ембріології

Ліщук Світлана Анатоліївна - підполковник медичної служби, викладач кафедри медицини катастроф та військової медициниПровідні фахівці: Удовиченко Кристина Михайлівна, Перегудова Ксенія Георгіївна, Бранко Ганна Леонідівна

Диспетчери: Беспалько Ірина Миколаївна, Тютенко Євгенія Михайлівна, Прокопович Ольга Анатоліївна

Секретар: Гангур Інна Володимирівна


Декан VІ факультету з підготовки іноземних студентів

Сінайко Вадим Михайлович


VІ факультет з підготовки іноземних студентів здійснює підготовку студентів за спеціальностями: "Лікувальна справа" і «Стоматологія» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») та, починаючи з 2016-2017 навчального року, - за спеціальностями «Медицина» і «Стоматологія» (ступінь «Магістр»).


Навчання іноземних студентів в групах з викладанням англійською мовою у ХНМУ розпочато у 1996 році за спеціальністю «Лікувальна справа», а з 2008 року – за спеціальністю «Стоматологія». 1 вересня 2010 року сформовано VІ факультет з підготовки іноземних студентів із навчанням англійською мовою. Зараз на факультеті навчається 1648 студентів з 74 країн світу, з них 1209 за спеціальністю «Медицина» та 439 за спеціальністю «Стоматологія».


Кафедри факультету входять до складу потужного наукового центру ХНМУ, в якому об’єднані сили фахівців різного профілю для вирішення кардинальних наукових проблем найбільш пріоритетних напрямів розвитку медичної науки.


Професорсько-викладацький склад налічує 112 викладачів, серед них науковий ступінь доктора наук мають 17 осіб, кандидата наук – 69. Вчене звання професора мають 17 викладачів, доцента – 33 особи.


У складі Вченої ради факультету працює комісія з координації науково-дослідної роботи (НДР) здійснює контроль за ходом виконання планів НДР кафедр, підготовкою наукових кадрів і впровадженням результатів досліджень в практику охорони здоров’я.


На кафедрах факультету щорічно видається близько 20 навчальних посібників з різних дисциплін.


Фахівці факультету постійно беруть участь у роботі міжнародних, республіканських та регіональних наукових конференцій. За минулий рік співробітниками факультету було опубліковано 3 Патенти України на винахід, 17 Патентів на корисну модель, 2 галузевих нововведення, 248 статей та 549 тез у збірниках наукових праць, 117 видань навчально-методичного характеру, зроблено 265 доповідей на наукових конференціях, симпозіумах, конгресах.


На всіх кафедрах факультету активно працюють студентські наукові гуртки, кількість студентів, які беруть участь у виконанні наукових досліджень, складає 268 осіб, за минулий рік студентам було представлено 339 доповідей на наукових конференціях, 93 студентів нагороджено преміями, опубліковано 52 статей разом із співробітниками факультету.


Під час навчання іноземні студенти забезпечується помешканнями у 6 типових студентських гуртожитках, які розраховані на 2422 місця. Постійно проводиться удосконалення гуртожитків. Для мешкання в гуртожитку студенти укладають відповідний договір. Право мешкання в гуртожитку надається на весь період навчання. Вартість мешкання в гуртожитку визначається розмірами житлової площі і вноситься на весь період навчання.


Медичне обслуговування студентів забезпечується в Навчально-науковому медичному комплексі «Університетська клініка» ХНМУ та студентською поліклінікою. Студенти регулярно проходять медичні огляди і флюорографічне обстеження. За результатами медичного обстеження формуються групи диспансерного спостереження.


Харчування студентів забезпечують 2 їдальні на 160 місць і 6 буфетів по 80 місць.


Деканат факультету покладає зусиль для створення необхідних умов для комфортного навчання і відпочинку студентів. Заплановані та проводяться проводять фестивалі, конкурси, виставки, бажаючі заохочуються до участі в художній самодіяльності.


Випускники факультету працюють не тільки у себе на батьківщині, але і в інших країнах світу. Для найбільш обдарованих студентів є можливість продовження післядипломної підготовки в клінічній ординатурі і аспірантурі на базі кафедр ХНМУ.


До складу факультету входять кафедри:


іноземних мов

суспільних наук

педіатрії №2

медичної та біоорганічної хімії

пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та біобезпеки

внутрішньої медицини № 3 та ендокринології
психіатрії, наркології та медичної психології

фізичного виховання та здоров’я


Інформація для студентів IV курсу щодо результатів іспиту IFOM