Інформація про офіційний захист Горбань А.Є. (соціальна медицина) Друк

На здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

14.02.03 – соціальна медицина

ГОРБАНЬ АНДРІЙ  ЄВГЕНОВИЧ


Тема: "МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ"


Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Дзюба Олександр Миколайович, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень» МОЗ України, заступник директора з наукової роботи


Офіційні опоненти:

  • 2011 bmw 5 series
  • Hetai 3d porn
  • Meds online
  • Loan brokers
  • Essay writing service
  • Geek dating
  • Betting guide
  • Uk casino no deposit bonus
  • Hotels in orlando florida
  • Low carb weight loss
  • Cat food brands
  • Webcam free
  • доктор медичних наук, професор Грузєва Тетяна Степанівна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я, завідувач кафедри;
  • доктор медичних наук, професор Сміянов Владислав Анатолійович, Сумський державний університет МОН України, кафедра громадського здоров’я, завідувач кафедри;
  • доктор медичних наук, професор Голованова Ірина Анатоліївна, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з біостатистикою, завідувач кафедри.

   

  Захист відбудеться 19 червня 2019 р. о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.06 при Харківському національному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4.


  Автореферат

  Дисертація

  Відгук офіційного опонента Грузєвої Т.С.

  Відгук офіційного опонента Сміянова В.А.

  Відгук офіційного опонента Голованової І.А.