Інформація про офіційний захист Брейдак О.А. (гігієна та професійна патологія) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

БРЕЙДАК ОЛЕКСАНДРА АНДРІЇВНА


Тема: «КОМПЛЕКСНА ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ДІАЗОЛІНУ З РОЗРОБКОЮ ГІГІЄНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ ДОПУСТИМОГО ВМІСТУ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ»


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Кузьмінов Борис Павлович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, директор НДІ епідеміології та гігієни, професор кафедри гігієни та профілактичної токсикології


Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 18 червня 2019 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.06 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Науки, 4).Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Завгороднього І.В.

Відгук офіційного опонента Білецької Е.М.