Інформація про офіційний захист Клименюк В.П. (соціальна медицина) Друк

На здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

14.02.03 – соціальна медицина

КЛИМЕНЮК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ


Тема: "МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКРАЩЕННЯ ВИЖИВАННЯ ТА ЗНИЖЕННЯ ІНВАЛІДИЗАЦІЇ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ ВНАСЛІДОК ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ"


Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Очередько Олександр Миколайович, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я, завідувач кафедри


Офіційні опоненти:

  • 2011 bmw 5 series
  • Hetai 3d porn
  • Meds online
  • Loan brokers
  • Essay writing service
  • Geek dating
  • Betting guide
  • Uk casino no deposit bonus
  • Hotels in orlando florida
  • Low carb weight loss
  • Cat food brands
  • Webcam free
  • доктор медичних наук, професор Ковальова Олена Михайлівна, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, кафедра педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією, професор кафедри;
  • доктор медичних наук, професор Слабкий Геннадій Олексійович, ВДНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України, кафедра громадського здоров’я, завідувач кафедри;
  • доктор медичних наук, професор Сміянов Владислав Анатолійович, Сумський державний університет МОH України, кафедра громадського здоров’я, завідувач кафедри.


   Захист відбудеться 14 травня 2019 р. о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.06 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України за адресою: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4.


   Автореферат

   Дисертація
   Відгук офіційного опонента Ковальової О.М.
   Відгук офіційного опонента Слабкого Г.О.
   Відгук офіційного опонента Сміянова В.А.