Інформація про офіційний захист Коваль В.В. (гігієна та професійна патологія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
14.02.01 – Гігієна та професійна патологія

КОВАЛЬ ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ


Тема: "ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ДООЧИЩЕНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ, ЯКА СПОЖИВАЄТЬСЯ НАСЕЛЕННЯМ ІНДУСТРІАЛЬНОГО МІСТА"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Рублевська Надія Іванівна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України, кафедра гігієни та екології, завідувач кафедри


Офіційні опоненти:

 

Захист дисертації відбудеться 15 травня 2018 р. о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.06 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України за адресою: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4.


 Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Бабієнка В.В.

Відгук офіційного опонента Завгороднього І.В.