Інформація про офіційний захист Литвиненко М.І. (гігієна та професійна патологія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

ЛИТВИНЕНКО МИКОЛА ІГОРЕВИЧ


Тема: "ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДОЙМ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Щербань Микола Гаврилович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, головний науковий співробітник центральної науково-дослідної лабораторії


Офіційні опоненти:
  • 2011 bmw 5 series
  • Hetai 3d porn
  • Meds online
  • Loan brokers
  • Essay writing service
  • Geek dating
  • Betting guide
  • Uk casino no deposit bonus
  • Hotels in orlando florida
  • Low carb weight loss
  • Cat food brands
  • Webcam free
  • доктор медичних наук, професор Гаркавий Сергій Іванович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків
  • доктор медичних наук, старший науковий співробітник, Мокієнко Андрій Вікторович, ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України», провідний науковий співробітник лабораторії гігієни та екології води


  Захист дисертації відбудеться 25 жовтня 2016 р. о 1000 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.06 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України за адресою: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4, корпус «А», конференційна зала.


  Автореферат
  Дисертація
  Відгук офіційного опонента Гаркавого С.І.
  Відгук офіційного опонента Мокієнка А.В.