Інформація про офіційний захист Світличний В.Ю. (гігієна та професійна патологія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.02.01 - гігієна та професійна патологія

СВІТЛИЧНИЙ В’ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ


Тема: "ПСИХОГІГІЄНА  ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО  НАВЧАННЯ ПІДЛІТКІВ  ІЗ  ЗНИЖЕНИМ  РІВНЕМ  СОЦІАЛЬНОЇ  АДАПТАЦІЇ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Коробчанський Володимир Олексійович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, директор НДІ гігієни праці та професійних захворювань, професор кафедри гігієни та екології № 1


Офіційні опоненти:


Захист дисертації відбудеться 27 квітня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.06 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України за адресою:  м. Харків, пр. Науки, 4


Автореферат

Дисертація
Відгук офіційного опонента Білецької Е.М.
Відгук офіційного опонента Сергети І.В.