Інформація про офіційний захист Гасанов Ю.Ч. (внутрішні хвороби) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 — внутрішні хвороби

ГАСАНОВ ЮРІЙ ЧІНГІЗОВИЧ


Тема: "КЛІНІЧНА ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОПРОЛОЛА СУКЦИНАТУ У ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ: ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ТА ПЕРЕНОСИМОСТІ"

 

Науковий керівник: доктор медичних наук, старший науковий співробітник РУДИК Юрій Степанович, ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань

  

Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 29 листопада 2019 р. о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків, проспект Науки, 4.


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Жебеля В.М.

Відгук офіційного опонента Амбросової Т.М.