Інформація про офіційний захист Бородіна О.С. (педіатрія) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.10 – педіатрія

БОРОДІНА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА


Тема: "ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ НЕУСКЛАДНЕНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ НА ПІДСТАВІ ВИЗНАЧЕННЯ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ ТА РІВНЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор ФРОЛОВА Тетяна Володимирівна,Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики педіатрії № 1


Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 22 листопада 2019 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, проспект Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Цодікової О.А.

Відгук офіційного опонента Леженка Г.О.