Інформація про офіційний захист Шерстюк Л.Л. (внутрішні хвороби) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 — внутрішні хвороби

ШЕРСТЮК ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА


Тема: "ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У РОЗВИТКУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА НЕФРОПАТІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор НІКОЛЕНКО Євген Якович, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України, завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини медичного факультету

 


Офіційні опоненти:


Захист дисертації відбудеться 20 вересня 2019 р. о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Топчія І.І.

Відгук офіційного опонента Опаріна О.А.