Інформація про офіційний захист Потапенко А.В. (внутрішні хвороби) Друк

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби

ПОТАПЕНКО АННА ВАСИЛІВНА


Тема: "ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ В ПОЄДНАННІ З СУБКЛІНІЧНИМ ГІПОТИРЕОЗОМ НА ПІДСТАВІ ОЦІНКИ КАРДІОМЕТАБОЛІЧНИХ ЗМІН"


Науковий керівник: доктор медичних наук, старший науковий співробітник КОЛЕСНІКОВА Олена Вадимівна, Державна установа «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України», заступник директора з наукової роботи.


Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 16 листопада 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті (61022, м.Харків, пр. Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Журавльової Л.В.

Відгук офіційного опонента Вірстюк Н.Г.