Інформація про офіційний захист Романова В.А. (кардіологія) Друк


На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.11 – кардіологія

РОМАНОВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА


Тема: "ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ НА ПІДСТАВІ ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕРІВ НЕСПЕЦИФІЧНОГО СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, КУЗЬМІНОВА Наталія Віталіївна, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, професор кафедри внутрішньої медицини №1


Офіційні опоненти:

  • доктор медичних наук, професор ВОЛКОВ Володимир Іванович, ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України», провідний науковий співробітник відділу атеросклерозу та ішемічної хвороби серця


Захист відбудеться 16 листопада 2018 р. о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, проспект Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Кравчуна П.Г.

Відгук офіційного опонента Волкова В.І.