Інформація про офіційний захист Ізмайлова О.В. (внутрішні хвороби) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби

ІЗМАЙЛОВА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА


Тема: "УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ ТА СУПУТНЮ ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ: КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ СИНТЕЗУ МЕЛАТОНІНУ ТА ІНСОМНІЧНИХ РОЗЛАДІВ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Фадєєнко Галина Дмитрівна, ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України», директор, завідувач відділом вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями

  


Офіційні опоненти:


  Захист дисертації відбудеться 24 лютого 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Науки, 4).


  Автореферат
  Дисертація
  Відгук офіційного опонента Пасієшвілі Л.М.
  Відгук офіційного опонента Опаріна О.А.

  доктор медичних наук, професор

                                          ПАСІЄШВІЛІ  ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА,

                                          Харківський національний медичний

                                          Університет  МОЗ України,                                  

                                                     завідувач кафедри загальної практики –  
                                                     сімейної медицини та внутрішніх хвороб; 

   

                                          доктор медичних наук, професор

                                                    ОПАРІН ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, 
                                                    Харківська  медична академія                                      
                                                    післядипломної освіти МОЗ України
                                                    завідувач кафедри терапії, ревматології та     
                                                    клінічної фармакології.