Інформація про офіційний захист Братусь В.М. (внутрішні хвороби) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби

БРАТУСЬ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА


Тема: "ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИЛІКОЗ В ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ НА ПІДСТАВІ ОЦІНКИ ПРОЦЕСІВ НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор КАПУСТНИК Валерій Андрійович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, перший проректор, завідувач кафедри внутрішніх та професійних хвороб

Офіційні опоненти:

   

  Захист дисертації відбудеться 30 вересня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, проспект Науки, 4).


  Автореферат
  Дисертація
  Відгук офіційного опонента Опаріна А.Г.
  Відгук офіційного опонента Рудика Ю.С.