Інформація про офіційний захист Дєлєвська В.Ю. (внутрішні хвороби) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби

ДЄЛЄВСЬКА ВАЛЕНТИНА ЮРІЇВНА


Тема: "ФАКТОРИ ФІБРОЗУ ТА ДЕГРАДАЦІЇ ЕКСТРАЦЕЛЮЛЯРНОГО МАТРИКСА В ПРОГРЕСУВАННІ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор КРАВЧУН ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології


Офіційні опоненти:

 

Захист дисертації відбудеться 17 червня 2016 р. о 1000 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті (61022, м. Харків, пр. Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Крахмалової О.О.

Відгук офіційного опонента Казакова Ю.М.