Інформація про офіційний захист Коробчанська А.Б. (нормальна анатомія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.03.01 – нормальна анатомія

КОРОБЧАНСЬКА АННА БОРИСІВНА


Тема: "ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ТА РІЗЦЯ ЗА УМОВ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ" (анатомо-експериментальне дослідження)


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Романюк Анатолій Миколайович, Сумський державний університет МОН України, Медичний інститут, завідувач кафедри патологічної анатомії

Офіційні опоненти:


    Захист дисертації відбудеться 28 жовтня 2015 р. о 1330 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Леніна, 4).

    Дисетрація