Інформація про офіційний захист Лашкул О.С. (акушерство та гінекологія) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Лашкул Ольга Сергіївна


Тема: "СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРИОПЕРАЦІЙНОЇ ТАКТИКИ У ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Луценко Наталія Степанівна ДЗ “Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», завідувач кафедри акушерства та гінекології


Офіційні опоненти:


Захист дисертації відбудеться 25 квітня 2019 р. о 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Науки, 4).


Автореферат

Дисертація
Відгук офіційного опонента Громової А.М.
Відгук офіційного опонента Бенюка В.О.