Інформація про офіційний захист Казієв С.Г. (урологія) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.06 - урологія

Казієв Саід Ганійович


Тема: "ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ВЕНОЗНОЮ ФОРМОЮ ЕРЕКТИЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ"


Науковий керівник: член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Лісовий Володимир Миколайович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, ректор, завідувач кафедри урології, нефрології та андрології імені проф. А.Г. Подрєза


Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 11 жовтня 2018 р. о 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України за адресою: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4.


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Бачуріна Г.В.

Відгук офіційного опонента Антоняна І.М.