Інформація про офіційний захист Битяк С.Ю. (хірургія) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.03 – хірургія

БИТЯК СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ


Тема: "ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ З НЕСПРОМОЖНІСТЮ ШВІВ СТРАВОХІДНИХ АНАСТОМОЗІВ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, член-кореспондент НАМН України, професор Бойко Валерій Володимирович, директор ДУ “Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України”, завідувач кафедри хірургії № 1 Харківського національного медичного університету МОЗ України.


Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 3 липня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.600.01 при Харківському національному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків, проспект Науки, 4; тел. 707-73-27.


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Шапринського В.О.

Відгук офіційного опонента Комарчука В.В.