Інформація про офіційний захист Замятін Д.П. (хірургія) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.03 – хірургія

ЗАМЯТІН ДЕНИС ПЕТРОВИЧ


Тема: "ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ТА ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ У ПОСТРАЖДАЛИХ З УШКОДЖЕННЯМИ СЕРЦЯ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ЙОГО КОНТУЗІЄЮ" (клініко-експериментальне дослідження)


Науковий керівник: доктор медичних наук, член-кореспондент НАМН України, професор Бойко Валерій Володимирович, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України», директор, Харківський національний медичний університет, завідувач кафедри хірургії №1 МОЗ України

 

Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 25 травня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 у Харківському національному медичному університеті (61022, м. Харків, пр. Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Шейка В.Д.

Відгук офіційного опонента Заруцького Я.Л.