Інформація про офіційний захист Гоні Самха-Катерина Тахірівна (хірургія) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.03 – хірургія

Гоні Самха-Катерина Тахірівна


Тема: "ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ КРИТИЧНУ ІШЕМІЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК З ДИСТАЛЬНОЮ ФОРМОЮ УРАЖЕННЯ СУДИННОГО РУСЛА"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Криворучко Ігор Андрійович Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №2


Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 26 квітня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 Харківського національного медичного університету МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, буд. 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Черняка В.А.

Відгук офіційного опонента Ляховського В.І.