Інформація про офіційний захист Лопатенко Д.Е. (хірургія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
14.01.03 – хірургія
ЛОПАТЕНКО ДМИТРО ЕДУАРДОВИЧ

Тема: "Вдосконалення результатів лікування піопневмотораксу з використанням мініінвазивних технологій"

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, Бойко Валерій Володимирович ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», директор; Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №1


Офіційні опоненти:


Захист дисертації відбудеться 26 жовтня 2017 р. о 1200 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 64.600.01 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Висоцького А.Г.

Відгук офіційного опонента Комарчука В.В.